Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Sportverenigingen vervullen een heel belangrijke rol in de lokale samenleving. Gooise Meren is daarop zeker geen uitzondering. Bewegen is goed voor de gezondheid, dat geldt voor sport in het algemeen. Sportverenigingen dragen bij aan positieve waarden en eigenschappen als samenwerking, teamgeest, trouw, eerlijkheid en doorzettingsvermogen. Gemeenten koesteren hun sportverenigingen en daar zijn dus tal van goede redenen voor. Een gebruikelijke manier om daarvan blijk te geven is het vervullen van een ondersteunende rol (financieel en praktisch) bij het op orde houden van de velden. De gemeente Gooise Meren heeft de verantwoordelijkheid voor zowel het onderhoud als de renovaties van de sportvelden en de kleedkamers.

Opdracht
Je neemt binnen de afdeling BORG de positie in van (ondersteunend) werkvoorbereider (contractmanager) Sport. Je primaire taak is het verzorgen en begeleiden van de verschillende veldrenovaties die gepland staan in 2024; 2 voetbalvelden en 3,5 hockeyveld.
Je zorgt ervoor dat de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd, je stelt de bestekken op, bent betrokken bij de aanbesteding en houdt toezicht op de aanleg. Daarnaast onderhoud je nauw contact met de betreffende verenigingen over de veldrenovaties.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 20 uur in de week;
2. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
4. Aantoonbaar VCA-VOL-gecertificeerd, of bereidt binnen 2 maanden op kosten inschrijver te behalen (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau met groen technische achtergrond (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als werkvoorbereider, in de rol het zelfstandig begeleiden, opstellen, coördineren en uitvoeren van aanbestedingen volgens RAW-systematiek (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een politiek-bestuurlijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met beheer- en onderhoudsvraagstukken van sportterreinen (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestekken (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

  • Flexibel;
  • Communicatief;
  • Samenwerken;
  • Overzicht;
  • Senioriteit;
  • Aanpakken;
  • Afronden;
  • Zelfstandig werkend.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 20 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.