Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
Bij De Binnenbaan geloven we in de waarde van werk. Wij geven onze kandidaten daarom het zelfvertrouwen en de vaardigheden voor een kansrijke (door)start. Daarbij is passie het sleutelwoord voor een duurzaam resultaat. Met de juiste ontwikkeling en matching streeft De Binnenbaan bij uitstek naar een duurzame plaatsing. Hierbij speelt de zogeheten ‘dubbele klantbenadering’ een belangrijke rol: het gaat om een ideale afstemming tussen het talent van de kandidaat en de behoefte van de werkgever. Aan de werkregisseur de taak om proactief en met frisse blik beide met elkaar te verbinden.

De werkregisseurs zijn het visitekaartje van De Binnenbaan. Bij de Binnenbaan krijgt het takenpakket van de voormalig klantmanager een nieuwe invulling. Wij kennen geen doelgroepen maar alleen kandidaten. De werkregisseur van de toekomst begeleidt kandidaten met korte of een iets langere afstand tot de arbeidsmarkt. Waarbij de nadruk ligt op contact met kandidaten en werkgevers. Bij De Binnenbaan werken we van ‘binnen naar buiten’. Dat wil zeggen dat wij onze kandidaten de waarde van werk zoveel mogelijk op werkvloer bij werkgevers laten ervaren.

Afdeling ontwikkeling
Binnen de afdeling ontwikkeling bieden wij begeleiding aan iedereen die werk zoekt of (beschut) werk heeft. Wij geloven in de waarde van werk voor iedereen. Om voor onze kandidaten een goede match te vinden kijken we naar hun passie, talenten en mogelijkheden. Onze werkregisseurs maken hierin echt verschil. Op de werkvloer bieden wij zowel individueel maatwerk als groepsgewijze begeleiding afhankelijk wat passend is. Onze droom? Een inclusieve arbeidsmarkt.

Opdracht
Als werkregisseur ben je het visitekaartje van de Binnenbaan. Jij gelooft dat er voor iedereen een passende (werk)plek is. Je zet je daar maximaal voor in omdat je gelooft dat iedereen de waarde van werk moet kunnen ervaren. Jij helpt mensen groeien, ziet onontdekte talenten en weet waar creatief maatwerk nodig is. Het is daarom handig dat je snel kunt inschatten wat iemand nodig heeft en doet dat liefst op de plek waar het om gaat: de werkvloer.
Je kent daarnaast ook goed de weg door het landschap van wet- en regelgeving om werkgevers te faciliteren.  
De Binnenbaan staat voor maximale ontwikkeling. Van kandidaten, maar natuurlijk ook van onze eigen medewerkers. Als werkregisseur help je anderen zich te ontwikkelen maar blijf je zelf ook in beweging. Samen met teamgenoten probeer je nieuwe methodes te ontwikkelen om onze dienstverlening verder te verbeteren. Het vraagt dus om denken en doen.
Specifiek zijn we op zoek naar een collega die invulling gaat geven aan de begeleiding en ontwikkeling van onze doelgroep kandidaten en medewerkers (SW, garantiebanen en ‘nieuw beschut’) op de werkplek.
Dus, ben je een ‘denkende doener’ die graag zijn steentje wil bijdragen aan een jonge organisatie? Wil jij het gezicht zijn van De Binnenbaan voor kandidaten, scholen, werkgevers en andere betrokken partijen? En ben je een flexibele duizendpoot en een verbinder die de handen op elkaar weet te krijgen om samen de kandidaat in beeld te krijgen en de juiste werkplek voor de kandidaat te vinden? Dan gaan we graag met jou in gesprek!

Jouw taken

  • Jij draagt bij aan de ontwikkeling van doelgroepmedewerkers en PW kandidaten met een arbeidsbeperking
  • Jij matcht kandidaten en realiseert duurzame uitstroom;
  • Jij helpt kandidaten zich te ontwikkelen;
  • Je coacht op de werkplek;
  • Je maakt op basis van jouw bevindingen individuele ontwikkelplannen voor de medewerkers en kandidaten;
  • Jij werkt uitstekend samen met werkgevers;
  • Jij helpt nieuwe producten en werkmethodieken te ontwikkelen om onze dienstverlening te verbeteren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 65,00 inclusief reiskosten en fee Flextender, exclusief BTW;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het werken met de doelgroep banenafspraak, sociale werkvoorziening  en nieuw beschut;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SJD, SPH, MWD of Social Work (20 punten);
4. Beschikbaar per 2 januari 2024 voor tenminste 32 uur;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5 Minimaal 2 jaar van de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring als Jobcoach (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding Jobcoach en een Noloc registratie (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als consulent reintergratie bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare kennis van beperkingen/ ziektebeelden en verzuimbegeleiding opgedaan middels werkervaring of middels gevolgde opleidingen / cursussen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communiceren;
– Samenwerken;
– Flexibiliteit;
– Stressbestendigheid;
– Digitaal vaardig (ervaring met Compas is een pré);
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.