Vacatures & opdrachten

 

Op zoek naar een baan bij een gemeente? Wij hebben de leukste vacatures bij jou in de regio. Bij Bröder hebben we een groot netwerk aan gelijkgestemde collega’s inclusief vakinhoudelijke bijeenkomsten. Wij begeleiden en verbinden je met opdrachten die passen bij wie jij bent en wat jij wilt.

Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2024-02-11

Opdracht
In de gemeente Soest vangen wij Statushouders en Oekraïense vluchtelingen op in recreatiepark Albertsdorp (Soesterberg). De Statushouders behoren tot de gemeentelijke taakstelling en zijn allen nog wachtend op een geschikte sociale huurwoning in de gemeente Soest. De Statushouders kunnen maximaal 6 maanden verblijven op Albertsdorp. Tijdens het verblijf op Albertsdorp werken Uitvoeringsorganisatie BBS en Gemeente Soest samen om deze periode op het recreatiepark zo aangenaam mogelijk te maken.

De gemeente is verantwoordelijk om de Statushouders zo snel mogelijk te laten starten met het inburgeringstraject. Dit traject wordt opgestart en begeleidt door de klantmanagers Inburgering van Uitvoeringsorganisatie BBS. De maatschappelijke begeleiding wordt voor alle bewoners van Albertsdorp uitgevoerd door het Team Oekraïne van de gemeente Soest. Dit betekent dat er een goede samenwerking nodig is om alle bewoners optimaal te kunnen begeleiden.

Wij zijn op zoek naar 1 medewerker voor het Project Albertsdorp. Je bent, samen met collega’s van team Inburgering en het Oekraïne team van de gemeente Soest het gezicht voor de Statushouders die tijdelijk verblijven op Albertsdorp.

Je taken zijn onder andere:

 • Op locatie gesprekken voeren met de Statushouders/nieuwkomers en hen z.s.m. laten starten met hun inburgeringstraject;
 • Op locatie Leerbaarheidstoets afnemen;
 • Het uitvoeren van een brede intake waarin je de persoonlijke situatie en de leerbaarheid van de nieuwkomer in beeld brengt;
 • Het opstellen van een Plan Inburgering en Participatie (PIP), binnen de wettelijke termijn en deze via een beschikking afgeven aan de Statushouder/nieuwkomer;
 • Regie voeren op het inburgeringstraject van de nieuwkomer;
 • Rapportages en beschikkingen maken in ons klantenvolgsysteem Suite;
 • Met collega’s en externe partijen samenwerken aan een integrale inburgeringsaanpak;
 • In projecten meedenken over het optimaliseren van de werkprocessen en -afspraken;
 • Gebruiksklaar maken van woningen en toezien op een goed gebruik van de tijdelijke opvangplekken (woningen);
 • Praktische ondersteuning;
 • Deelname aan teamoverleggen.

 Vereisten / knock-outcriteria1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met de nieuwe Wet Inburgering
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de toepassing van de Participatiewet;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente op het terrein van inburgering, migratie en Participatie(wet);
5. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar klantmanager Statushouders bij een overheidsorganisatie (30 punten);
7 Aantoonbare werkervaring in het begeleiden en activeren van klanten richting werk / participatie (20  punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Suite en het beheren van een eigen caseload (30 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het voeren van intakegesprekken, (20 punten);
10. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van SJD, MWD of Social Work (10 punten);
11. Goede communicatieve vaardigheden, vooral in persoonlijk contact (aantoonbaar gemaakt door een korte, door de kandidaat zelf geschreven, motivatie) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ruime ervaring met projectmatig werken, specifiek binnen het sociaal domein
 • Goede contactuele vaardigheden
 • Kennis van relevante wet en regelgeving
 • Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren.

Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een maximum uurtarief van €70,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden individueel afgestemd met de kandidaat.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OpdrachtIn de gemeente Soest vangen wij Statushouders en Oekraïense vluchtelingen op in recreatiepark Albertsdorp (Soesterberg). De Statushouders behoren tot de gemeentelijke taakstelling en zijn all...

Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Over ons team
In het team Ruimtelijk Beleid ervaren we een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, waarbij we de samenwerking opzoeken om resultaten te boeken. We kijken naar elkaars talenten en vullen elkaar aan als de situatie daarom vraagt. We staan in nauw contact met onze bestuurders en zorgen voor professioneel afgewogen adviezen, waarbij we input betrekken vanuit de samenleving en de verschillende uitvoerende afdelingen waar we mee samenwerken.

Over onze gemeente
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 57.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit ongeveer 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Opdracht
Wat ga je doen?
Als trainee ga je in eerste instantie aan de slag op het gebied van duurzame mobiliteit. Zo draag je bij aan het analyseren van mobiliteitsvraagstukken, werk je mee aan het opstellen van beleid en help je bij de uitvoering van dat beleid. Dat doe je samen met de programmaregisseur Mobiliteit en de collega’s van de afdeling Wijkzaken.

Je werkt mee aan uitdagende en afwisselende projecten. Voorbeelden daarvan zijn de uitvoering van ons fietsplan Gelukkig op de fiets, de realisatie van de visie op laadinfrastructuur, het opstellen van het Omgevingsprogramma voor mobiliteit en het verzamelen, interpreteren en duiden van data over mobiliteit. Je maakt samen met collega’s integrale adviezen over het borgen van duurzame mobiliteit bij ruimtelijke ontwikkelingen en vertegenwoordigt soms ook de gemeente in diverse overlegstructuren, zoals werkgroepen van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Je gaat deel uitmaken van het team Ruimtelijk Beleid, dat betekent dat er ook kansen zijn om mee te werken aan andere aspecten van ruimtelijk beleid zoals groen, water, recreatie, economie, glastuinbouw, ruimte en wonen.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
3. Maximaal uurtarief €60,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;
4. Uiterlijk beschikbaar per 14 februari 2024, voor 32 tot 36 uur per week;
5. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 12 maanden kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur);
6. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein;
7. Aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein;

Gunningscriteria (weging)
8. Minimaal een afgeronde wo opleiding op het gebied van het ruimtelijk/ fysieke domein (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen het ruimtelijk/ fysieke domein (35 punten);
10. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatie waarin de affiniteit met duurzaamheid en mobiliteit naar voren komt (20 punten);
11. Aantoonbare werk-/ , stage, of veldwerk-ervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van (duurzame) mobiliteit (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:
Je weet dat er veel opgaven liggen in het fysiek domein en ziet kansen om daar een bijdrage aan te leveren. Je kunt partijen met elkaar verbinden, weet te enthousiasmeren, zorgt voor samenwerking en bent praktisch ingesteld. Je hebt een hands-on mentaliteit waarbij je denkt in kansen, oplossingen en mogelijkheden. Aangezien we beleid steeds meer data gedreven opstellen, heb je ook affiniteit met data.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (deta-vast, 32 - 36 uur, na 12 maanden kosteloze overname), Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van wo...

Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2024-02-12

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De Informatiearchitect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie en wordt aangestuurd door de teamleider I-Advies.

