Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-20

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Als wabo-vergunningverlener (technisch) behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Binnen deze veelzijdige functie behandel je aanvragen omgevingsvergunning. Je verzorgt en bewaakt het totale vergunningenproces tot en met besluitvorming. Ook organiseer en begeleid je het (voor)overleg met de aanvrager. Je hebt contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Daarnaast beschik je over brede kennis van het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving en fungeer je als adviseur op dit gebied voor collega’s. Je houdt je bezig met de volgende werkzaamheden:

 • zelfstandig toetsen van ingediende aanvragen omgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving;
 • inwinnen van adviezen bij verschillende interne en externe afdelingen of diensten;
 • overleggen met aannemers, architecten, ontwikkelaars, etc. over de ingediende c.q. in te dienen aanvragen;
 • overleggen over de afstemming van adviezen met verschillende afdelingen; proactief bijdragen aan het oplossen van gesignaleerde problemen;
 • adviseren over en verstrekken van informatie ten aanzien van regelgeving en procedures bij omgevingsvergunningen;
 • zelfstandig opstellen van omgevingsvergunningen; bewaken van de voortgang van het proces van vergunningverlening binnen de wettelijke termijnen; overzicht bewaren over de werkvoorraad en prioriteiten kunnen stellen;
 • op de hoogte zijn van veranderde wet- en regelgeving ten aanzien van bouwen en ruimtelijke ordening;
 • Adviesfunctie voor collega’s met betrekking tot de technische toetsing aan het Bouwbesluit / Besluit bouwwerken leefomgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een afgeronde opleiding ABW1 en ABW2;
4 Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als WABO-vergunningverlener.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; (30 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunning verlener; (30 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met Wabo, Wro, Bouwbesluit en AWB; (30 punten)
8. Aantoonbare werkervaring op het gebied van politiek gevoelige aanvragen. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
– Oplossing en resultaatgericht;
– Politiek gevoelig;
– Daadkrachtig;
– Overtuigend.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk eind december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 21 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.