Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2024-02-11

Opdracht
In de gemeente Soest vangen wij Statushouders en Oekraïense vluchtelingen op in recreatiepark Albertsdorp (Soesterberg). De Statushouders behoren tot de gemeentelijke taakstelling en zijn allen nog wachtend op een geschikte sociale huurwoning in de gemeente Soest. De Statushouders kunnen maximaal 6 maanden verblijven op Albertsdorp. Tijdens het verblijf op Albertsdorp werken Uitvoeringsorganisatie BBS en Gemeente Soest samen om deze periode op het recreatiepark zo aangenaam mogelijk te maken.

De gemeente is verantwoordelijk om de Statushouders zo snel mogelijk te laten starten met het inburgeringstraject. Dit traject wordt opgestart en begeleidt door de klantmanagers Inburgering van Uitvoeringsorganisatie BBS. De maatschappelijke begeleiding wordt voor alle bewoners van Albertsdorp uitgevoerd door het Team Oekraïne van de gemeente Soest. Dit betekent dat er een goede samenwerking nodig is om alle bewoners optimaal te kunnen begeleiden.

Wij zijn op zoek naar 1 medewerker voor het Project Albertsdorp. Je bent, samen met collega’s van team Inburgering en het Oekraïne team van de gemeente Soest het gezicht voor de Statushouders die tijdelijk verblijven op Albertsdorp.

Je taken zijn onder andere:

 • Op locatie gesprekken voeren met de Statushouders/nieuwkomers en hen z.s.m. laten starten met hun inburgeringstraject;
 • Op locatie Leerbaarheidstoets afnemen;
 • Het uitvoeren van een brede intake waarin je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengt;
 • Het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP), binnen de wettelijke termijn en deze via een beschikking afgeven aan de Statushouder/nieuwkomer;
 • Regie voeren op het inburgeringstraject van de nieuwkomer;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite;
 • Met collega’s en externe partijen samenwerken aan een integrale inburgeringsaanpak;
 • In projecten meedenken over het optimaliseren van de werkprocessen en -afspraken;
 • Gebruiksklaar maken van woningen en toezien op een goed gebruik van de tijdelijke opvangplekken (woningen);
 • Praktische ondersteuning;
 • Deelname aan teamoverleggen.

 Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met de nieuwe Wet Inburgering
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de toepassing van de Participatiewet;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente op het terrein van inburgering, migratie en Participatie(wet);
5. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar klantmanager Statushouders bij een overheidsorganisatie (30 punten);
7 Aantoonbare werkervaring in het begeleiden en activeren van klanten richting werk / participatie (20  punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suite en het beheren van een eigen caseload (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken, (20 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten);
11. Goede communicatieve vaardigheden, vooral in persoonlijk contact (aantoonbaar gemaakt door een korte, door de kandidaat zelf geschreven, motivatie) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruime ervaring met projectmatig werken, specifiek binnen het sociaal domein
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Kennis van relevante wet en regelgeving
 • Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren.

Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden individueel afgestemd met de kandidaat.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.