De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De opdracht behelst (onder andere) de volgende activiteiten:

 • Strategie activiteiten
  • Opstellen visie ten aanzien van (informatie) architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Overleg voeren met de collega strategische adviseurs en gezamenlijk uitvoeren van acties;
 • Beheer activiteiten
  • Uitwerken visie ten aanzien van architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Opstellen en onderhouden van de informatie architectuur van gemeente Rijswijk;
  • Adviseren bij I-projecten ten behoeve van bewaking van de informatie architectuur;
  • Deelname aan diverse project impact analyses;
  • Afstemming met GR ICT ;
 • Transitie activiteiten
  • Meenemen van de collega’s I-Adviseurs in architectuur;
  • Meenemen van de collega Specialist Technisch Infrastructuur;
  • Meenemen van de collega’s functioneel beheer in de relatie tot de architectuur;
  • Borgen van architectuurdenken bij nieuw te starten projecten

De informatie architect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie. Je rapporteert aan de manager informatie.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatie architectuur. Volgende competenties worden verder verwacht:

 • Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt een zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie met beleidsadvisering met betrekking tot gemiddeld de meest complexe vraagstukken, met name gericht op lange termijn en op concernniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met de aanbesteding van applicaties;
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
 • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.
 • Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.
 • Bij voorkeur heb je specifieke ervaring met applicaties uit het applicatielandschap van de gemeente Rijswijk (zoals Corsa, Cognos, 2Secure, Key2 applicaties en MDU).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
2. Uiterlijk per 15 februari 2024 beschikbaar;
3. Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect;
5. Minimaal 1 jaar ervaring met concept Kernregistratie Documenten (KRD);
6. Maximaal uurtarief van €130,00 exclusief BTW en  inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde op minimaal WO niveau (20 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op informatiemanagement gebied bij een gemeente (20 punten);
10. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met de KRD (KernRegistratie Documenten) architectuur (10 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met  Liber Zaaksysteem (5 punten);
12. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Corsa DMS (5 punten);
13. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met 2Secure berichtenverkeer (5 punten);
14. Beschikbaar z.s.m. en uiterlijk maandag 15 februari 2024 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: donder- en vrijdagen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 12 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 13 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lij...

Hilversum
Noord-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2024-02-08

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
Als gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij staan participatie en de dialoog centraal. Medewerkers waarderen de gemeente om de grote mate van vrijheid die er is om het werk vorm te geven en actief het verschil te maken. Innovatie en lef worden gewaardeerd.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken circa achthonderd collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten. Collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie –  stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Flexibiliteit in houding en gedrag zijn daarbij essentieel. Net als denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je werkt vanuit het centrale team Bestuur en Communicatie binnen de unit media-advies. Media-advies is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie via de diverse gemeentelijke kanalen, zowel on- als offline. Het team Bestuur en communicatie (ruim 35 medewerkers) heeft de behoeften van de diverse doelgroepen in beeld en baseert daarop haar advisering en uitvoering. Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Taken en werkzaamheden
Je schrijft en redigeert teksten voor verschillende digitale media en verschillende doelgroepen. Daarbij zorg je ook voor beeld  (omnichannel content). Je doet dit altijd vanuit de behoefte van de doelgroep en de strategie van het kanaal. Hierbij ben je continue de content aan het verbeteren en coördineert de productie en inzet van de communicatiemiddelen. Het voeren van de regie op kwaliteit, het bewaken van de planning van de uitvoering en het monitoren van het effect van de eigen berichtgeving behoort tot je werkzaamheden. Daarnaast ben je vraagbaak en – gevraagd en ongevraagd – adviseur voor de organisatie als het gaat om inzet van de verschillende kanalen en de bijbehorende content. Uitgangspunten zijn onder meer begrijpelijk taalgebruik, schrijven op B1-niveau en voldoen aan wettelijke bepalingen zoals WCAG en onze schrijfwijzer.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als webredacteur;
2. Beschikbaar per 20 februari voor 32 uur per week;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als webredacteur (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de toegankelijkheidsrichtlijnen WCAG 2.1 niveau AA (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van- en werkervaring met verschillende contentmanagementsystemen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare kennis of werkervaring van webtoepassingen (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Uitstekende beheersing van Nederlandse taal en het schrijven op B1 niveau gaat je goed af;
- Klantgericht;
- Nauwgezet en zelfstandig;
- Flexibel en een fijne collega om mee samen te werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde ‘gunningscriteria te beoordelen door Flextender’.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in ieder geval op woensdag en bij voorkeur ook vrijdag. Verder in overleg.

Planning
De gesprekken voor de functie zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 en zijn online via Teams. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groenAls gemeente zetten we ons maximaal in voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. Daarbij staan participatie en de dialoo...

Provincie Groningen
Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons

Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Hoe ziet je functie er uit?

 • Je voert met grote zelfstandigheid het secretariaat van een lid van het college van Gedeputeerde Staten.
 • Je houdt overzicht op de werkzaamheden en weet daarin de juiste prioriteiten te stellen. Aan jou is het volledig toevertrouwd om de complexe agenda zelfstandig te beheren en bewaken, in- en externe overleggen te organiseren en afspraken vast te leggen en te bewaken.
 • Je bent zelfstandig, beoordeelt en behandelt op eigen initiatief binnenkomende correspondentie en bespreekt deze met de bestuurder en/of het team.
 • Je draagt zorg voor adequate aanlevering van stukken en, waar nodig, voor aanvullende informatie en stelt nadere prioriteiten voor de bestuurder(s) bij de afhandeling op basis van kennis van de inhoud van de dossiers;
 • Je draagt bij aan het organiseren van dienstreizen, ontvangsten en excursies. Ook ontvang en begeleid je op een representatieve wijze bezoekers en delegaties.
 • Je bent een belangrijke eerste aanspreekpunt. Je blijft op de hoogte van wat er speelt binnen het werkveld van de bestuurder en communiceert hier snel en helder over.

Wie ben je?
Een teamplayer die nauwkeurig en stressbestendig kan werken in een dynamische omgeving. Je beschikt over veel inlevingsvermogen en hebt een proactieve en enthousiaste werkhouding. Je bent collegiaal, dienstverlenend en flexibel. Je bent een aanpakker, een collega die zijn mannetje weet te staan en die kritisch is op processen binnen onze organisatie. Je weet duidelijke werkafspraken te bewaken en je durft kritisch te zijn en ideeën aan te dragen hoe processen effectiever en efficiënter kunnen verlopen. Het complexe agendabeheer weet jij uitstekend uit te voeren dankzij jouw plan- en organisatietalent. Samen met je collega's wil je werken aan het optimaliseren van het secretariaat. Je hebt inzicht en gevoel voor politieke, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de (semi)overheid. Uiteraard kan je integer omgaan met vertrouwelijke informatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als bestuurs-/ managementsecretaresse.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring als bestuurs-/managementsecretaresse binnen een overheidsinstelling (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen een provincie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met iBabs (10 punten);
6. Maximaal uurtarief van €75,- per uur exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- accuraat
- flexibel
- goed kunnen plannen / organiseren
- politieke sensitiviteit.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 14:30 uur tot 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 24-36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet al...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-12

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer (SB) staat voor schoon en duurzaam beheer van de openbare ruimte en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en instandhouding van een veilige en prettige groene woonstad. We houden de stad op orde, voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en geven ruimte voor maatwerk. Dit doen we voor en samen met de inwoners en partners van de stad. We weten wat er speelt en werken samen met verschillende belanghebbenden aan een optimale leefomgeving. Stadsbeheer is nog meer dan de andere afdelingen het gezicht van de gemeente op straat. We zoeken de communicatie met onze inwoners en gebruikers van de Openbare Ruimte om ze te betrekken bij het inrichten en onderhouden van de Openbare Ruimte maar ook om te horen waar het beter kan.

Het team Contractbeheer en Onderhoud van de afdeling Stadsbeheer (SB) beheert, onderhoudt en exploiteert al het gemeentelijk vastgoed. Het betreft gebouwen, sportaccommodaties, verhuur gronden, ligplaatsen, etc.  Het cluster kent vakspecialisten op het gebied van verhuur (juridisch), exploitatie (financieel) en sporttechnisch- en bouwkundig onderhoud. De medewerkers van het cluster werken in hoge mate zelfstandig aan de hun toebedeelde dossiers en account. Teamwork en onderlinge vervanging is echter ook vanzelfsprekend.

