Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Organisatie
Het team Vergunningen is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de Samenwerkingsorganisatie (SWO).  Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk en zijn we verantwoordelijk voor het afhandelen van vooroverleggen en planologische principeverzoeken op gebied van Ruimtelijke Ordening. Het werken bij de SWO is een prachtige kans om je werkveld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Opdracht
Deze functie biedt veel afwisseling, waarbij geen werkdag er hetzelfde uitziet. Je bent het eerste aanspreekpunt voor WABO-vergunningverlening. Je informeert inwoners en ondernemers over vergunningen, het ruimtelijk beleid en beantwoord klantvragen. Je handelt standaard WABO aanvragen en meldingen af, waarbij je ook zorg draagt voor de beschikkingen en de afhandeling in onze systemen. Waar nodig win je specifieke adviezen in, welke je verwerkt in de afhandeling van de aanvragen. Samengevat:

 • Zelfstandig afhandelen van aanvragen en meldingen i.k.v. Wabo;
 • Beoordeling op ontvankelijkheid, ruimtelijk plan en bouwbesluit. Voor het overige door adviezen in- en extern uit te zetten;
 • Verwerken van deze toetsingen en beoordelingen en opstellen van een besluit;
 • Onderhouden van het contact met de aanvrager;
 • Volgens rooster meedraaien in de voorlichting (balie, telefoon en mail) omtrent Wabo.

Jouw profiel
Als dienstverlenende netwerker ben jij een echte teamspeler die zowel intern als extern de samenwerking opzoekt en uitstekend relatiebeheer hanteert. Je bent open-minded en deelt graag informatie en ervaringen met anderen, terwijl je altijd het belang van de aanvrager vooropstelt.

Ook ben je stressbestendig en heb je een praktische, probleemoplossende instelling vanuit de ja-tenzij grondhouding. Je bent besluitvaardig en durft actie te ondernemen, zelfs wanneer er onzekerheid of risico’s zijn. Ook ben je digitaal vaardig en werk je moeiteloos in diverse systemen. Met uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk) weet jij je boodschap altijd helder over te brengen.

Overige informatie

 • Er wordt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken;
 • Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen.


Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in de richting bouwkunde of planologie;
2. Minimaal 1 jaar werkervaring in de WABO-vergunningverlening op gebied van afhandeling van en regie voeren op complexe WABO aanvragen (met name de activiteiten bouwen, ruimtelijke ordening, natuur en milieu).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Kennis van relevante wetgeving, zoals de WRO, WABO en de Omgevingswet (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig afhandelen van aanvragen en meldingen (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van milieu- en natuurwetgeving (15 punten);
7. Een afgeronde opleiding ABW 1 (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding ABW 2 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jouw aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Klantgerichtheid;
– Zelfstandig;
– Omgevingsbewustzijn;
– Communicatief sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt, in overleg met de programmamanager, naar eigen inzicht vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Overleg met gebruikers en huurders kunnen ook ’s avonds plaatsvinden.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 17 mei april 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 mei 2023 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 11 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 12 mei 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.