Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-28

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de komende jaren flinke uitdagingen voor het optimaliseren van de openbare ruimte in de woon- en leefgebieden. Hieraan werken verschillende teams en enthousiaste collega’s die deze ambities aanpakken. Niet alleen de openbare ruimte staat centraal, ook zijn we gestart om de afdeling verder te professionaliseren en te ontwikkelen in het projectmatig werken en het integraal aanvliegen van werkzaamheden en projecten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling.

Over ons team
Het team Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR) van de afdeling Wijkzaken, is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte waarbij naast alle verkeerszaken alle aspecten zoals riolering, wegen, openbare verlichting, parkeren, groen en spelen worden meegenomen. Het team bestaat uit 20 medewerkers (o.a. Assetbeheerders, Projectleiders en Ondersteuners).

Opdracht
De verkeerskundige adviseur is een zelfstandige en afwisselende functie. Je gaat met je vakcollega’s aan de slag over alles wat met het onderwerp verkeer te maken heeft. Denk aan een goede doorstroming op belangrijke wegen, tot verkeersveiligheid en de begaanbaarheid voor de minder mobiele inwoner. Met de Verkeersagenda hebben we naast onze projecten de locaties in beeld waarvan inwoners, organisaties en/of bestuur verkeersonveiligheid ervaren. Het bestuur heeft middelen beschikbaar gesteld om hier indien nodig uitvoering aan te geven. Jij gaat hiermee aan de slag via intern overleg, bestuurlijke en politieke afstemming, bijdragen aan slimme ontwerpen en goede communicatie over keuzes en uitvoering. Tenslotte is jouw verkeersexpertise cruciaal voor de vele civiele en ruimtelijke projecten waarmee we bezig zijn. Jij adviseert en beslist over de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid. Je vertegenwoordigt de gemeente en bent een sparringpartner voor onder meer politie, provincie, Rijkswaterstaat, projectontwikkelaars, lokale ondernemers en inwoners. Verder beschik je over:

 • Je hebt ruime kennis en ervaringen in de verkeerskundige techniek
 • Je kan effectief communiceren en afstemmen met interne- en externe stakeholders waarbij je ook wethouders informeert over de voortgang van- en uitdagingen rondom verkeerskundige zaken maar ook overlegt met burgers, bedrijven en organisaties;
 • Je bent verkeerskundig adviseur bij projecten zoals wijkontwikkeling, herinrichtingen van wegen, parken en pleinen, rioolvervanging in woonwijken, etc.
 • Je toetst ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen op verkeersbeleid en richtlijnen waarbij je vergunningaanvragen vanuit verkeerskundig perspectief beoordeeld;
 • Je denkt mee of draagt bij aan de ontwikkeling van uitvoeringsplannen, zoals verkeersveiligheids- en bereikbaarheidsplannen en parkeerbeleid;
 • Je draagt zorg voor verkeersbesluiten en voert overleg met collega´s, bewoners en ondernemers over verkeerskundige vraagstukken.
 • Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is het toezien op het in behandeling nemen en werkverdeling binnen het team verkeer rondom klachten of vragen van bewoners of bedrijven.

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari 2024 voor 28 tot 32 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Verkeerstechniek of Mobiliteit;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
4. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerskundig adviseur of verkeerskundig projectleider;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als verkeerskundig adviseur of verkeerskundig projectleider bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Beschrijving van jouw eigen rol als verkeerskundige in drie opdrachten. Geef dit duidelijk aan in het cv (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het begeleiding van teams met het opzetten en toetsen van verkeersplannen, planning en risicoanalyses, betreffende verkeerskundige- en/of reconstructieprojecten in de openbare ruimte (20 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne- en externe stakeholders zoals bewoners participatie (10 punten);
10. Een afgeronde opleiding Projectmatig werken, PRINCE2 of IPMA/ PMI (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Het kunnen samenbrengen van alle relevante belangen (factoren en actoren);
 • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
 • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Problemen kunnen omzetten in passende oplossingen;
 • Eigenaarschap & ontzorgen als basis toepassen;
 • Bindingsvermogen;
 • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;
 • Humor.

Functieschaal
10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.