Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-24

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Je komt de omgevingsrecht-juristen versterken zodat deze juristen ruimte hebben om zichzelf en de gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet Als jurist Omgevingsrecht bij gemeente De Bilt ben jij degene die de juridische kwaliteit waarborgt van onder meer besluiten over omgevingsvergunning-aanvragen. Zo voer je bijvoorbeeld de juridische toets bij omgevingsvergunningen uit. Je vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders in bezwaar- en beroepszaken en je bent een vraagbaak op het gebied van het omgevingsrecht voor het bestuur, collega’s en burgers. Je schrijft memo’s, college- en raadsvoorstellen. Verder begeleid je naast de casemanager de uitgebreide procedures en verzoeken om een principe-uitspraak en brengt deze in procedure bij het college en de raad. Je zit in een vakgroep met nog twee Omgevingsrecht-juristen en bent op de hoogte van de nieuwste (juridische) ontwikkelingen. Handhaving is geen onderdeel van deze functie.

Wat verwachten we?

 • Je staat stevig in je schoenen en beschikt over duidelijke communicatieve vaardigheden;
 • Je kunt goed omgaan met tijdsdruk;
 • Je bent flexibel en hebt een oplossingsgerichte houding;
 • Je bent een open en prettige vraagbaak;
 • Je hebt oog voor verschillende belanghebbenden en hun belangen en zoekt hiertussen de balans;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s, bestuur en externen;
 • Je bent beschikbaar op (voornamelijk) dinsdagavonden en donderdagavonden voor hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften en voor de raad (scommissie) vergaderingen.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO -rechtenopleiding;
 • Je hebt ruime en recente werkervaring opgedaan in het omgevingsrecht;
 • Je hebt gedegen kennis van het Algemeen bestuursrecht en meer in het bijzonder het Omgevingsrecht;
 • Je hebt affiniteit met beleidsmatige aspecten van besluitvorming en maakt daarbij gebruik van je politieke sensitiviteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Rechten;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Jurist Omgevingsrecht bij een overheidsorganisatie;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Juridisch adviseur in het fysieke domein bij een gemeentelijke organisatie;
4. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 6 februari 2023 voor 30 uur per week.

Gunningscriteria (weging)
5. Afgeronde opleiding in de richting van bestuursrecht (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jurist vergunningverlening Wabo bij een overheidsinstelling (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de Wabo en het Algemeen bestuursrecht (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven) (noem hiervan 3 voorbeelden in het cv met referenties) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • analytisch
 • omgevingsgerichtheid
 • integer
 • samenwerken

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 30 april 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.