Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Om de gemeente Purmerend nog mooier te maken ligt de focus op het verder vergroenen van de stad. Door de toename van groene projecten, zoeken we binnen het team een werkvoorbereider groen. Team Ingenieursbureau is dé interne opdrachtnemer van het Ruimtelijk domein. Diverse opdrachten vanuit team Beheer, Vastgoed, Ontwikkeling en Groen en Spelen worden hier gerealiseerd. De collega’s van het team werken projectmatig aan het ontwerp, de voorbereiding en uitvoering van civieltechnische- en groenprojecten in de openbare ruimte.

Opdracht
Je werkt aan drie projecten; Wijkinitiatieven, het vervangen van diverse speellocaties, boom-projecten en groen-omvormingen. Als werkvoorbereider werk je op basis van wensen van bewoners, diverse wijkinitiatieven verder uit;  denk hierbij aan adoptie groenvakken en kleine aanpassingen aan de openbare ruimte (bijv. het plaatsen van een bank). Daarnaast bereid je projecten voor op het gebied van bomen (kappen bomen, ontwerp groeiplaats en planten bomen), groen (omvormingen) en spelen (herinrichten). Van het eerste initiatief tot de uitvoering ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, digitaal uitwerken, opstellen van werkomschrijvingen en interne afstemming met collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van speelplekken en (groen en/of boom)projecten;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van tuin- en landschapsinrichting.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als werkvoorbereider op het gebied van groen -en speelprojecten (benoem hiervan 2 concrete voorbeelden in het cv) (30 punten);
4. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opstellen van werkomschrijvingen op het gebied van spelen (benoem hiervan 2 concrete voorbeelden in het cv) (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met het aansturen en toezichthouden op de uitvoering van werkzaamheden door derden (benoem hiervan 2 concrete voorbeelden in het cv) (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van tuin- en landschapsinrichting (15 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 87,50, exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Is zelfstandig;
  • Flexibel;
  • Communicatief vaardig;
  • Oplossingsgericht.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 36 uur, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.