Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-22

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Algemene omschrijving
Als het gezicht van de toegang tot de Wmo ben je een belangrijke spil binnen het team Wmo. Je bent verantwoordelijk voor het eerste telefonische contact met de inwoner op het gebied van de Wmo en je draagt zorg voor de vraagverheldering, beantwoordt zelf vragen of verwijst door naar voorliggende voorzieningen of professional(s). Bijvoorbeeld naar buurtteams of de Wmo consulent die de melding verder beoordeelt. Ook beoordeel je eenvoudige meldingen voor een paar type voorzieningen binnen het Wmo-domein. Denk aan de Wmo taxipas. Je zorgt voor de correcte procedure en voert administratieve handelingen accuraat uit. Ook geef je informatie aan inwoners over de verwerking van de meldingen en/of aanvragen.

In verband met zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een tijdelijke en ervaren collega voor met name telefonische dienstverlening.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Je voert een eerste gesprek om de vraag van de inwoner goed te bespreken en bespreekt het vervolg met die inwoner.
 • Je pakt eenvoudige aanvragen op zoals regiotaxi;
 • Je draait mee met telefoondiensten en incidentele baliediensten;
 • Je verzorgt de registratie in onze systemen, onder andere Suite4Zorg;
 • Je weet wat de stad te bieden heeft voor inwoners en verwijst hen hier naar toe. Denk aan een koffiemiddag in een bepaald buurthuis of het Alzheimer café Hilversum. Je verwijst inwoners door naar het voorliggende veld en andere voorzieningen in de stad;
 • Je denkt proactief mee aan verbeteringen in je werk en toont eigenaarschap;
 • Je bent zichtbaar voor het team en ook op kantoor aanwezig (na inwerken 50% kantoor).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 4 maart 2024 voor 32 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Wmo-consulent op de terreinen Wonen, rollen, vervoer en begeleiding;
4. Aantoonbare werkervaring met Suite 4 Sociaal Domein (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een functie binnen een Wmo toegangsteam (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Wmo-consulent op de terreinen Wonen, rollen, vervoer en begeleiding (50 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met Suite4Zorg (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Standvastig, stevig in de schoenen staan;
 • Flexibel;
 • Zorgvuldig;
 • Stressbestendig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – VR.
Vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 25 januari 2024, tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 24 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 23 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 12 juli 2024, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.