Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-02

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Wat neem je mee?
We zoeken een enthousiaste professionele verkeerskundige collega met een afgeronde verkeerskundige opleiding op HBO niveau. Aanvullend heb je 3 jaar allround verkeerskundige ervaring in een eerdere advies- of ontwerpersfunctie en je hebt ervaring in het maken en toetsen van verkeerskundige schetsen.
Flexibiliteit en denken in oplossingen is belangrijk. Sociaal en daadkrachtig zijn en het hebben van overtuigingskracht zijn daarnaast ook onmisbare eigenschappen.

Organisatie
De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en ruimte voor eigen inbreng. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.
Je komt als verkeerskundig medewerker te werken in het team Integraal Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Wijkzaken. Er zijn 3 verkeerskundige medewerkers. Je adviseert zelfstandig aan het bestuur. Als verkeerskundige ben je breed inzetbaar en komen alle facetten van het vak aan bod.
Er zijn korte lijnen en je schakelt effectief met alle betrokkenen. Door de realisatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen heb je een dynamische werkomgeving en uitdagend werk.

Opdracht
De volgende werkzaamheden maken deel uit van je takenpakket:

 • Je adviseert in projectgroepen voor nieuwbouwlocaties over de verkeerskundige ontsluiting en inrichting, parkeren, etc.
 • Je bent verkeerskundig adviseur bij groot onderhoud van wijken en wegen.
 • Je toetst ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen op verkeersbeleid en richtlijnen.
 • Je denkt mee en adviseert over strategisch beleid van de gemeente en neemt deel aan regionale werkgroepen, over onderwerpen als verkeersveiligheid, schoon vervoer, ketenmobiliteit.
 • Je denkt mee of ontwikkelt operationeel beleid in beleidsregels en uitvoeringsplannen, zoals verkeersveiligheidsplannen en parkeerbeleid.
 • Je maakt verkeersbesluiten.
 • Je voert overleg met wethouders, collega´s, bewoners en ondernemers over verkeerskundige vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Maximaal uurtarief €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023;
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
6. Aantoonbare werkervaring als verkeerstechnisch adviseur;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7.  Een opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van verkeerstechniek of verkeerskunde (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerstechnisch adviseur. (20 punten)
9. Aantoonbare werkervaring in samenwerking met ingenieursbureaus en opdrachtnemers. (20 punten)
10. Aantoonbare ervaring met het maken en toetsen van schetsontwerpen. (10 punten)
11. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerstechnisch ontwerper/adviseur (20 punten);
12. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving (15 punten).

Gunningscriteria (weging)
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Competenties:

 • Samenwerken binnen en buiten het team IBOR;
 • Flexibiliteit;
 • Pro-actief;
 • Communicatief vaardig;   
 • Analytisch vaardig;
 • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
 • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Verkeerskundige problemen om kunnen zetten in een passend oplossingen;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;    –

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.