Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-19

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Vitale en Veilige Wijken
Samen met wijkmanagers, adviseurs veiligheid, accountmanagers cultuur, sport, recreatie en toerisme, het ondernemersplein (vergunningen en bedrijven) en de Boa’s zorgen we voor vitale en veilige wijken in de gemeente Zeist. Het team bestaat uit circa 45 medewerkers die de verbinding met maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven maken waarbij kracht, nabijheid en vertrouwen belangrijke waarden zijn.

Opdracht
De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om creëren van een aantrekkelijk centrum. We willen deze rol verder verstevigen. De accountmanagers bedrijven vormen samen met de wijkmanager Centrum een belangrijke speler in het realiseren van een aantrekkelijk centrum. De ambitie voor een aantrekkelijk centrum van Zeist zijn groot en vragen om extra inzet. Wij zoeken een uitvoeringsmanager die helpt onze ambities waar te maken.

Je bent als uitvoeringsmanager verantwoordelijk voor de opgaven die genoemd zijn in het Retail perspectief. Het gaat hierbij specifiek om het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma, wat bij het Retail perspectief hoort. Je krijgt als taak deze acties te organiseren en de voortgang te monitoren. Dit doe je in nauwe samenwerking met alle partijen, waaronder ondernemers, vastgoedeigenaren, samenleving en de gemeentelijke organisatie.  Je organiseert de benodigde participatieproces(sen) tijdens de uitvoering. Soms zelf nog vóórdat je over kan gaat tot feitelijke uitvoering. Je adviseert ter zake en verbindt vragen en daaruit voortkomende acties aan lopende projecten en trajecten. Je signaleert kansen en knelpunten in de uitvoeringspraktijk en helpt hiermee het speelveld te versterken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor liquideren van de stichting Hart van Zeist medio 2024.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als uitvoeringsmanager/adviseur bij of in een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare werkervaring binnen het thema economie en ondernemerschap
4. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten.
5. Aantoonbare ervaring in het organiseren van participatieprocessen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als uitvoeringsmanager/adviseur bij een overheidsorganisatie (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van detailhandel, horeca en vastgoedontwikkelingen  binnen of voor een overheidsorganisatie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van projecten waarbinnen participatieprocessen zijn georganiseerd (30 punten);
9. Aantoonbare ervaring met liquideren van een stichting (10 punten);
10. Kandidaat is bekend met de gemeente Zeist en haar ambities binnen het centrum (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Het kunnen optreden als intermediair tussen gemeentelijke organisatie, ondernemers en inwoners van de gemeente en het kunnen binden en verbinden en samenwerken en regisseren van het aanbod op beleids-, project- en uitvoerend niveau. Je hebt oog voor vernieuwing, je bent pragmatisch en je hebt goede communicatieve vaardigheden in huis om alle partijen juist te informeren en adviseren.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr (hybride werken is in overleg mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 22 december 2023 van 15.30 uur tot 17.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 21 december 2023  bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 20 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.