Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-19

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Team
De afdeling Sociaal Domein bestaat uit het team Participatie en het team Maatschappelijke ondersteuning. Het team Maatschappelijke ondersteuning zorgt onder andere voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de schuldhulpverlening.

Je komt te werken in een team met gedreven professionals. Je vind het leuk bij te dragen aan kwalitatief hoogwaardig werk. Als professional weet je middels een integraal onderzoek de hulpvraag en een eventuele vraag achter de vraag te achterhalen. Samen met de inwoner kijk je wat er nodig is. Je zoekt een totaaloplossing waarbij je uit gaat van eigen kracht en ondersteuning vanuit het sociale netwerk, of inzet van voorliggende, algemene en collectieve voorzieningen. Waar nodig zet je een maatwerkvoorziening in.

Je kunt op een fijne en duidelijke manier met inwoners communiceren en stemt je communicatie af op de persoon en de situatie. Je bent in staat om een goed en breed beeld te vormen van deze situatie. Op basis van jouw analyse bepaal je jouw handelen. Indien de situatie daarom vraagt, benader je andere teams of ketenpartners.

Opdracht
Zelfstandig oppakken en verwerken van Wmo-meldingen, waar nodig in samenwerking met directe collega’s, andere teams of ketenpartners.

Voor de uitvoering van deze functie is het wel belangrijk dat jij beschikt over:

 • een fijne en duidelijke manier van communiceren met inwoners, aangepast op de persoon en de situatie.
 • een integrale kijk binnen het sociaal domein.
 • een gestructureerde en planmatige manier van werken, zodat je het overzicht goed weet te bewaken.
 • aantoonbare kennis van aanpalende wetgeving.
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en bent in staat een gestructureerde, deugdelijke motivering te schrijven, gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving;
 • bereidheid om volledig op kantoor te werken.
 • de mogelijkheid om je snel diverse computersystemen eigen te maken.
 • minimaal 1 jaar werkervaring als Wmo-consulent.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. Minimaal afgeronde MBO+ opleiding in de richting van MWD, SPD/Social work en Zorg.
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Wmo-consulent.
5. Bereidheid om volledig op kantoor te werken.
6. Kandidaat beschikt over eigen vervoer voor uitvoeren werkzaamheden.

Gunningscriteria (weging)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van MWD, SPD/Social work of paramedische richting (10 punten).
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Wmo-consulent in de afgelopen 5 jaar (30 punten).
9. Aantoonbaar in staat snel Wmo-gerelateerde computersystemen (Civision en Isamenleving) eigen te maken (10 punten).
10. Aantoonbare kennis van Wmo-gerelateerde wetgevingen zoals WLZ, ZVW, Schuldhulpverlening en participatie (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (10 punten).
11. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een Wmo-team van een gemeentelijke instelling in de afgelopen 5 jaar (20 punten).
12. Beschikbaar vanaf augustus/september 2023 (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende zes kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Verbinden;
 • Communicatief sterk;
 • Overtuigingskracht;
 • Goed kunnen samenwerken;
 • Schriftelijke vaardigheid;
 • Resultaatgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.