Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-15

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

De afdeling Support
De afdeling Support bestaat uit 4 teams: Vastgoed, Interne Dienstverlening, Beheer & Uitvoering en Regie & Advies. De missie van de afdeling is:
Wij zijn er trots op dat wij gewaardeerd worden om onze professionele dienstverlening, waardoor we met plezier ons werk doen. Je herkent ons aan een klantgerichte houding en een proactieve opstelling. Wij hebben oog voor innovatie en verbinding met onze omgeving.

Team Vastgoed
Vanuit het team Vastgoed geven we vorm aan het realiseren, beheren en exploiteren van het maatschappelijk vastgoed van Nieuwegein. We werken samen met onze partners en inwoners aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. We willen eraan bijdragen dat inwoners zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond, kunnen leven. En als dat (even)niet lukt, bieden wij tijdelijk ondersteuning en bescherming zolang dat nodig is. We willen stimuleren dat Nieuwegeiners zich dicht bij huis zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Goede voorzieningen zijn daar een belangrijk onderdeel van.

Opdracht
Als Vastgoedmanager vertaal je de vastgestelde strategische kaders voor het maatschappelijk vastgoed (het portfoliomanagement) naar het beleid per object (het assetmanagement).

Samengevat stuur jij op 3 aspecten.

 1. Maatschappelijk effect: draagt de inzet van vastgoed op effectieve wijze bij aan het beoogde maatschappelijk resultaat?
 2. Vastgoed: wordt het vastgoed daarbij optimaal benut en ingezet?
 3. Financieel: worden de beschikbare middelen doelmatig ingezet?

Jouw werk
In deze veelzijdige functie ga jij inhoud geven aan de volgende zaken binnen je eigen vastgoedportefeuille. Dat is in jouw geval de portefeuille onderwijshuisvesting.
Jij adviseert bestuur en organisatie gevraagd en ongevraagd over de inzet van het vastgoed vanuit de vastgestelde strategische kaders, je eigen vakinhoudelijke expertise, de eigenaarsrol en niet te vergeten vanuit actuele trends en ontwikkelingen.
Verder zorg jij voor het managen van de gekozen huisvestingsoplossingen waarbij je zoekt de optimale match tussen maatschappelijk en financieel rendement over de gehele exploitatieperiode. Je zorgt dat het vastgoed voldoet aan wet- en regelgeving, voorschriften en procedures.
Jij zorgt ervoor dat het periodiek en planmatig onderhoud van het vastgoed wordt ingekocht en uitgevoerd, op een zodanige wijze dat het vastgoed de vastgestelde onderhoudskwaliteit behoudt;
Je bent belast met andere specifieke vastgoed gerelateerde taken uit, zoals energiemanagement, contractbeheer, relatiebeheer (periodiek overleg met huurders en gebruikers). Je draagt zorgt voor managementrapportages en bestuurlijke informatie over de inzet en prestaties van het maatschappelijk vastgoed en stelt evaluaties op.
Een belangrijk onderdeel van je werk is het voeren hierover overleg met huurders, gebruikers en de interne beleidsafdelingen over het maatschappelijk vastgoed.
De uitgaven en inkomsten van het maatschappelijk vastgoed heb jij in control.
Je bewaakt de financiën, zorgt voor de planning van investeringen, je beheert deelbudgetten en subsidies en je coördineert de administratieve afhandeling van huur- en servicekosten.
Over de financiën voer je overleg met de beleidsafdelingen en concernondersteuning.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van Onderwijshuisvesting;
3. Aantoonbare werkervaring als Vastgoedmanager.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op het gebied van vastgoedmanagement en/of onderwijshuisvesting (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Vastgoedmanager Onderwijshuisvesting (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met financiële vastgoedexploitaties (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs én lokaal beleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactieve, resultaatgerichte teamspeler;
 • Innovatief;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Weet om te gaan met tegenstrijdige belangen;
 • Analytisch;
 • Projectmatige vaardigheden/integraal werken.

Wat neem je mee?
We zoeken een proactieve, innovatieve en resultaatgerichte vastgoedmanager. Je hebt gevoel voor de politieke context waarin je werkt. Anderen ervaren jou als een deskundige gesprekspartner met goede communicatieve vaardigheden. Jij weet hoe je moet omgaan met uiteenlopende belangen en bent in staat om deze op één lijn brengt. Daarnaast is het van belang dat je ook analytisch en financieel sterk bent onderlegd. Je hebt ervaring met projectmatig en integraal werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.