Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
De gemeente Edam-Volendam is een interessante en ambitieuze organisatie. Er werken ongeveer 340 collega’s. Die schaal maakt de organisatie overzichtelijk, zorgt dat jijzelf als persoon zichtbaar bent en dat je echt invloed hebt op beleid en uitvoering. Je hebt een breed takenpakket, veel vrijheid en verantwoordelijkheid en korte lijntjes naar het bestuur. Collegialiteit en betrokkenheid zijn belangrijke uitgangspunten. Edam-Volendam heeft 36.000 inwoners, is een toeristische hotspot, heeft een betaald voetbal organisatie, een grootse kermis, een intensief horecagebied op De Dijk, een historisch centrum in Edam, meer verstedelijkte buurten in Volendam en een groot buitengebied met kleinere kernen. Een interessante gemeente op veiligheidsgebied!

Opdracht
Wij op zoek naar een veiligheidsadviseur Horeca, Voetbal en Evenementen om het team te versterken. Voor de publiekrechtelijke taken, met name de operationele samenwerking binnen de veiligheidszorg, is het team Veiligheid aanspreekpunt. Vanuit het team Veiligheid ondersteun je de burgemeester bij de besprekingen in de Voetbalvierhoek (Politie, Openbaar ministerie, FC Volendam,

en de gemeente).

In de functie van Veiligheidsadviseur Horeca, Voetbal en Evenementen ben jij het aanspreekpunt voor overleggen met FC Volendam, bezoekende voetbalclubs, politie, Openbaar Ministerie, KNVB en overige betrokkenen over voetbal gerelateerde veiligheidsvraagstukken. Daarnaast ben je betrokken bij de jaarlijkse veiligheidsverklaring van het stadion, de persoonsgerichte aanpak van supporters en bestuurlijke advisering aan de burgemeester.

Ook zorg je voor verbinding met de horecasector i.v.m. de risico’s van toeristisch bezoek aan de dijk en de haven door supportersgroepen van buiten de gemeente. Verder vind je het geen probleem om op wedstrijddagen beschikbaar te zijn. Een zeer brede functie waarbij de afstemming met de verschillende interne en externe partijen maakt dat je snel moet kunnen schakelen, flexibel bent en resultaatgericht te werk gaat. Naast de werkzaamheden voor de voetbal ben jij het aanspreekpunt voor de horeca en evenementen in de gemeente.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Veiligheid;
3. Beschikbaar op wedstrijddagen van FC Volendam;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. 3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bestuurskunde of Veiligheidskunde (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren op het gebied van veiligheid op bestuurlijk niveau (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Veiligheid binnen het OOV-domein in de afgelopen 5 jaar (30 punten)
7. Aantoonbare werkervaring als Adviseur Veiligheid bij evenementen met meer dan 500 mensen (festival, betaalde voetbalclub) (15 punten);
8. Maximaal uurtarief van €100,- per uur exclusief btw, inclusief Flextender fee. (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Communicatieve vaardigheid;
Resultaatgericht;
Politieke sensitiviteit;
Luisteren;
Oordeelsvorming;
Hands-on mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
[Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht].

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 13 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 december 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 7 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.