Opdracht
De Wet stelsel openbare Bibliotheken (Wsob) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het lokale bibliotheekwerk. Dit betreft de beschikbaarheid, omvang en kwaliteit van een fysieke bibliotheekvoorziening die de vijf wettelijke maatschappelijke functies van het bibliotheekwerk vervult. De afgelopen periode is er in opdracht van de raad een intensief participatietraject uitgevoerd over de toekomst van de bibliotheek in Leidschendam-Voorburg.
Inwoners hebben een duidelijke richting meegegeven voor een innovatieve, ondernemende en toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in onze gemeente; de bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke rol en er is behoefte aan het uitbouwen van de huiskamerkamerfunctie voor iedereen. Daarnaast wordt de bibliotheek als belangrijke voorziening gezien op het gebied van lezen en leren en is er tevens behoefte aan enkele aanpassingen aan de huidige tijd.

De gemeente is op zoek naar een projectleider voor de realisatiefase van het project voor een nieuwe locatie van de bibliotheek in Leidschendam.  De bibliotheek zal gaan verhuizen van Fluitpolderplein (hierna Fpp) 5 naar Fpp 12. Fpp 5 en 10 zullen een herbestemming krijgen en Fpp 12 wordt verbouwd en gemoderniseerd. De verhuizing van de bibliotheek staat gepland voor de zomer van 2025. De uitkomsten van het grootschalige participatietraject dienen te worden meegenomen.

Gezien de betrokkenheid van veel partijen (intern en extern) en omdat de herbestemming van de “oude locatie“ en de verhuizing van de bibliotheek onderlinge afhankelijkheden vertonen is behoefte aan coördinatie op het proces. De afhankelijkheden zijn zowel praktisch als financieel van aard.

De opdracht omvat:

 • Aan de hand van het programma van eisen de benodigde aanbestedingen uit gaan voeren;
 • Contracteren van de diverse partijen voor de uitvoering van de diverse werkzaamheden;
 • Uitvoering van de renovatie en het inrichten van de betrokken panden (Fpp 10 en 12);
 • Procesmatig begeleiden van de herbestemming van het pand op Fpp 5 en 10.

Wij zoeken een projectleider die de opdracht oppakt conform het projectmatig werken en zorg draagt voor een goed verloop van het proces. Het project heeft een hoge politieke, financiële en maatschappelijke impact. Je stuurt en organiseert activiteiten en verantwoordelijkheden van een groep medewerkers, onder opdracht van een ambtelijk opdrachtgever. Binnen budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en middelen ben je aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid. In het bijzonder participatie is een aandachtspunt. Je legt alle relevante informatie die je verzamelt en/of ontwikkelt tijdens de inhuurperiode vast op een zodanige, vooraf afgesproken wijze zodat deze informatie te allen tijde voor iedere interne belanghebbende te vinden is. Voor het eindigen van de nadere overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) draagt je alle (relevante) informatie die je hebt verzameld en/of ontwikkeld over zodat jouw werk zonder onderbreking of oponthoud kan worden voortgezet. Je maakt tijdig afspraken met je opdrachtgever over benodigde maatregelen/acties voor kennisoverdracht en borging van de continuïteit van de dienstverlening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met procesbegeleiding van projecten met installatietechnische, bouwkundige en inrichtingsaspecten (duidelijk weergegeven in het cv onder werkervaring)
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van Maatschappelijk Vastgoed;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring met het inrichten /renoveren van een locatie voor een bibliotheek (35 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in procesbegeleiding van projecten met installatietechnische, bouwkundige en inrichtingsaspecten (duidelijk weergegeven in het cv onder werkervaring) (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in renovatietrajecten (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het begeleiden en uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in een ambtelijk/bestuurlijke omgeving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid: je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen;
 • Oordeelsvorming: je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen;
 • Regisseren: je brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen, geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat;
 • Samenwerken: je voert in een team een opdracht uit en draagt bij aan optimale inzet van leden ten behoeve van het groepsdoel;
 • Resultaatgerichtheid: je formuleert heldere doelstellingen en resultaten en bent er actief op gericht om deze te behalen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-VoorburgLeidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkele...

Gelderland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Ben jij een echte verbinder, iemand die graag resultaten haalt door die sámen met mensen vorm te geven? Dan hebben wij een mooie opdracht voor jou! Wij zijn op zoek naar een procesbegeleider/regisseur, die samen met de medewerkers, management en directie de organisatie door ontwikkelt. Je zet de organisatie in beweging door steeds in onderlinge afstemming te bepalen welke volgende stappen nodig zijn. Je werkt niet met een blauwdruk of klassieke benadering van organisatieontwikkeling, maar geeft stap voor stap vorm aan een ontwikkelbeweging, zonder dat de uitkomst en het te doorlopen proces bij voorbaat vaststaat.

De directie geeft de doorontwikkeling van de gemeente Nijkerk vorm aan de hand van 7 thema's:

 1. Rolinvulling Concerndirectie en teamleiders
 2. Opgavegericht samenwerken en organiseren
 3. Concernsturing, outputsturing & monitoring 
 4. Bestuur
 5. Dienstverlening, Communicatie & Participatie 
 6. Medewerkers
 7. Cultuur

Inmiddels zijn de eerste stappen op een aantal van bovenstaande thema's gezet. Voor het vervolgproces is de directie op zoek naar een kandidaat die de directie en het proces ondersteunt, faciliteert en regisseert en waar nodig bijstuurt, zodat de doorvertaling en uitwerking van de thema's tot concrete opbrengsten en resultaten leiden en geborgd gaan worden in de organisatie.

Jouw inspanningen moeten er toe leiden dat de organisatie aan het einde van het jaar in beweging is met een doorleefde samenhangende ontwikkeling die geborgd wordt op directie, management en medewerker niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een gemeentelijke instelling;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde of vergelijkbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar ervaring als adviseur/regisseur met organisatieontwikkelingen op strategisch niveau; (20 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting bedrijfskunde of vergelijkbaar; (10 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van processen en kwaliteitsverbeteringen bij een gemeente (benoem hiervan minimaal 2 voorbeelden); (25 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het enthousiasmeren van verander processen op alle lagen binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv als motivatie uitgeschreven); (30 punten)
9. Uurtarief maximaal €130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender). (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg
Is hybride werken mogelijk:  In overleg, echter gezien opdracht beperkt

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 14 of 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 tot 24 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieNijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met r...

Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid.

Afdeling
Werken voor Bedrijfsvoering is werken voor de motor van de gemeente. Bij elke ontwikkeling of ieder proces is deze afdeling betrokken. Hier werken adviseurs en ondersteuners die collega’s helpen hun werk te doen. Bij BV vind je HR, financiën, communicatie, inkoop, informatiemanagement, onderzoek, IT, facilitaire zaken, bestuursadvisering en juridische zaken. Kortom, grote afwisseling in collega’s én in het werk.

