Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-07

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Kort omschreven is jouw taak het taxatie technisch afhandelen van WOZ-bezwaarschriften in Gouw7. Dit om onze inwoners zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, hiervoor zijn wij tijdelijk opzoek naar versterking. Wij werken met een kleine groep van vijf taxateurs binnen team GEO-Informatie. Hiermee vormen wij een ambitieus en resultaat gericht team dat gezamenlijk zorgt voor de jaarlijkse vaststelling van de WOZ-waarden. Aangezien de jaarlijkse belastingen de deur uit zijn, verwachten wij een tijdelijke toename in de werkzaamheden. Ben jij de WOZ-Taxateur die zelfstandig werkt en ons kan ondersteunen betreft de bezwaarafhandeling omtrent de WOZ waarde van woningen van inwoners uit Purmerend? Dan ontmoeten wij jou graag! 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar in het bezit van een WOZ Taxateur diploma;
2. Aantoonbare werkervaring met de formele afhandeling van WOZ bezwaarschriften (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)                                                                                                                                       
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de formele afhandeling van WOZ bezwaarschriften (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring in overleggen met bewoners (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
5. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met Gouw 7 (benoem duidelijk in het cv waar deze werkervaring is opgedaan) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de verwerking van bezwaren in Gouw 7 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. Ook vinden we het prettig wanneer je kort jezelf voorstelt door middel van een introductie tekst op je cv.

Competenties

 • Analytisch;
 • Nauwkeurig;
 • Communicatief vaardig;
 • Omgevingsbewust;
 • Proactief;
 • Flexibel;
 • Verantwoordelijk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: (in afstemming), op kantoor in Purmerend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 13 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 12 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 6 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 - 36 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.