Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht

Als vergunningverlener gebiedsbescherming/stikstof:

 • Je houdt je voornamelijk bezig met het behandelen van vergunningaanvragen en pas-meldingen gericht op gebiedsbescherming/stikstof;
 • Beoordeel je aanvragen, aanvullingen en stel je besluiten op;
 • Draag je bij aan de communicatie richting de betrokken (veelal agrarische) bedrijven;
 • Ben je thuis in het uitvoeren van depositieberekening met de Aerius calculator;
 • Neem je initiatief om knelpunten op te lossen en als team efficiënt te werken;
 • Help je collega’s met het nemen van besluiten en voer je ook collegiale toetsingen uit;
 • Werk je samen met collega’s van verschillende teams en de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als vergunningverlener of gebiedsbeschermer op het gebied van stikstof;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van milieu, ecologie of omgeving (10 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als vergunningverlener, gebiedsbescherming op het gebied van stikstof (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring of kennis van de agrarische sector (maak dit aantoonbaar met een voorbeeld) (20 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van Aerius depositieberekeningen (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met een (voorbeeld Rx.Misson, Squit)(20 punten);
8. Uurtarief maximaal €85,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;
 • Je bent vaardig in het beoordelen en verlenen van vergunningen;
 • Je hebt een flexibele en servicegerichte houding;
 • Je bent zelfstandig, nauwkeurig, kan goed samenwerken;
 • Je bezit adviesvaardigheden en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt een analytische inslag;
 • Je bezit overtuigingskracht en kunt je verplaatsen in de belangen van anderen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. Vijf (5) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de vijf (5) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.