Opdracht

 • Je adviseert management, bestuur en collega’s van vakafdelingen over complexe juridische vraagstukken in de breedste zin van het woord
 • Je toetst collegevoorstellen, verordeningen en besluiten op juridische aspecten
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling en positie van de juridische functie binnen de gemeente
 • Je adviseert management en medewerkers over de behandeling van Woo-verzoeken gemeentebreed
 • Je werkt vraaggericht, maar weet ook proactief en stevig risico’s bespreekbaar te maken en oplossingen aan te dragen

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen.
2. Beschikbaar per 19 februari 2024 voor 36 uur per week
3. Minimaal een afgeronde rechten opleiding op wo bachelor niveau;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Wet open overheid;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als senior juridisch adviseur van een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het ruimtelijk domein (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met advisering aan management en bestuur van een gemeentelijke instelling (10 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering op Woo-verzoeken (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van collegevoorstellen, verordeningen en besluiten op juridische aspecten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen: je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
 • Visie: Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
 • Inlevingsvermogen: je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
 • Overtuigingskracht: Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Initiatief: Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

OrganisatieEen sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. Hier werken we samen met 650 collega’s aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De li...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-13

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
De gemeente Wijk bij Duurstede is op zoek naar een ervaren en zelfstandig Functioneel Beheerder. Ervaring met Zaaksysteem.nl en/of Xential is een must. Heb je kennis van één van de twee, dan nodigen we je uit op deze uitvraag te reageren.
We maken sinds meerdere jaren gebruik van Zaaksysteem.nl en dit zaaksysteem is langzaamaan uitgebreid. Afgelopen jaar hebben we ter voorbereiding op de ingangsdatum van de Omgevingswet de bijbehorende processen ingericht in het zaaksysteem. De komende periode vindt hier nog een doorontwikkeling op plaats. Daarnaast is er een project ‘Proces- en Zaakgericht werken’ gestart, waarin we de organisatie ingaan en een boost willen geven aan Proces- en Zaakgericht werken. Dit betekent dat we diverse workshops met de teams houden en op basis van de workshops meerdere processen bij de hand nemen, uitwerken en inrichten als zaaktype in het zaaksysteem. Daarbij maken wij gebruik van Xential documentcreatie voor de benodigde sjablonen binnen de processen/zaaktypen.

Omdat het functioneel beheer van Zaaksyteem.nl en Xential onderbezet is, zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging. Als Functioneel Beheerder speel je een cruciale rol in het beheer en de optimalisatie en doorontwikkeling van Zaaksysteem.nl en Xential. Als Functioneel beheerder ben je onderdeel van het team Informatievoorziening & -Beheer (15 FTE), ondersteun je bij het dagelijkse beheer en ontwikkeling van ons zaaksysteem en sjablonen. Je werkt intensief samen met collega’s, maar kunt ook zelfstandig werken als dit moet. Ook krijg je een rol in de projectgroep van het project ‘Proces- en Zaakgericht werken’.

Wat ga je o.a. doen?

 • Configureren van nieuwe en bestaande zaaktypen, webformulieren en documentsjablonen;
 • Ondersteuning bij incidenten en wijzigings- en autorisatieverzoeken;
 • Bijdragen aan adoptie van medewerkers via trainingen, handleidingen en communicatie;
 • Deelnemen aan projectworkshops en andere projectactiviteiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder voor de applicatie Zaaksysteem.nl of Xential;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van nieuwe zaaktypen in Zaaksysteem.nl (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bouwen van documentsjablonen in Xential (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een gemeente (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van gebruikers binnen een digitale werkomgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Initiatiefrijk;
 • Sensibiliteit;
 • Communicatief sterk;
 • Graag willen helpen;
 • Oplossingsgericht;
 • Analytisch;
 • Communicatief sterk;

Boordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 19 februari 2024 van 11.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 14 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven  Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Wij zijn opnieuw op zoek naar een medewerker archivering die op korte termijn inzetbaar is voor 32/36 uur per week, gedurende in principe 8 weken tbv onderstaande werkzaamheden:

1: verwerking 3,5 m fysieke omgevingsvergunningen; controleren adressen, aanpassing omschrijvingen, controle op papier/digitaal etc. Dit als onderdeel van het project digitalisering fysieke omgevingsvergunningen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring of stage ervaring  met informatieverwerking
2. BYOD regeling is van toepassing (kandidaat beschikt over een eigen werklaptop en telefoon);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
4. Maximum uurtarief van €62,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van archiefwerkzaamheden (30 punten);
6. Bereid zijn repetitieve taken uit te voeren (20 punten);
7. Goede beheersing van de geschreven Nederlandse taal (aangetoond door een korte door de kandidaat zelf geschreven motivatie, toegeschreven op de opdracht)  (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede contactuele eigenschappen
 • Kan zelfstandig werken
 • Werkt efficiënt en accuraat

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 van 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 32 tot 36 uur per week uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Waar werken we aan in SoestWerken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze ...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-14

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

Opdracht
Om het centrum van Bussum aantrekkelijk en economisch vitaal te houden is het van belang om de aantrekkingskracht zo veel mogelijk te vergroten. Een belangrijke functie/trekker in het centrum van Bussum is bibliotheek. Het bestuur van de bibliotheek heeft in lijn met de gemeentelijke “Centrumvisie 2019” in 2019 een plan voor de bibliotheek als Third Place gepresenteerd. Het gebouw van de bibliotheek is in slechte staat. In afwachting van een gemeentelijk besluit om mee te werken aan de realisatie van een third place is door de bibliotheek geen onderhoud gepleegd.

In januari is de gemeente samen met de bibliotheek gestart om een plan uit te werken voor een bibliotheek, Third Place aangevuld met kunst en cultuur (muziek, toneel, dans enzo). De beleidsmatig  planvorming nadert inmiddels de eindfase. Er is ook studie gedaan naar een voorkeursvariant op basis van m². Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om (delen van) naastgelegen panden te kopen of te huren. Vooralsnog gaan we uit van een scenario van sloop/nieuwbouw.

De opdracht voor de projectleider is het financieel, technisch en juridisch (Governance )onderzoeken, voorbereiden, begeleiden en realiseren van een nieuw gebouw waarin de bovengenoemde functies een plek krijgen. Het gaat daarbij in eerste instantie om een haalbaarheidsonderzoek waarbij verschillende scenario’s worden geinventariseerd. 

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 19 februari 2024 voor 16 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief € 120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon – werk verkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten.
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van projectleider voor de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met de aansturing van gemeentelijk projectteam (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met multifunctionele accommodaties waar meerdere partijen gebruikmaken van dezelfde ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie en stakeholder management op gemeentelijk niveau (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Aantoonbare ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming in een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent aantoonbaar proactief in de aanpak van je projecten;
 • Je bent stressbestendig;
 • Je bent flexibel, verbindend en volhardend;
 • Je hebt bent omgevingsbewust en hebt een uitstekend ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in een integraal advies;
 • Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten;
 • Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid;
 • Je hebt humor.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien(10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieBussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Het Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van (digitale) kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed en watermanagement van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies: de samenvoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van Amsterdam (SvA). Het hoofddoel van het Kenniscentrum is het ondersteunen van de siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed met kennis over ontstaan, (her)ontwikkeling en gebruik van het (wereld)erfgoed die nodig is voor het behoud van de ‘Outstanding Universal Value’. Het Kenniscentrum brengt daarvoor onder meer kennis in bij de processen van (her)ontwikkeling van specifieke gebieden, locaties of objecten (“Bescherming”). Verder stelt het kenniscentrum kennis en materialen (foto’s, geschriften, voorwerpen) beschikbaar bij de presentatie en de communicatie over de waterlinies (“Uitdragen”). Het Kenniscentrum beheert de eigen collectie en weet de weg naar kennis bij anderen zoals de archieven van de Nederlandse overheden, de historische verenigingen en andere relevante kennisbronnen. Het Kenniscentrum maakt (organisatorisch) onderdeel uit van het sitebureau dat de provincies ondersteunt in de samenwerking als siteholder van dit UNESCO Werelderfgoed. Deze programmaorganisatie is ondergebracht bij de provincie Utrecht.

