Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-08-06

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Als werkvoorbereider bij het team Beheer Openbare Ruimte (BOR) werk je mee aan het goede leven in de gemeente Zeist. Want daar doen we het voor! Lekker fietsen, goede doorstroming, verkeersveiligheid en een groene leefomgeving. Je doet dat in een gemeente die samenwerking met belanghebbenden hoog in het vaandel heeft staan. Maar ook projectmatig en met slagkracht wil werken aan resultaat. Een uitdagende combinatie voor een schoon, groen, gezond, duurzaam en veilig Zeist.  Je komt terecht in een betrokken en professioneel team van circa 35 collega’s die zich elke dag bezig houden met de openbare ruimte. Elke dag weer werken zij vanuit de kernwaarden nabijheid, kracht en vertrouwen aan het goede leven in Zeist.

Opdracht
Je bereidt de uitvoering van civiele werken voor. Dit kunnen nieuwe werken, reconstructies en/of onderhoudswerkzaamheden zijn: oa onveilige verkeersituaties reduceren, achterstallig onderhoud wegwerken, verbeteren doorstroming en bereikbaarheidsprojecten. Je stelt kostenramingen op of controleert deze bij uitbesteding. Je begeleidt adviesbureaus bij het uitwerken van bestekken, ontwerpen en/of onderzoeken. De voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden regel je in nauwe samenwerking met de verschillende vakdisciplines binnen de afdeling, vergunningen, projectleiders en de communicatieadviseur van de afdeling. Je onderhoudt contacten met stakeholders zowel binnen als buiten de gemeente. Daarnaast lever je  een bijdrage aan aanbesteding van werken/diensten.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo 3/4 niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 september voor minimaal 32 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider civiel binnen een gemeentelijke instelling;
4. Aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van onderhoudsbestekken;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als civiele werkvoorbereider (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als werkvoorbereider civiel bij een gemeentelijke instelling  (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van onderhoudsbestekken (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met verkeerskundige ontwerpen (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met groentechnische ontwerpen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht;
– Praktisch en in staat effectief problemen op te lossen;
– Flexibel;
– Enthousiast;
– Goed en actief samenwerking opzoekt zowel intern als extern.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdagochtend 10 augustus 2023 of vrijdag 11 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 9 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 1 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 3 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 7 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.