Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-19

Organisatie
De afdeling Strategie en Beleid houdt zich bezig met beleidsontwikkeling van de Provincie Flevoland. Binnen het team mobiliteit spitst dit zich toe op de beleidsontwikkeling ten aanzien van mobiliteit. Een van de activiteiten is het initiëren en uitvoeren van mobiliteitsstudies die betrekking hebben op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij is de ontwikkeling en toepassing van verkeersmodellen van belang.

Opdracht
Er worden in 2023 twee projecten opgestart. Dit zijn ‘multimodaal bereikbaarheidsonderzoek Flevoland’ en ‘multimodaal bereikbaarheidsonderzoek Lelystad zuid’. Deze projecten worden uitbesteed.

Bij deze projecten wordt gebruik gemaakt van het Strategisch Verkeersmodel Lelystad – Almere’ (Stravela) en het verkeersmodel VENOM. De kwaliteit van de resultaten van de studies staat of valt met goede modeluitgangspunten en een goede analyse en interpretatie/plausibiliteit van modeluitkomsten. De provincie heeft deze specialistische modelmatige kennis van de verkeersmodellen zelf niet in huis en zoekt een modelexpert die de provincie hierbij vanuit de opdrachtgeverskant ondersteunt.

De volgende werkzaamheden/taken maken onderdeel uit van de vraagscope:

 • Adviseren van de provincie ten aanzien van de aanpak en uitvoering van de genoemde twee studies met name ten aanzien van de modelmatige aspecten en uitgangspunten, interpretatie en analyses van de uitkomsten van de modelberekeningen en het toetsen van de plausibiliteit van de resultaten van de modelberekening die door adviesbureaus gaat worden uitgevoerd.
 • Deelname aan (een relevant deel van de) projectgroep vergaderingen voor actieve inbreng ten aanzien van de modelmatige aspecten vanuit de opdrachtgever en om de resultaten goed te kunnen toetsen en beoordelen.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: werkdagen en tijden in overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Werkzaamheden vinden in overleg thuis of (indien gewenst voor bijvoorbeeld fysieke vergaderingen) op het provinciehuis in Lelystad plaats;
2. Uurtarief maximaal € 112,25 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
3. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5.Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (0 punten);
b. Tot 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (10 punten);
c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met verkeersmodel ‘VENOM/NRM’ (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (0 punten);
b. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (20 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met verkeersmodel Lelystad/Stravela (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring ten aanzien van modeladvisering in verkeerskundige studies bij een (semi-) overheidsinstantie (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
a.  Tot 5 jaar werkervaring (0 punten);
b. 5 tot 10 jaar aantoonbare werkervaring (15 punten);
c. Meer dan 10 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten)

 Competenties

 • Je bent analytisch;
 • Je bent communicatief vaardig;
 • Je bent klantgericht;
 • Je bent een teamspeler;
 • Je bent proactief en neemt initiatief;
 • Je bent een aanpakker;
 • Je hebt een flexibele houding;
 • Je bent doelgericht en creatief denkend.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 22 maart 2023 vanaf 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 6 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.