De opdracht
Binnen het Kenniscentrum Waterlinies is plaats voor een projectmedewerker gespecialiseerd in de Stelling van Amsterdam. Hij/zij/hen beheert de digitale collectie van het Kenniscentrum, draagt zorg voor zorgvuldige archivering van de fysieke collectie, houdt de website van het Kenniscentrum actueel, beantwoordt kennisvragen van professionals over de waterlinies en onderhoudt contacten met andere relevante kennisbronnen. Ook wordt de specialist gevraagd om de kennis over de herontwikkeling van de objecten van de Waterlinies in de afgelopen decennia per object te ontsluiten. Ook is hij/zij/hen betrokken bij de activiteiten van de werkgroepen “Uitdragen” en “Bescherming” van het sitebureau voor zover daar de inbreng van kennis nodig is. Ook draagt hij/zij/hen kennis bij aan de verkenning van en daaruit voortvloeiende activiteiten van het sitebureau voor het beheer van de Hollandse Waterlinies.

Werkzaamheden
Wij zoeken een specialist SvA die diverse werkzaamheden van het  Kenniscentrum gaat uitvoeren.
Taken/verantwoordelijkheden specialist SvA

 • Je beantwoordt historische kennisvragen van professionals die betrekking hebben op de Hollandse Waterlinies en specifiek de SvA;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomsten gericht op het uitdragen van het Werelderfgoed;
 • Je draagt met kennis bij aan producten en bijeenkomst gericht op de bescherming en zorgvuldige ontwikkeling van het Werelderfgoed;
 • Je bent mede-verantwoordelijk voor een goede samenwerking met de medewerkers van het sitebureau;
 • Je beheert het collectiebeheersysteem (Memorix) en website Kenniscentrum Waterlinies;
 • Je activeert en begeleidt vrijwilligers die kennis verzamelen en onderzoeken op een schaalniveau dat groter is dan een object;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over de Hollandse Waterlinies en breder forten, vestingwerken en verdedigingslinies.

Knock-out criteru
1. Een afgeronde opleiding op minimaal, hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebeid van cultureelerfgoed;
3. Minimaal 1 jaar Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als historisch specialist van de stelling van Amsterdam;
4. Aantoonbare werkervaring met het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem;

Gunningscriteria
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als historisch specialist van de stelling van Amsterdam (40 punten):
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van websites (10 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en initiëren van activiteiten binnen activiteitenprogramma's van een kenniscentrum: zoals lezingen, rondleidingen en presentaties (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Memorix voor het beheren van historische informatie via een collectiebeheersysteem (Memorix) (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen:

 • Communicatiekracht
 • Vaardig in organiseren
 • Probleemoplossend vermogen
 • Resultaatgericht
 • Netwerker

Kennis

 • HBO/WO niveau en
 • Beheer van het collectiebeheersysteem Memorix.

Ervaring

 • Vanuit jouw historische kennis over de Hollandse Waterlinies en specifiek de Stelling van Amsterdam ben je in staat om professionals te adviseren over ruimtelijke vraagstukken en publieke communicatie;
 • Vanuit jouw ervaring met collectiebeheersystemen ben je in staat om de collectie van het Kenniscentrum Hollandse Waterlinies adequaat te beheren;
 • Je bent in staat de verbinding te leggen en onderhouden met professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor historische kennis over militaire verdedigingswerken in Nederland en specifiek de Hollandse Waterlinies;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal RV10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieHet Kenniscentrum Waterlinies staat voor veiligstelling, borging en ontsluiting van (digitale) kennis op het gebied van strategisch landschap, militair erfgoed en watermanagement van het UN...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen. Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
De plaats waar je komt te werken is binnen het team Eropaf van Woerden Wijzer, onderdeel van het Sociaal Domein van de Gemeente Woerden. Als medewerker van team Eropaf pak je samen met een collega (zorg) meldingen op. Deze meldingen komen o.a. van Veilig Thuis, GGD, woningbouw, politie, inwoners en collega’s.

Tot de taken behoren het afleggen van onaangekondigde, dan wel aangekondigde huisbezoeken volgens het bemoeizorg principe. Situatie waar je als medewerker eropaf mee te maken kan krijgen zijn hoarding/ vervuiling, overlastsituaties, verslavingsproblematiek, dak- en thuisloosheid ed.

Na aanleiding van het huisbezoek is jouw taak om binnen onze sociale kaart passende hulp of ondersteuning te vinden en in te zetten waar nodig. Hiervoor vragen wij ook kennis van de WMO en het kunnen opstellen van beschikkingen en verslagleggingen.

Je onderhoudt contact met de inwoner en externe partijen. Binnen het proces verandert je rol van uitvoerder naar regiehouder (casemanager). Ook heb je oog voor het voorliggende veld en zie jij kansen en mogelijkheden om zorg af te schalen.

Omdat je deel uitmaakt van team Eropaf, ben je ook bij het wekelijkse overleg van team Eropaf aanwezig. Binnen dit overleg worden de actuele casussen besproken en nieuwe onderling verdeeld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel
3. Aantoonbare werkervaring met multi-problematiek (GGZ,VG, ASS, Schulden etc.);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken;
6. Aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als casemanager bemoei zorg (40 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met huisbezoeken (35 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de omgang met zorgmijders / weigeraars en hoarding en vervuiling (20 punten);
10. Beschikbaar op maandag en vrijdag (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ervaring met outreachend werken / bemoeizorg en het contact leggen met zorgmijdende inwoners;
 • Flexibele werkhouding (bereidheid om af en toe in de avonduren te werken);
 • Goed ontwikkeld analytisch denkvermogen;
 • Proactieve houding;
 • Snel eigen kunnen maken van sociale kaart;
 • Eigen kunnen maken van ons eigen systeem (Cumulus);
 • Beschikt over goede Communicatieve vaardigheden.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 11:00 en 12:30. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 februari 2024 De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Binnen het team Werk & Inkomen zijn we op zoek naar een collega administratief medewerker. In deze functie ondersteun je vooral de collega’s die dagelijks bezig zijn met de dienstverlening aan inburgeraars en de uitvoering van de Wet inburgering.

Werkzaamheden:

Ondersteuning klantcontacten (mail, telefoon) en versturen van brieven en uitnodigingen

Ondersteunende administratieve en logistieke werkzaamheden t.b.v. participatieverklaring-, re-integratie-, scholing- en overige trajecten

Ondersteuning diverse aanvragen

Plannen afspraken en agendabeheer

Aanmaken en opboeken werkprocessen

Verwerken signalen DUO-portaal

Financieel administratief ondersteunende taken

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als administratief medewerker  bij een gemeente;
2. Beschikbaar op in ieder geval maandag, dinsdag en woensdag;
3. Aantoonbare werkervaring met de Participatiewet en de Wet inburgering;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding administratief (juridisch) medewerker (20 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als administratief medewerker inburgering binnen een gemeente of uitvoeringsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van Suite4Werk&Inkomen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van CompetenSYS (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van Microsoft Office (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties
-
Nauwkeurig,
- plannen & organiseren,
- cijfermatig inzicht,
- dienstverlenend,
- samenwerken.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

11 maanden, 28 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieVeenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gev...

Zoetermeer
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De Wmo afdeling valt onder het team zorg binnen het sociaal domein. Bij de gemeente Zoetermeer zijn wij met ongeveer 25 collega's verantwoordelijk voor alle Wmo-aanvragen en bijbehorende werkzaamheden. In ons team heerst een leuke en gezellige sfeer. We kunnen op elkaar bouwen en hebben als gezamenlijk doel om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn, dit doen we ook in samenwerking met onze collega's van contractmanagement en beleid. Onze dienstverlening en klantgerichtheid staan hoog in het vaandel.

