Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-11

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team VVOW (Veiligheid, Vrijetijdseconomie, Ondernemersplein & Wijkzaken) binnen de gemeente Zeist bestaat uit +/- 24 collega’s. Het onderdeel waarin je terecht komt is het cluster Wijkzaken van de gemeente Zeist. In dit team werken we met 5 wijkmanagers en 1 wijkondersteuner.

Opdracht
Ben jij onze tijdelijke ervaren en gedreven wijkmanager/gebiedscoordinator?

Leefbaarheid en veiligheid: dat zijn de thema’s waar jij regie op hebt. Je hebt een unieke rol doordat je op buurtniveau onze partners kent. Bij maatschappelijke vraagstukken weet je te verbinden. En dat is voor zowel interne als externe collega’s heel waardevol. Je bent er voor iedereen die in jouw wijk woont, werkt en leeft.

Je bent de oren en ogen in onze gemeente en je hebt een brugfunctie tussen de wijken en de organisatie. De signalen en je waarneming neem je mee de organisatie in. Je geeft collega’s gevraagd en ongevraagd advies en kan ook intern opdrachtgever zijn. Je kan de keuzes die op het gemeentehuis gemaakt worden buiten uitleggen. Ook ben je aanspreekpunt voor inwoners die bij de gemeentelijke organisatie vastlopen. Je bent toegankelijk en wekelijks in de wijk te vinden.

In Zeist werken we samen met politie, MeanderOmnium, WoongoedZeist en R.K. Zeist. We werken zo wijkgericht. Alle vijf de wijken hebben afgevaardigde van deze partners in een wijkteam. Jij bent coördinator van het wijkteam. Je verbindt inwoners, verenigingen, ondernemers, maar ook scholen en geloofshuizen met elkaar. Jij weet wat er speelt in je wijk. Het wijkteam moedigt zelfredzaamheid en betrokkenheid in de wijk aan.  We coördineren ook de samenwerking van het Sociaal Team (ST) en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met het wijkteam. Dat doe je vanuit je regierol.

Je denkt op strategisch niveau mee met collega’s. Je zorgt dat er integraal, bij voorkeur wijkgericht, wordt gewerkt. Je hebt een coördineerde rol bij het maken van verbinding en je gaat niet onnodig op de inhoud in. Je helpt collega’s denken vanuit inwoners, kijkt wat er nodig is en of er flexibiliteit in de regels mogelijk is. Jij werkt vanuit gezamenlijk belang. Je blijft actief betrokken bij deze processen. Je werkt ook samen met het college en de raadsleden. Zij en onze collega’s kunnen bij ons en ons netwerk terecht voor informatie en vragen en andersom.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als wijkmanager of gebiedsmanager bij een gemeentelijke organisatie;
3. Bereidheid om avonden en/of in het weekend te werken;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als wijkmanager of gebiedsmanager bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van – en werkervaring in samenwerking met maatschappelijke partners in de wijk, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (15 punten);
6. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met wijkvisies, buurtplannen en -budgetten, benoem dit duidelijk in het cv (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de omgang met bewoners en wijkgericht werken met externe partners (woningcorporatie, politie en welzijnsorganisaties) benoem hiervan een voorbeeld in het cv (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbinder;
 • Teamplayer;
 • Communicatief;
 • Politiek sensitief;
 • Stressbestendig;
 • Samenwerking;
 • Oplossingsgericht;
 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.
Maximum uurtarief van €110,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja in overleg, maar voorkeur op het gemeentehuis.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 16 mei 2023 tussen 09:00 en 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 15 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 9 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 10 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt vrijdag 12 mei 2023, 09.00 uur  Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.