Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-04

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Team Web is onderdeel van de eenheid Dienstverlening van de samenwerkingsorganisatie (SWO). Voor zowel de gemeente Hoogeveen als voor de gemeente De Wolden leveren we maatwerk. Als Webmanager/Adviseur Digitale Toegankelijkheid zorg jij ervoor dat de inwoners van deze gemeenten optimale dienstverlening krijgen via al onze online kanalen. Ben jij die expert in online die in elk vraagstuk een kans ziet om het voor de inwoner beter te doen? En zet jij jouw kennis en expertise daarvoor graag in? Dan hopen we jou binnenkort te ontmoeten. Werken bij SWO is een prachtige kans om je wereld te verbreden en ervaring op te doen bij zowel een stedelijke als een landelijke gemeente.

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering, bewaking en doorontwikkeling van de strategie online dienstverlening. En in het bijzonder de gemeentelijke websites: dewolden.nl en hoogeveen.nl. Je ontwikkelt beleid om digitale toegankelijkheid en inclusie te verankeren in onze organisatie. Je werkt samen met 3 gedreven collega’s (redactie en contentcreatie) en de strategisch adviseur dienstverlening. Samen bepalen jullie de koers. En je bent sparringpartner van bestuur, MT, vakcollega’s, webmaster en leverancier. 

  • Binnen de organisatie creëer je draagvlak voor de strategie online dienstverlening en wat daaruit volgt;
  • Je gaat de organisatie in om te vertellen over digitale toegankelijkheid en het belang daarvan en collega’s mee te krijgen in de uitvoering van het beleid dat jij daarvoor opstelt;
  • Je gaat op zoek naar (online) oplossingen voor vraagstukken die van buiten naar ons toe komen of waar binnen de organisatie behoefte aan is. Je adviseert ook geregeld om iets niet te doen;
  • Landelijke en internationale ontwikkelingen op het gebied van online dienstverlening vertaal jij naar beleid en werkprocessen voor de SWO.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het terrein van web: internet, intranet, sociale media en webcommunicatie binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Ervaring met Toegankelijkheid: Inventarisatie websites, toegankelijkheidsverklaringen en begeleiden onderzoeken binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als projectleider Digitale Toegankelijkheid (50 punten);
5. Minimaal 28 uur per week beschikbaar vanaf 16 januari (20 punten);
6. Uurtarief maximaal €105,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht;
– Visie;
– Kwaliteitsgericht;
– Besluitvaardig;
– Analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:
1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 11 januari 2024 De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
  • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 januari 2024 2022, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 4 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 5 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, Drenthe, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.