Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-10-10

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
In de functie van vergunningverlener Wabo/Omgevingswet ben je verantwoordelijk voor de complete behandeling van de vergunningaanvraag en als adviseur breng je je expertise en vakkennis op het gebied van de omgevingsvergunning. Tot je takenpakket behoort het uitvoeren van de ontvankelijkheidstoets, toetsen van het bestemmingsplan en andere relevante wetgeving, de technische toets, en het opstellen van het besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. Ook het geven van voorlichting en informatie aan betrokkenen over regelgeving en procedures behoort tot je takenpakket.

In verband met de huidige werkvoorraad en de inwerkingtreding van de Omgevingswet én een grotere instroom van aanvragen zijn we op zoek naar een ervaren vergunningverlener.

Wie ben jij?

 • Je hebt een relevante HBO-opleiding, aangevuld met de opleiding ABW 1 en 2;
 • Je hebt lef en weet met je oplossingsgerichte aanpak maximaal resultaat te behalen;
 • Je bent dienstverlenend en je vindt het leuk om voor- en met klanten te werken;
 • Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel;
 • Je bent een sparringpartner voor je directe collega’s;
 • Je bent communicatief sterk, je hebt overtuigingskracht; en
 • Je hebt vakinhoudelijke kennis en kennis van relevante wet- en regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener (bouwplantoetser);
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als Wabo-vergunningverlener.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting bouwkunde (10 punten);
5. Behaalde diploma ABW 1 (15 punten);
6. Behaalde diploma ABW 2 (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als vergunningverlener (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Wabo-vergunningverlener (20 punten);
9. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Omgevingsbewust, verbinden, integraal (samen)werken,
– Verantwoordelijkheid.Verantwoordelijkheid: komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voortvloeien uit het eigen handelen.
– Oordeelsvorming: weegt gegevens en mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.
Analytisch vermogen: signaleert problemen, herkent belangrijke informatie, legt verbanden tussen gegevens, spoort mogelijke oorzaken van problemen op, zoekt ter zake doende gegevens.
Klantgerichtheid: weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen. Speelt in op de doestellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.
Kwaliteitsgerichtheid: is zich ervan bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau, streeft naar continue kwaliteitsverbetering.     

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Er wordt in beginsel gewerkt vanuit kantoor

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 16 oktober 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 12 oktober 203. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 9 oktober 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 10 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 11 oktober 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.