Hoe ziet jouw week eruit?

De werkweek is heel afwisselend. Op maandag krijg je jouw dossiers toebedeeld en plan je zelf je werk in voor die week. Zo bekijk je  welke huisbezoeken je gaat afleggen, welke je telefonisch kan afhandelen en wanneer je de administratie van de gesprekken en dossiers in orde maakt. Bij mensen die voor het eerst een aanvraag doen, ga je altijd op huisbezoek.

Opdracht
Doelstelling van de functie is: effectuering van de dienstverlening aan burgers van Zoetermeer op het gebied van individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Je bent een echte aanpakker, wat goed van pas komt gezien de hoeveelheid werk die er ligt. Je kunt zelfstandig werken, maar weet ook wanneer je hulp moet inschakelen. Je hebt het vermogen om je in te leven in de situatie van jouw cliënten en de juiste combinatie van voorzieningen voor hen te regelen. Je beschikt over ruime kennis van de specifieke omstandigheden van mensen met een beperking en hebt technisch inzicht. Tegelijkertijd laat je je niet overdonderen en ben je resoluut maar tactvol als je voorzieningen moet weigeren. Je bent stressbestendig, creatief en overtuigend wanneer dat nodig is. Je kunt goed omgaan met beperkingen en houdt altijd rekening met wat er mogelijk is. Je bent professioneel en empathisch en weet duidelijk je grenzen aan te geven. Je hebt je werklast op orde, behoudt overzicht en kunt goed prioriteiten stellen. Je legt zorgvuldig en volledig gegevens van klanten vast in het CRM-systeem Suite.

Hoofdtaken:
-   Analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van cliënt om problemen zelf of met hulp van het eigen netwerk op te lossen. Daarbij rekening houden met medische, psychiatrische en psycho-sociale aspecten;
-   Analyse maken of de problemen kunnen worden opgelost met algemene of collectieve voorzieningen;
-   Opstellen van indicatierapporten en beschikkingen;
-   Beoordelen van adviezen van externe medische adviseurs;
-   Bewaken voortgang procedures en levertijden;
-   Ontvangen en bezoeken van cliënten die een beroep doen op Wmo voorzieningen;
-   Het leuk vinden om input te leveren aan lopende projecten en verbeter initiatieven binnen de afdeling zoals procesoptimalisatie en mede inwerken van trainees of nieuwe collega's is een pré.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij);
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociale Dienstverlening of (para)medisch;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als WMO consulent;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als WMO consulent (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de WMO binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met GWS - Suite4Zorg (duidelijk benoemd in het cv) (20 punten); 
7. Maximaal uurtarief van €80,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (15 punten); 
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het voeren van gesprekken met zorgaanbieders (10 punten).

Competenties
-   Daadkrachtig; 
-   Neemt initiatief; 
-   Zelfstandigheid; 
-   Besluitvaardig; 
-   Klantgerichtheid; 
-   Inlevingsvermogen; 
-   Creativiteit; 
-   Verbindend; 
-   Analytisch; 
-   Flexibel; 
-   Resultaat gericht; 
-   Empathisch; 
-   Verbindend; 
-   Professioneel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Afdeling
Je komt te werken binnen het team Beheer Openbare Ruimte. En meer specifiek in het cluster kunstwerken en water.

Opdracht
De afdeling Beheer Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de totale buitenruimte in de gemeente De Ronde Venen. De afdeling voert diverse soorten werkzaamheden uit. Zoals het verzorgen van het dagelijks onderhoud en beheer van de buitenruimte. Groot onderhoud werkzaamheden en uiteraard reconstructie en renovatie. Van onder andere rioleringen, wegen, civiele kunstwerken, groen projecten en verkeersmaatregelen. Voor de werkvoorbereiding, projectleiding, aanbestedingen en communicatie met inwoners, bestuur en belanghebbenden zoeken wij een ervaren projectmanager/leider beweegbare bruggen en civiele kunstwerken. De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het zelfstandig uitvoeren van (renovatie) projecten op het gebied van civiele kunstwerken (Van PVE tot oplevering, directievoering en uitvoering);
 • Contractmanagement;
 • Het opstellen en beoordelen van contractstukken voor ingenieursbureaus en aannemers;
 • Ontwerpen beoordelen en afstemmen;
 • Afstemming met stakeholders;
 • Aansturen ingenieursbureaus, in bestek fase;
 • Opstellen inkoopstrategie;
 • Voeren van aanbestedingen, civiele kunstwerken en wegen;
 • Projectleiding reconstructie beweegbare bruggen;
 • Projectleiding reconstructie houten en betonnen bruggen,

Gewenst is dat de kandidaat ervaring heeft met:

 • de projectleiding van civiele kunstwerken reconstructies, zowel civiel als elektrisch en mechanisch;
 • werkvoorbereiding;
 • AutoCad;
 • bestuurlijke afstemming.

Kandidaten die aan het begin van hun carrière staan nodigen wij zeker uit om te reageren en te beoordelen of we samen tot een passende overeenkomst kunnen komen. Uiteraard dient de tariefstelling van een junior projectleider aan te sluiten bij zijn/haar niveau.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week.
3. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele techniek (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke overheid met werkzaamheden in de fysieke leefomgeving (30 punten);
7. Aantoonbare ervaring in projectleiding beweegbare bruggen én standalone Sil klasse 2 (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in advisering én bestuurlijke afstemming (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Door je sterke communicatieve vaardigheden en energieke karakter denk je in oplossingen en weet je de mensen te binden;
 • Je zoekt - organisatie breed - samenwerking op, vindt het vanzelfsprekend om betrokken te zijn en bereikt doelen en resultaten daardoor (ogenschijnlijk) moeiteloos;
 • Je bent tactisch en operationeel goed onderlegd;
 • Daarnaast ben je gewend in een complexe bestuurlijke omgeving te werken;
 • Communicatief vaardig en in staat om bestuur, omwonenden en collega’s te betrekken en geïnformeerd te houden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten:
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Voor kantoor functies waarin het mogelijk is om op afstand te werken, is 50% thuiswerken gebruikelijk. Het kan voorkomen bij een specifieke opdracht dat aanwezigheid op kantoor verplicht is op meerdere of alle werkdagen.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).


Meer informatie

Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieTussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.In Mijdre...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Gemeente Hilversum is op zoek naar een communicatief sterke en digitaal vaardige trainee, met een aanpak mentaliteit en een scherp oog voor verbetermogelijkheden.

Het Sociaal Domein heeft een nieuwe visie vastgesteld voor 2023 tot 2033. Hierin staan Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Sterke Buurten als opgaven die we voor de inwoners willen realiseren. De kernwaarden Vertrouwen, Betrokkenheid en Eenvoud staan centraal. Deze waarden dienen als handvatten voor onze organisatie; maar om vanuit deze kernwaarden te kunnen werken, moeten we onze mensen ook goed kunnen ondersteunen op het gebied van IT. Dit betekent dat we processen optimaal inrichten, het kennisniveau en de digitale skills van medewerkers op het juiste niveau brengen en betrouwbare en goed ingerichte systemen willen hebben. De ontwikkeling van dit systeem van processen, mensen en IT middelen voor het sociaal domein heeft het laatste jaar op een laag pitje gestaan. Deze achterstand willen we gaan inhalen door een multidisciplinair team via een scrum methodiek in te zetten. In dit scrumteam zullen procesverbeteringen, aanpassingen in de systemen en de ondersteuning van de medewerkers kunnen worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Jij komt te werken in team Business IT Ondersteuning, dat bestaat uit o.a. functioneel beheerders en business IT regisseurs. De werkzaamheden zullen vooral binnen het subteam sociaal domein plaatsvinden, wat bestaat uit 4 functioneel beheerders en een business IT regisseur. We werken in het team veel samen met Informatiemanagement, ICT, expert users en andere inhoudelijke experts.

