Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-01

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Je gaat deel uitmaken van een team van Handhavers (BOA domein 1). Als handhaver ben je de spin in het web , ken je wijken en de gemeente goed, ben je betrokken en zichtbaar aanwezig. Je surveilleert, veelal op de fiets, in de openbare ruimte. Als handhaver maak je onlosmakelijk deel uit van de samenwerking met andere partners in de gemeente waaronder de politie en het jongerenwerk.  Je werkt in dienstroosters, waarbij je ook in de avonduren en in het weekend dienst hebt. Je bent daarbij mentaal en fysiek fit en doet je werk vanuit een open en enthousiaste houding.

Taken en verantwoordelijkheden
– Je werkt als wijkhandhaver samen met je collega’s aan de leefbaarheid in de wijk.
– Als wijkhandhaver zoek je van nature de verbinding. Je onderhoudt contacten met inwoners, bedrijven, winkeliers en partners die in de wijk werken. Zelfstandig zet je projecten in de wijk op om problemen op te lossen en betrek je daarbij relevante partijen.
– Daarnaast ben je belast met het houden van toezicht op de naleving van onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een deel van de verkeerswetgeving en andere wetgeving betreffende het gebruik van de openbare ruimte.
– Je voert onder andere controles uit in het kader van het hondenbeleid, aanbieden van afval en het (vergunning)parkeren.
– Je bent belast met het signaleren en aanpakken van overlast en overtredingen. Hierbij werk je integraal samen met andere partners.
– Je spreekt burgers aan en zo nodig bekeur je.
– Daarnaast kun je optreden als verkeersregelaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten, Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo bachelor niveau 4;
4. Aantoonbare werkervaring als wijkhandhaver bij een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal een afgeronde MBO opleiding en bevoegdheid BOA domein 1 (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als wijkhandhaver bij een gemeente of via partners bij gemeente (20 punten); 
7. Aantoonbare kennis en werkervaring met APV en wegenverkeerswet (15 punten);
8. Aantoonbaar in het bezit van Rijbewijs B (10 punten); 
9. Minimaal een afgeronde cursus RTGB 3 (geweldsbeheersing) (15 punten);
10. Aantoonbaar in het bezit van een EHBO diploma (5 punten);
11. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 6 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (10 punten);
12. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Verbinden
  • communicatief sterk
  • overtuigen
  • samenwerken
  • resultaatgericht
  • innovatief

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.