Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-04

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

De opdracht
De Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen is al enkele jaren bezig om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij is aandacht geweest voor het digitale spoor, de cultuurverandering, de intake- en omgevingstafel en het op orde krijgen van beleidsdocumenten. Ook wordt er hard gewerkt aan twee gebiedsdekkende Omgevingsplannen.

Binnen de SWO maken we één omgevingsplan voor de gemeente Hoogeveen en één voor de gemeente De Wolden. Jij als trekker werkgroep omgevingsplan begeleidt de tot standkoming van onze beide omgevingsplannen. Naast dit reeds opgestarte proces is de werkgroep op dit moment bezig met de afronding van het handboek van onze omgevingsplannen. Jij begeleidt de afronding van dit het handboek.

Daarnaast wordt er per gemeente een pilot gestart voor het ontwikkelen van een deelgebied. Jij begeleidt dit proces en zorgt dat beide pilots opgestart worden zodat de werkgroep de nieuwe software per deelgebied goed kan testen.

Jouw profiel
Wij zoeken een adviseur die zeer resultaatgericht te werk gaat. Je hebt diepgaande kennis van omgevingsrecht. Je bent hulpvaardig, procesgericht en zoekt de samenwerking op. Bovenal ben je in staat om verbindend begeleiding te geven aan discussies, en je in staat om te sturen en weet je eenvoud te brengen in complexiteit.

 • Je begrijpt als ervaren adviseur hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan;
 • Ruime kennis van en interesse in de Omgevingswet;
 • Als senior ben je goed in het schrijven van beleidsnota’s, voorstellen en bestemmingsplannen;

Wij zoeken een inhoudelijk deskundig adviseur die binnen een half jaar samen met de teams van de eenheid Fysieke Leefomgeving het volgende oplevert:

 • Het handboek voor het maken van de omgevingsplannen.
 • Helder krijgen van verschillende vraagstukken die ontstaan door de pilots.

Je wordt geplaatst bij het team Ruimtelijke Ordening (RO) waar deze processen het meest aan de orde zijn. Je bewaakt hierbij de samenhang met andere disciplines en sectoren, zoals vergunningverlening, stedenbouw, grondzaken, etc.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur omgevingswet;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
4. Ervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
5. Beschikbaar op maandag en donderdag;
6. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving en ervaring met de implementatie van de Omgevingswet (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur omgevingswet binnen een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare kennis en/of ervaring met ruimtelijke plannen en procedures (10 punten)
10. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de meest complexe ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen (30 punten);
11. Een afgeronde WO master opleiding planologie/ruimtelijke ordening (10 punten);

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
Maandag en donderdag. In overleg fysiek of online.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdagochtend 7 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 6 december bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 30 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 1 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot 5 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.