Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Team Strategie en Beleid Sociaal Domein zoekt een Troubleshooter maatschappelijk vastgoed die een belangrijke rol speelt bij:

 1. Het oplossen van problemen in bestaande, concrete dossiers op het snijvlak van het sociaal domein en ruimtelijk domein, en
 2. Het versterken van het werkproces waarin het sociaal domein en ruimtelijk domein samen werken aan het huisvesten van onze maatschappelijke partners op het gebied van onderwijs, cultuur, ontmoeting, sport en meer.

De groei van onze gemeentes en de veranderende samenleving vragen om maatschappelijke voorzieningen die meegroeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

We kennen nog geen integraal accommodatiebeleid. Het is aan jou om voorafgaand aan de invulling daarvan een aantal dossiers vlot te trekken en daarmee een basis te leggen voor het vervolg, zodat we kunnen gaan toewerken naar een optimale omvang, efficiënt en effectief gebruik van accommodaties en een verspreiding naar behoeften over de kernen van de gemeente, nu en in de toekomst.  

Als troubleshooter breng je naast jouw inhoudelijke en procesmatige kennis ook je ervaringen in de concrete dossiers in om bij te dragen aan de ontwikkeling van het werkproces tussen de verschillende betrokken teams, en help je om grote, gezichtsbepalende vastgoeddossiers vlot te trekken.

Om het interne werkproces te verbeteren, en te komen tot accommodatiebeleid met een investeringsagenda, willen de gemeenten dus werken aan de opgave Samenwerken aan maatschappelijke voorzieningen. Veel collega’s van verschillende teams en disciplines schuiven aan bij deze opgave, om samen te werken aan deze opgave.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op het gebied van maatschappelijk vastgoed;
2. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in het sociaal domein bij een gemeente;
3. Is beschikbaar voor deze opdracht op ten minste 2 van de 3 volgende dagen: maandag, dinsdag, donderdag;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op het gebied van maatschappelijk vastgoed (40 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het snijvlak tussen het sociaal domein en ruimtelijk domein (huisvesting) (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur in het sociaal domein bij een gemeentelijke instelling (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je staat stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor zowel partners in de stad, je collega’s van het gebiedsgericht werken, van het sociaal domein als van het ruimtelijk domein.
 • Je hebt een talent voor het aanbrengen van overzicht en structuur. Je draagt bij aan het verbeteren van het interne werkproces, van maatschappelijke functie (en programmering) tot de oplevering en beheer.
 • Je bent in staat om procesmatig de kar te trekken. Dat wil zeggen: om je collega’s mee te nemen rond een maatschappelijk initiatief, in nieuw beleid of rond nieuwe ontwikkelingen.

Kennis en ervaring

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met maatschappelijke voorzieningen op het snijvlak van het sociaal en ruimtelijk domein.
 • Je hebt ervaring met proces- en projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van de gemeentelijke rol in het ondersteunen en faciliteren van maatschappelijke voorzieningen in de huisvesting.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van beleid binnen een ambtelijke omgeving, evenals de regie op de uitvoering daarvan.
 • Je bent rond gemeentelijk vastgoed en exploitatie financieel onderlegd.
 • Je hebt ervaring in het werken binnen een politiek-bestuurlijke omgeving.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent die de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 maart, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 30 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 3 april 2023 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot n36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.