 Wat verwachten we van de trainee? 

 • Het is belangrijk om het sociaal domein en ons applicatielandschap goed te leren kennen. Daar hoort bij dat je het niet erg vindt om hands on taken uit te voeren. Uitschrijven van gesprekken, bijhouden van een takenbord, reserveren van ruimtes; praktische taken. Daarbij zal de rol van de trainee gaan verschuiven van ondersteuner naar uiteindelijk een volwaardig meedraaiend scrum-teamlid.
 • Je hebt interesse in sociale verhoudingen en samenwerking. Het is handig als je vanuit het traineeship kennis meeneemt over het de Scrum methodiek, maar dat is geen vereiste.  
 • We bieden een inwerkprogramma aan, om je te helpen zo snel mogelijk thuis te zijn in de organisatie. Daar staat tegenover dat je nieuwsgierig bent, initiatief neemt voor potentiële verbetermogelijkheden.Je wordt bij ons goed begeleid, maar krijgt ook vooral veel ruimte om te experimenteren en je interesses te ontdekken. Binnen de organisatie werken ook andere (ex-)trainees, die je op weg kunnen helpen.
 • Het scrumteam staat in dienst van drie verschillende teams: Business IT Ondersteuning, Wmo en Jeugd. Het is essentieel dat de trainee van alle drie de teams mensen, processen en werkafspraken kent. Je houdt daarom van samenwerken in groepen en vindt het leuk om daarbij vraagstukken vanuit verschillende optieken te benaderen.   
 • Het is belangrijk dat je uit jezelf graag structuur aanbrengt in een project. Scrum is een gedisciplineerde en flexibele werkwijze die, wanneer het goed wordt uitgevoerd, heel veel resultaat kan opleveren, maar ook veel werkplezier.
 • Naast je werkzaamheden als ondersteuning van het Scrumteam, zal je ook algemene taken voor het Functioneel Beheer team oppakken, de business IT regisseur (scrummaster) ondersteunen en de teammanager WMO (productowner) in hun werk. Elke week hebben we een weekstart waarin we de taken op het kanban bord bespreken.    

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding om minimaal Hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari voor minimaal 32 uur per week;
3. Begeleiding door middel van een trainee programma van de opdrachtnemer (begeleidingsprogramma aanleveren). 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met agile of kort cyclisch werken (benoem dit duidelijk in het cv) (70 punten);
5. Een maximum uurtarief van €50,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Goede communicatieve vaardigheden: je kunt goed schakelen in gesprekken met verschillende rollen in de organisatie;

 • Overtuigingskracht op zowel de inhoud als de relatie;
 • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen;
 • Resultaatgericht en signaleert tijdig bij knelpunten.
 • Je werkt nauwkeurig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Hybride werken is mogelijk in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 februari 2024 tussen 10.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groenDe gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Je behandelt de aanvraag voor woonurgenties en je hebt een taak in het huisvesten van statushouders. In het kader van woonurgenties ga je in gesprek met de aanvrager en toets je de aanvraag aan geldende wet- en regelgeving. Op grond van je bevindingen, maak je een voorstel voor de urgentiecommissie. Je neemt deel aan het overleg met de urgentiecommissie en notuleert de besluiten. Je stelt de beschikkingen op en je bewaakt de uitvoeringsprocedure.

Één keer per week houd je telefonisch de zogenaamde kans-adviesgesprekken. Aan de hand van de (woon)situaties die je worden voorgelegd, kun je aangeven in hoeverre iemand kans maakt op woonurgentie.

Je bent het (interne) aanspreekpunt op woonurgenties en huisvesting van statushouders. De gemeente krijgt elk halfjaar een taakstelling ‘huisvesting statushouders’ opgelegd door het Rijk. Samen met de woningcorporaties zorg jij ervoor dat wij deze taakstelling elk halfjaar halen.

Vereisten / knock-outcriteria
1.  Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2.  Beschikbaar uiterlijk per 1 maart 2024, voor 24 uur per week;
3.  Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de huisvesting van statushouders binnen een gemeente;
4. Maximaal uurtarief van €85,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met het schrijven, voorstellen en notuleren voor de urgentiecommissie; (30 punten) 
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met huisvesting van statushouders binnen een gemeente; (20 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker bij een gemeente op het gebied van woonurgentie en statushouders; (20 punten)
8. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in Sociaal of Juridisch gebied; (20 punten)
9. Aantoonbare kennis van de wet en regelgeving betreffende de huisvesting en woonurgenties binnen een gemeente of overheid (ligt dit duidelijk toe in u cv). (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief
 • Politiek sensitief
 • Samenwerking
 • Oplossingsgericht
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Inlevingsvermogen
 • Goede schrijfvaardigheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 12 februari 2024 van 10.00 uur tot 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Flevoland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Binnen de provincie Flevoland zijn voor een aantal grote projecten IPM-teams werkzaam om de projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het IPM-team voor het project doorfietsroute Almere - Lelystad is de aanleg aan het voorbereiden voor de aanleg van een doorfietsroute tussen de gemeenten Almere en Lelystad.

Voor het project is een verkenning gemaakt en een tracé vastgesteld die als vertrekpunt dient voor de planvoorbereidingsfase, die inmiddels is gestart. De verkenning en genoemde tracé zijn bestuurlijke vastgesteld.

Opdracht
Door het intern ontbreken van de benodigde kennis en ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, is de provincie op zoek naar iemand die het projectteam kan bemensen, zodat de planvoorbereidingsfase van het project doorfietsroute Almere-Lelystad doorgang kan vinden alsmede wordt gewerkt aan de verkenning van een busbaan voor de Airport Express.  

Als Omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen en het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Je adviseert hierover binnen het IPM team, je organiseert en participeert in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Daarnaast zorg je voor de conditionering van het project waaronder het uitzetten van onderzoeken, de vergunningen en het tijdig verleggen van kabels en leidingen. Je legt de eisen van de omgeving vast en evalueert en toetst of producten hieraan voldoen. Daarnaast organiseer je de participatie met de omgeving en de bewoners. Ook adviseer je de woordvoerders over de communicatie naar de pers en ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de communicatie en eventuele perswoordvoering vanuit de inhoud van het project. Je levert een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages.

Je trekt nauw samen met de projectleider op vanwege de samenhang op verschillende onderwerpen en stakeholders waardoor onderlinge uitwisselbaarheid in de praktijk probleemloos kan verlopen.

