Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-17

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
In verband met tijdelijke afwezigheid van een collega, hebben wij op zeer korte termijn versterking nodig van het cluster Jeugd. Als Zorgregisseur Jeugd vorm je samen met je collega’s de toegang tot de jeugdzorg. Je informeert en adviseert de aanvragers over de voorzieningen in het kader van de jeugdwet en je verwijst zo nodig door. 

Je zet hulp in als dat nodig is en je bent de regisseur gedurende dit hele proces. Het doel is zo kort mogelijk in de gezinnen actief te zien, maar wel zo lang als nodig. 

Andere taken zijn:

 • Je inventariseert en verheldert de problematiek van de inwoner/gezin door gesprekken;
 • Je stelt een plan op samen met het gezin;
 • Je zet de hulpverlening in bij het gezin/individu/echtpaar;
 • Je monitort de hulpverlening, je checkt of alle afspraken worden nagekomen;
 • Daar waar nodig sluit je uiteindelijk de zaak af met een borgingsplan, na besluitvorming in het overleg met collega’s;
 • Je bent onderdeel van het netwerk (kernteam) van professionals uit het werkveld om complexe casussen te bespreken en toe te zien op integrale samenwerking rondom een huishouden;
 • Je zorgt voor goede samenwerking met partners, het versterken van netwerken en het onderhouden van contacten met instanties;
 • Je bent in staat om (drang)zaken uit te voeren vanuit de regie rol. Je bent dan de regisseur binnen het systeem.

Functieprofiel:

 • Je bent een ervaren Zorgregisseur. Je bent bekend met het werken met kinderen en jongeren;
 • Je gebruikt de eigen krachten van het cliëntsysteem en zoekt naar mogelijkheden om deze krachten te versterken of uit te breiden;
 • Je bent analytisch. Je kunt verbanden leggen tussen gegevens, mogelijke oorzaken van problemen opsporen en de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen. Samen met de cliënt zoek je naar relevante gegevens om tot een juiste analyse te komen;
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en bent in staat om integraal te werken;
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, een grote inzet, gerichtheid op competenties en ontwikkeling;
 • Je hebt kennis van interventies bij veel voorkomende problemen en bent op de hoogte van diverse sociaal agogische/ pedagogische gebieden, zoals pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, complexe gezinssystemen, risicofactoren inschatten, diagnostische instrumenten binnen de jeugdhulpverlening;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlener);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van jeugdhulpverlening binnen een gemeente in de afgelopen 6 jaar;
3. Je beschikt over een SKJ-registratie aantoonbaar gemaakt in het cv middels registratienummer;
4. Maximum tarief van € 80,- per uur exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2023 voor 28 uur per week;
6. BYOD (bring your own device). Voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van een eigen laptop en mobiel.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met jeugdhulpverlening (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het aansluiten bij gezinnen en het opstellen van plannen met de gezinnen (20 punten);
9. Een afgeronde cursus Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld (20 punten);
10. Een afgeronde cursus Complexe echtscheidingen (20 punten);
11. Aantoonbare ervaring met ‘Suite voor Regie’ (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn onze kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze functie komen daar de competenties analyseren, inlevingsvermogen, stressbestendigheid en samenwerken bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg, maar in ieder geval de maandag ivm casuïstiek-overleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 21 april 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 20 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 april, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 april gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 18 april, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.