Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-30

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken bijna 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de milieutaken (VTH&A) van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons onder andere bezig met milieu, natuur, duurzaamheid, klimaatadaptatie, energietransitie, asbest, externe veiligheid en zwemwater.
Onze vakgebieden zijn volop in beweging én in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek.
En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.
OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.
Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdracht
Namens de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord word je ingezet op de meldingen, vergunningaanvragen en maatwerkverzoeken met betrekking tot de 17.000 bedrijven in ons verzorgingsgebied. Je bent één van onze experts op het gebied van milieu en wordt allround ingezet op bijvoorbeeld industrieel bedrijven, afvalverwerkers en de agrarische sector.

Onze omgevingsadviseurs en de accounthouder zijn veelal het aanspreekpunt voor onze opdracht gevende gemeenten en doen een beroep op jouw deskundigheid. Onze toezichthouders schakelen bij complexe handhavingszaken jouw expertise in als adviseur. Om dit allemaal te kunnen doen gebruik jij je kennis van wet- en regelgeving over milieubeheer. Vanzelfsprekend houd je nieuwe ontwikkelingen zoals veranderende wetgeving in de gaten. De nieuwe kennis die je opdoet neem je mee in je adviezen en deel je met je collega’s.

Dit ben jij
Je hebt interesse in de milieuvraagstukken van deze tijd en de daarbij behorende regelgeving. Als vergunningverlener doorzie jij met jouw analytische blik snel de verschillende belangen. Je beweegt je gemakkelijk tussen mensen van diverse pluimage en weet belanghebbenden te overtuigen. Je bent dan ook doordrongen van de waarde van goede schriftelijke en mondelinge communicatie. Jouw communicatieve vaardigheden komen met name van pas bij het helder verwoorden van technische obstakels en de beoordeling van passende maatregelen.
Je hebt kennis en ervaring opgedaan over werken met asbest tijdens studie en werk. Je hebt minimaal een (relevante) technische of andere relevante HBO-opleiding afgerond.

Dit zijn je collega’s
Je maakt deel uit van het team Milieu van de afdeling regulering leefomgeving. Binnen dit team werken bijna twintig deskundige en enthousiaste collega’s. Zij adviseren bij ruimtelijke procedures en vergunningen, zowel milieu als bouw, onderhouden contacten met opdrachtgevers en initiatiefnemers, begeleiden projecten en ondersteunen bij het opstellen van uitvoeringsbeleid.
Hoe prettig en stimulerend is het om met betrokken collega’s te werken?! Mensen met hart voor de zaak, met interesse in elkaar, in de organisatie en in nieuwe ontwikkelingen. Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) krijgt iedereen alle kansen. Aan jou om ze te benutten.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het taakveld milieu als vergunningverlener (40 punten);
3. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van milieu (30 punten);
4. Een afgeronde technische en/of milieu opleiding (20 punten)
5. Kandidaat is bereid om bij wederzijde interesse na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingdienst Noord-Holland Noord (10 punten). 

Competenties

–      Communicatie;
–      Analytisch;
–      Overtuigend.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling Cv’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de Cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd.

Flextender beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek.

De opdrachtgever beoordeelt de Cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.
1. Relevante werkervaring op soortgelijke / vergelijkbare opdrachten.
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke / vergelijkbare organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek.

In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.