Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Opdracht
Jij adviseert zelfstandig vanuit jouw vakgebied over verkeerskundige vraagstukken ten aanzien van het provinciaal wegennet. Een combinatie van goede samenwerking, overtuigingskracht en inhoudelijke expertise is nodig om spanning uit situaties te halen waar tegenovergestelde meningen en belangen spelen. Je bent deskundig en inhoudelijk kritisch, veel schakelen en prioriteiten stellen maakt onderdeel uit van het dagelijkse werk.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het maken van (schets)ontwerpen en het daarbij onderzoeken en visualiseren van de haalbaarheid van verschillende varianten en alternatieven.
 • Het leveren van inhoudelijke expertise in projectgroepen.
 • Het beoordelen van SSK-kostenramingen op basis van voorlopige ontwerpen en variantenstudies.
 • Begeleiden van opdrachten aan marktpartijen voor deelontwerpen of verdere uitwerking van ontwerpen, de geleverde producten kritisch beoordelen en marktpartijen op hun producten kunnen aanspreken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde MBO op het gebied van civiele techniek /weg- en waterbouw, verkeerstechniek of verkeerskunde.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als verkeertechnisch ontwerper.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met autocad 2D &3D ontwerpen.
4. Minimaal 2 Aantoonbare werkervaring in samenwerking met ingenieursbureau’s/opdrachtnemers.
5. Aantoonbare ervaring met het visualiseren van 3d-ontwerpen (o.a. Infraworks of gelijkwaardige software).

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van civiele techniek /weg- en waterbouw, verkeerstechniek of verkeerskunde (10 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met AutoCAD 2D en 3D ontwerpen (25 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met 3d ontwerpen in infraworks of vergelijkbaar) (25 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als verkeerstechnisch ontwerper (40 punten);
a. Minimaal 5 jaar (40 punten);
b. Tussen de 3 en 5 jaar (20 punten);
c. Minder dan 3 jaar werkervaring (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties                                                                                

 • Samenwerken binnen en buiten het projectteam projectteam;
 • flexibiliteit;
 • Pro-actief;
 • Communicatief vaardig;   
 • Analytisch vaardig;
 • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren;
 • Omgevingsbewust en kunnen omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie;
 • Verkeerskundige problemen om kunnen zetten in een passend schetsontwerp;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal op schrift en mondeling;    ;                                                      

Kennis

 • Kennis van CROW-normen onder andere handboek Wegontwerp;
 • Kennis van Autocad en Civil-3D en Infraworks;
 • Kennis van SSK systematiek;
 • Kennis van verkeersveiligheidseisen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 maanden, 24 tot 32 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.