Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-08

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Als vergunningverlener soortenbescherming:

 • Houd je je voornamelijk bezig met het behandelen van vergunningaanvragen soortenbescherming
 • Beoordeel je aanvragen, aanvullingen en stel je besluiten op.
 • Draag je bij aan de communicatie richting de betrokken gemeenten
 • Voer je vooroverleggen met initiatiefnemer en adviseurs
 • Werk je binnen de gestelde termijnen en volgens onze interne werkinstructies
 • Neem je initiatief om knelpunten op te lossen en als team efficiënt te werken
 • Voer je ook collegiale toetsingen uit

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener soortenbescherming;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een provincie, gemeente, omgevingsdienst of adviesbureau.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vergunningverlener/soortenbescherming (25 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vergunningverlener/soortenbescherming (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vergunningverlener/soortenbescherming (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het werken in een zaaksysteem voor de afhandeling van aanvragen (25 punten);
8. Uurtarief maximaal €90,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer (20 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bezit overtuigingskracht en kunt je verplaatsen in de belangen van anderen.
 • Je bent vaardig in het beoordelen en tijdig afhandelen aanvragen.
 • Je hebt een flexibele en servicegerichte houding.
 • Je bent zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je bezit adviesvaardigheden en je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Je hebt een analytische inslag.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. Vijf (5) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de vijf (5) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria:
– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De invulling van deze opdracht is flexibel
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 15 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 4 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 tot 40 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.