Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-13

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Opdracht
Als beleidsmedewerker adviseer jij bij ruimtelijke en infrastructurele projecten vanuit het perspectief omgevingsgeluid en/of luchtkwaliteit. Je onderhoudt diverse datasets. Je toetst rapporten en adviezen en adviseert over vergunningen en handhavingstrajecten op deze onderwerpen. Je hebt hierbij een regierol richting adviesbureaus.

Je bent verantwoordelijk voor de inbreng van de aspecten geluid en luchtkwaliteit in de instrumenten van de Omgevingswet. Denk hierbij aan de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.  Je wordt verantwoordelijk voor uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Over ons team
Je komt te werken binnen het team Veiligheid en Handhaving. Het team is gepositioneerd binnen de afdeling Wijkzaken. De medewerkers binnen het team verrichten in verschillende clusters, taken op het gebied van milieu, openbare orde veiligheid, ondermijning, APV/bijzondere wetten, toezicht en handhaving (Omgevingsrecht en openbare ruimte). Dit doen zij met het doel de gemeente Pijnacker-Nootdorp leefbaar en veilig te houden. Naast jou bevat het cluster milieu nog een aantal beleidsmedewerkers milieu (bodem, externe veiligheid, milieuzonering).

Wat neem je mee?
Omdat je een adviserende rol hebt richting collega’s en belanghebbenden, is een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn noodzakelijk. Je kunt zelfstandig werken, bent communicatief sterk en kunt flexibel schakelen bij nieuwe ontwikkelingen in casuïstiek. En je weet hoe je in gesprek moet met externe bureaus die onderzoeksopdrachten voor ons uitvoeren. Je kan een gedegen advies opstellen.

Je gaat je o.a. bezighouden met:
– Advisering en toetsing bij bouwvergunningen, bestemmingsplannen, grote projecten op gebied van geluid en luchtkwaliteit;
– Borgen van geluid- en luchtkwaliteit onder de Omgevingswet;
– Behandelen van klachten op gebied van geluid en luchtkwaliteit;
– Hogere GrensWaarden (HGW) procedure in procedure brengen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting Natuurkunde of Milieukunde;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur /beleidsmedewerker milieu binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau / cursus in de richting van geluid (15 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als adviseur / beleidsmedewerker milieu binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de omgevingswet (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het behandelen van klachten op gebied van geluid én luchtkwaliteit (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

– Verbinden;
– Communicatief sterk;
– Overtuigen;
– Samenwerken;
– Resultaatgericht;
– Innovatief.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.