Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
In Krimpen aan den IJssel ligt momenteel een asielschip met 150 vluchtelingen. De gemeente ondersteunt waar nodig en pakt taken op als het organiseren van taalcursussen, onderwijs voor kinderen, activiteiten etc.. De woonbegeleider ondersteunt bij het organiseren van tijdelijke opvang binnen de gemeente waar nodig. Op dit moment wordt de opvanglocatie overgedragen aan het COA. Per 1 januari wordt de opvanglocatie volledig gecoördineerd en beheerd door het COA. Voor deze transitie zijn wij opzoek naar twee ervaren woonbegeleiders die kunnen ondersteunen bij deze transitie. 

Voornaamste taken van de woonbegeleider:

 • Is primair op locatie coördinerend en uitvoerend bezig;
 • Maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en reguliere contacten;
 • Inventariseert reactief behoeften (wees voorzichtig met actieve uitvraag i.v.m. scheppen van verwachtingen);
 • Doet aan verwachtingenmanagement (zorgt voor alles wat in redelijkheid nodig is op de locatie) en onthoudt zich van doen van toezeggingen (niet: u vraagt wij draaien);
 • Ondersteunt het COA en de gemeente bij de transitie en draagt zorg voor een warme overdracht van relaties en processen;
 • Ondersteunt het COA en de gemeente bij het onderwijsprogramma dat is opgezet voor kinderen op het asielschip tussen de 2 en 23 jaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Aantoonbare beheersing van de Engelse taal en tenminste één andere taal zoals Farsi of Arabisch (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Bereid om in de avonden én in de weekenden te werken (benoem dit duidelijk in het cv).
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als woonbegeleider (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening of Sociaal Cultureel Werker mbo niveau 4 (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als woonbegeleider met coördinerende taken op het gebied van onderwijs (30 punten);
8. Een maximum uurtarief van €50,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
8. Aantoonbaar afgeronde opleiding in het Sociale Domein (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibel;
 • Teamspeler;
 • Proactief;
 • Stressbestendig;
 • Slagvaardig;
 • Empathisch (zonder het zakelijke doel uit het oog te verliezen);
 • Kan goed luisteren;
 • Praktisch;
 • Doelgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 19 december 2023 tussen 12.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op mandag 18 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

15 - 20 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.