Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-02

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Inwoners kunnen bij het Breed Sociaal Loket terecht met vragen op het gebied van jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning, ParticipatieWet, Schuldhulpverlening en Inburgering.

De medewerkers van het Breed Sociaal Loket onderzoeken samen met de inwoner (en zijn of haar omgeving) op welk gebied ondersteuning nodig is en in welke mate. In het onderzoek kijkt de gemeente Edam-Volendam vooral naar wat de inwoner zelf nog kan en hoe de omgeving daarin kan ondersteunen.

Het team jeugd, onderdeel van het Breed Sociaal Loket, is specifiek verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van aanvragen in het kader van de Jeugdwet.

Het team jeugd bestaat uit een mix van zowel jonge als oudere collega’s. Gezamenlijk bieden zij de inwoners van de gemeente Edam-Volendam een professionele en goede dienstverlening. Het team jeugd is een enthousiast, ervaren en een warm team met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Over de functie
Als zorgregisseur ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden;

 • Je zorgt voor een goede afhandeling van zowel eenvoudige als complexe aanvragen van inwoners op het gebied van jeugd;
 • Tijdens een keukentafelgesprek vul je samen met de inwoner(s) een perspectiefplan in en zet je passende hulpverlening in;
 • Je voert procesregie waarbij je zicht houdt op de gemaakte afspraken door middel van telefonisch contact, voortgangsgesprekken en/of (tussen)evaluaties;
 • Indien nodig schaal je tijdig op of af in het belang van de inwoner;
 • Je zoekt daar waar nodig het contact met collega’s van het Breed Sociaal Loket;
 • Indien nodig kun je een MDO voorzitten;
 • Je bent onderdeel van een netwerk met verschillende gecontracteerde partijen en verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van integrale samenwerking in het belang van de inwoner(s).

 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. BYOD (Bring Your Own Divice);
3. In het bezit van een SKJ registratie (vermeld het nummer en de verloopdatum in het cv);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als zorgregisseur in de afgelopen 3 jaar binnen het sociaal domein;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Uurtarief maximaal €75,25 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
6. Een afgeronde opleiding pedagogiek, SPH of MWD op minimaal hbo bachelor niveau (25 punten);
7. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met de jeugdwet (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het voeren van procesregie bij complexe casuïstiek binnen het zorgdomein (20 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als zorgregisseur (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Zorgvuldigheid, flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, klachtgerichtheid, stressbestendig, sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden, resultaatgericht, teamspeler en een doorzetter.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 7 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 1 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 maart 2023 gepubliceerd, op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 maart 2023 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.