Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-18

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
In verband met zwangerschapsverlofvervanging, ziekte en piekdrukte is de gemeente Waterland op zeer korte termijn op zoek naar een vergunningverlener APV en bijzondere wetten. Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten ga je voor een functie met afwisselende taken en veel vrijheid.

 • Je bent verantwoordelijk voor het behandelen van vergunning- en/of ontheffingsaanvragen op grond van de APV, zoals evenementenvergunningen, standplaatsvergunningen, weekmarkt en de bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen;
 • Je adviseert en overlegt met de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders;
 • Je schrijft/adviseert over beleid op het gebied van de APV en bijzondere wetten;
 • Je adviseert in handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken;
 • Je bestudeert relevante wet- en regelgeving en beoordeelt de gevolgen en de toepasbaarheid daarvan;
 • Je informeert inwoners en bedrijven over procedures en vergunningaanvragen.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener APV/bijzondere wetten.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van vergunning en/of ontheffingsaanvragen op grond van de APV, zoals evenementenvergunningen, standplaatsvergunningen, weekmarkt en de bijzondere wetten, zoals de Alcoholwet en de Wet op de kansspelen in de afgelopen 5 jaar (geef hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (30 punten);
6. Uurtarief maximaal €85 euro exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en  fee Flextender (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 26 juni 2023, voor minimaal 20 uur (noteer duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze functie komt daar stressbestendig, oplossingsgerichtheid en communicatief vaardig bij.         

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met opdrachtgever.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 22 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 21 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 13 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 19 juni 2023, 09:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20-36 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.