Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-18

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt voor onze inwoners.

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij binnen de eenheid Dienstverlening team Handhaving op zoek naar een ervaren Wijk Boa voor één van de wijken in Hoogeveen.  

Je hebt een representatieve uitstraling en bent bereid om onregelmatige diensten te draaien. Je werkt namelijk in wisselende diensten, die ook in het weekend en soms zelfs ’s nachts zijn. Daarbij heb je een goede fysieke conditie, want naast het surveilleren vanuit de auto ben je vooral lopend en fietsend in de wijk te vinden.

Deze opdracht biedt veel afwisseling, waarbij je zelfstandig uitvoering geeft aan je werk, maar ook deel uitmaakt van wijkteam. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeenten. Onderstaand een aantal taken en werkzaamheden die je kunt verwachten in deze functie:

– Je voert toezichthoudende en handhavende taken uit op diverse gebieden, zoals de APV-, Alcoholwet, evenementen, parkeren van voertuigen en overlastsituaties in de breedste zin van het woord;
– Je constateert, verbaliseert en rapporteert overtredingen en verleent indien nodig assistentie aan politie en overige hulpdiensten;
– Je bent regelmatig in overleg binnen je wijk met andere instanties zoals: politie, GGZ en woningcorporaties, maar ook met collega’s van fysieke leefomgeving, parkeren of AOV;
– Je maakt deel uit van een wijkteam, waar je aanspreekpunt bent voor bewoners en ondernemers en het gesprek met hen aangaat om te weten wat er speelt in jouw wijk;
– Je probeert zaken zoveel mogelijk in goed overleg op te lossen. Je spreekt mensen waar nodig aan op hun gedrag, hierbij blijf je rustig en treedt de-escalerend op;
– Je schat zelfstandig situaties in en weet op tijd de juiste maatregelen te nemen samen met je collega’s of andere betrokken instanties;
– Je neemt actief deel aan diverse integrale handhavingsprojecten;
– Je hebt een actieve rol bij de evenementen maar ook bij eventuele rampen en calamiteiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Wijk BOA;
2. Een afgeronde mbo opleiding;
3. Afgeronde diploma BOA;
4. Afgeronde diploma HTV;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Wijk BOA (35 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Wijk BOA bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar ervaring met de Alcoholwet (15 punten);
8. In bezit van een BHV/ELH diploma óf RTGB 1 (10  punten);
9. Afgeronde diploma Alcoholwet (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Zelfstandig
– Omgevingsbewust
– Doortastend
– Stressbestendig
– Klantgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Doordeweeks op dinsdag en vrijdagochtend, andere uren in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week 22 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
– Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 12 mei 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 15 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 mei 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Drenthe, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.