Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
De gemeente Midden-Drenthe is voortdurend in ontwikkeling. Er werken ongeveer 300 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie is dat de lijnen met het bestuur kort zijn. Met elkaar zorgen we voor een organisatie die haar inwoners optimaal bedient. We hebben ambitieuze doelen waar we iedere dag hard aan werken. Dat vraagt om inzet, creativiteit én samenwerking met mensen binnen en buiten het gemeentehuis.

Je bent werkzaam op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de WOZ en je bent verantwoordelijk voor bezwaar- en beroepsprocedures.

Opdracht
Wij zetten ons in voor welzijn, meedoen en ondersteuning voor én met onze inwoners. De gemeente maakt het beleid. Wij adviseren: gevraagd of ongevraagd. Samen met de gemeente proberen we tot een sociaal beleid te komen voor al onze inwoners. Spreekt dit jou aan en ben jij iemand die het leuk vindt om een groep vrijwilligers aan te sturen en te zorgen dat iedereen zijn inbreng kan hebben? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Met ingang van 1 januari 2024 werkt de gemeente Midden-Drenthe met een Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad is de gesprekspartner en adviseur vanuit inwonersperspectief voor het College van burgemeester en wethouders en beleidsmedewerkers op het terrein van beleidsontwikkeling en-uitvoering. De Adviesraad Sociaal Domein is een doorontwikkeling van de inwonersparticipatie op het sociaal domein waarbij de Minimaraad en de Wmo-raad zijn belegd in één Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad benadert vraagstukken vanuit de onderlinge samenwerking en adviseert en denkt mee vanuit een breed inwonersperspectief. De Adviesraad Sociaal Domein beschikt over 4 themagroepen;

 1. opgroeien en opvoeden;
 2. participeren;
 3. armoede- en minimabeleid;
 4. wonen.

Voorzitter
Voor de Adviesraad Sociaal Domein zoeken we een tijdelijke voorzitter die de transitie van twee adviesraden naar één kan begeleiden. Als tijdelijke voorzitter heb je een belangrijke rol bij de vorming van de Adviesraad. De ad interim voorzitter voert de gesprekken met degenen die uit de huidige raden zitting willen nemen in de Adviesraad Sociaal Domein, waarna je een advies uitbrengt aan de gemeente hoe de samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein eruit zou kunnen zien.

Je zit de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein voor en zorgt ervoor dat de Adviesraad Sociaal Domein inclusief de themagroepen gaan functioneren. Je hebt zowel een interne rol richting de Adviesraad, bijvoorbeeld als eerste aanspreekpunt voor de voorzitters van de themagroepen, maar ook een verbindende rol richting de gemeente.

Tijdens de vergaderingen stuur je vooral op het proces en ben je minder van de inhoud; de inhoud komt vanuit de leden. De focus van de tijdelijke voorzitter is om ervoor te zorgen dat de Adviesraad Sociaal Domein goed in positie wordt gebracht en de juiste rol pakt. Na 1,5 jaar zorg je er samen met de Adviesraad voor dat er een voorzitter is die de leiding over de Adviesraad Sociaal Domein op zich neemt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 8 januari 2024 en 5 uur per week;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een adviserende rol;
4. Aantoonbare werkervaring als voorzitter.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in een adviserende rol (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met vrijwilligers (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van inwonersparticipatie (10 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig werken;
 • Stressbestendig;
 • Samenwerken;
 • Je bent open-minded, constructief en kan hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden;
 • Je zorgt ervoor dat alle leden hun inbreng kunnen leveren en hebt oog voor onderlinge interacties en diversiteit;
 • Je hebt affiniteit met maatschappelijke vraagstukken.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 11 (cao gemeenten).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning:
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 12 december van 09:00 tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 8 december 2023 bericht.  Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

18 maanden, 5 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.