Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-08

Organisatie
De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 1 ondersteunende afdelingen, met 4 onderliggende eenheden. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben.

Binnen de provincie Flevoland en de samenwerkende partner als gemeenten, andere provincies, waterschappen, het Rijk en Geonovum, wordt gewerkt aan 3D Flevoland. De provinciale digitale digitale tweeling. Daarnaast wordt gewerkt aan een Ditgital Twin as a Service.

Opdracht
Het GEO Team betrekt omgevingsinformatie bij de kerntaken van de Provincie Flevoland. We zien omgevingsinformatie als integrator binnen de diverse ruimtelijke opgaven. We maken gebiedsgerichte benadering vanzelfsprekend en gebruik van nieuwe digitale instrumenten mogelijk. Dit vormt een basis om zaken meer proactief en doelen samen met maatschappelijke partners te realiseren. Een belangrijke ontwikkeling binnen het GEO domein is de zogenaamde digital twin; een driedimensionale omgeving waarin dynamisch gegevens kunnen worden gepresenteerd. De provincie werkt in de ontwikkeling hiervan samen met haar partners aan een digitaal instrument ter ondersteuning van ruimtelijke keuzes bij gebiedsontwikkeling.

Wat ga je doen?

Als ontwikkelaar werk je in een sprintteam mee aan de gewenste functionaliteiten voor de ruimtelijke visie. Op basis van de door de diverse stakeholders gevraagde indicatoren zetten we een provinciaal 3D platform op waarbinnen de gevraagde presentatie van indicatoren een van de onderdelen is. Dit doen we in samenwerking met de Flevolandse gemeenten en het waterschap. Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkeling van Digital Twin as a Service. Het doel is om interoperabiliteit op zowel dataproduct- als functionaliteitsniveau aan te brengen, zodat afzonderlijke Digital Twins de dataproducten van elkaar kunnen hergebruiken en Digital Twin functionaliteit ‘as a service’ kan worden aangeroepen.

We ontwikkelen 3D Flevoland in Unity en werken samen met gemeenten Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en provincie Utrecht binnen 1 ontwikkelteam.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als software ontwikkelaar;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen in Unity 3D in C#;
3. Aantoonbare kennis van- en werkervaring in de afgelopen 3 jaar met werken in projecten en/of scrum team (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare werkervaring met geografische projecten (aantoonbaar gemaakt door middel van 2 projecten of 2 jaar aantoonbare werkervaring);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met internet serveromgevingen zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure (benoem dit duidelijk in het cv met de daarbij behorende gebruik van een internet serveromgeving).
6. Uurtarief maximaal € 95,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen in Unity 3D in C# (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met geodata (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van digital twin en data gerelateerde vraagstukken (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbaar kennis en werkervaring met internet serveromgevingen zoals Microsoft Azure (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (30 punten);
     a. 0 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (0 punten);
     b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (15 punten);
     c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als softwareontwikkelaar (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 • Communicatief vaardig
 • Samenwerkingsgericht
 • Accuraat, kwaliteit gericht en gestructureerd

Vaardigheden

 • Resultaatgericht handelen
 • Coöperatief gedrag
 • Analytisch vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag waarvan in overleg de locatie bepaalt wordt. 

Planning 
De gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 12 mei 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk donderdag 11 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.
Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 mei 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk maandag 8 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28-32 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.