Je taken zijn onder meer:

 • Organiseren en leiding geven aan het team omgeving en hands-on ook zelf onderdelen oppakken;
 • Adviseren over en bewaken van de strategische communicatielijn van het project richting de bestuurlijk en maatschappelijke omgeving en de communicatie aansturen;
 • Verzamelen en beheren van de voor het project noodzakelijk inbreng vanuit de omgeving;
 • Adviseren over omgevingszaken binnen het IPM team en aan de projectmanager;
 • Initiëren en participeren in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
 • Adviseren over de politieke woordvoering lijn;
 • Zorg dragen voor de nodige vergunningen, uitzetten van de onderzoeken en tijdige verlegging van kabels en leidingen;
 • Evalueren en toetsen of producten voldoen aan de omgevingseisen en afspraken;
 • Omgevingseisen en afspraken vastleggen in een geautomatiseerd systeem;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor contacten en de afstemming met stakeholders en de participatie met de omgeving/bewoners;
 • Leveren van een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages aan Provinciale Staten;
 • Risico’s binnen zijn/ haar vakgebied aandragen, deze actualiseren en beheersmaatregelen uitvoeren.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdag en donderdag

De opdracht wordt vervuld tot eind 2024, met de mogelijkheid van een verlenging met maximaal een jaar. Hierbij wordt uitgegaan van 3 weken verlof van de initiële opdracht van 10 maanden en 4 weken van de verlengoptie van 12 maanden. De initiële opdracht bedraagt gemiddeld 16 uren per week. Dit geldt ook voor de eventuele verlenging.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau in de richting van bestuurskunde of communicatie;
3. Aantoonbare werkervaring als Omgevingsmanager binnen grote infrastructurele projecten aan te tonen met een referentieproject niet ouder dan 5 jaar;
4. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
5. Maximaal uurtarief van € 115,00 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender; 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in verschillende fases van infrastructurele werken (waaronder de planvormingsfase) aan te tonen met (minimaal 3) referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar (20 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken bij de overheden en bij voorkeur bij provincie of gemeente overheid, aan te tonen met (minimaal 2) referentieprojecten niet ouder dan vijf jaar (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken als rolhouder binnen een IPM-team aan te tonen met (minimaal 2) referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar (20 punten);
9. Minimaal 3 jaren werkervaring met infrastructurele werken met raakvlakken als Waterschap en of RWS, (maak dit aantoonbaar doormiddel van minimaal 2 referentieprojecten niet ouder dan drie jaar (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met verkeersmodellen zoals STRAVELA (10 punten);
11. Aantoonbare werkervaring op het gebied van RO processen (10 punten);
12. Aantoonbare kennis en werkervaring met System Engineering, Dialog en het programma Relatics® (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Flexibel voor wat betreft wekelijkse inzetbaarheid gedurende de inhuurperiode;
 • In staat om het omgevingsteam aan te sturen vanuit een hands-on mentaliteit;
 • Organisatie- en politiek/bestuurlijk sensitief;
 • Netwerker en een Teamplayer;
 • Omgevingsbewust en klantgericht;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Goede rapportagevaardigheden;
 • Oplossingsgericht en besluitvaardig;
 • Proactief en doortastend.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag. 

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button.

Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 13 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 16 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieBinnen de provincie Flevoland zijn voor een aantal grote projecten IPM-teams werkzaam om de projecten voor te bereiden en uit te voeren. Het IPM-team voor het project doorfietsroute Almere ...

Gelderland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional.

Opdracht
Je bent aanspreekpunt en coördinator van privacy gerelateerde werkzaamheden voor de hele organisatie met betrekking tot de AVG en Wpg. Het is een brede en afwisselende functie. Je creëert bewustzijn rondom de verwerking van privacy gevoelige persoonsgegevens. Ook voer je data protection impact assessment (DPIA’s) voor nieuwe en bestaande systemen/processen uit, waarbij mogelijk sprake is van verhoogde privacy risico’s. Je zorgt voor incidentenafhandeling van bijvoorbeeld datalekken. Je werkt daarbij nauw samen met de CISO en FG. Maar ook zorg je voor het beheer en onderhoud van de standaarddocumenten die zijn ontwikkeld voor het privacy beleid, alsmede procedures zoals verwerkersovereenkomsten, convenanten en reglementen. Je bent zichtbaar in de organisatie en collega’s weten jou te vinden voor adviezen en ondersteuning bij privacy vraagstukken.

De bescherming van persoonsgegevens en de daarmee samenhangende wetgeving, zoals de AVG en Wpg, is een dynamisch werkveld dat zich voorlopig zal blijven ontwikkelen. Als Privacy Officer maak je onderdeel uit van het team juridische zaken in de samenwerking BLNP, dat zich inzet voor de vier gemeenten Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Putten. We werken samen op het gebied van bedrijfsvoering. Zo zijn we als gemeenten efficiënter en voor medewerkers betekent dit een fijne werkomgeving met aantrekkelijke doorgroeimogelijkheden. Binnen deze samenwerking zijn er nog 3 Privacy Officers en elke donderdag werken jullie samen in gastgemeente Putten. Daarnaast werk je binnen Nijkerk nauw samen met collega’s van het team Informatiebeheer en ICT.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als privacy officer;
3. Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met de AVG en de Wpg; (20 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van DPIA’s; (25 punten)
6. Uurtarief maximaal € 80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werk en fee Flextender; (25 punten)
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling; (20 punten)
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als privacy officer. (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Analytisch;
 2. Proactief, daadkracht en resultaatgerichtheid;
 3. Politiek en organisatie sensitief;
 4. Mondeling en schriftelijk sterk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja deels in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 12.30 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 16 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toe passing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieNijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met r...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

Opdracht
Jobcoach Doelgroep Banenafspraak
Bij gemeente Edam-Volendam begeleid je als jobcoach kandidaat-werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het verrichten van zijn/haar werkzaamheden op de werkplek. Naast het bemiddelen en plaatsen van een kandidaat bij een werkgever, is het uiteindelijke doel dat de werknemer wordt begeleid naar een situatie waarin deze uiteindelijk zonder jobcoach bij een reguliere werkgever werkzaam kan zijn. Dit betekent dat de werknemer aan het einde van de jobcoachingsperiode zelfstandig zijn werk kan uitvoeren en/of de werkgever zelf in staat is hem (verder) te begeleiden op zijn werkplek.

Activiteiten:

 • Als jobcoach ben je verantwoordelijk voor het succesvol begeleiden van kandidaten uit de brede doelgroep van de Participatiewet naar passende arbeid. Hierbij wordt uitgegaan van wat de kandidaten uit de doelgroep wél kunnen; de ontwikkelingsmogelijkheden worden onderzocht en door maatwerk optimaal benut.
 • De jobcoach is daarbij ook verantwoordelijk voor het maken van trajectplannen, het voeren van intake- en voortgangsgesprekken, monitoring on the job en het zorgdragen van de bijbehorende rapportages. Jouw communicatieve vaardigheden zijn van grote waarde om dit in kaart te brengen en om actie te ondernemen.
 • Na de plaatsing blijft de jobcoach, afhankelijk van de individuele behoefte, contact houden en stelt een coachingsplan op en voert deze uit. Naast coaching worden ook belemmeringen weggenomen. De begeleiding door de jobcoach is gericht op werk en de combinatie van werk en de thuissituatie. Ook zorgt de jobcoach voor kennis en begrip bij de werkgever en collega’s, zodat de medewerker optimaal tot bloei kan komen en de plaatsing duurzaam zal zijn. Doelstelling is steeds het vinden en behouden van een passende baan.
 • Je bent verantwoordelijk voor een eigen caseload, werkvoorraad en administratie.
 • Voor elke kandidaat beoordeel je de afstand tot de arbeidsmarkt en welke uitstroommogelijkheden er zijn. Je zet daarbij het best passende re-integratie instrument in.
 • Je stelt voortgangs- en verantwoordingsrapportages op en onderneemt acties voor het uitvoeren of handhaven van wet- en regelgeving.
 • Je informeert werkgevers en kandidaten over de Participatiewet, subsidieregelingen en andere re-integratie instrumenten.

Kwaliteiten:

 • Je hebt hbo werk- en denkniveau en werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Een opleidingsmodule voor jobcoach gevolgd met een behaald certificaat/diploma;
 • Je beschikt over actuele kennis van de Participatiewet en de banenafspraak;
 • Je hebt inzicht in de diversiteit van verschillende ziektebeelden en daarbij waargenomen gedrag;
 • Aantoonbare ervaring om kandidaten vallend onder de doelgroep banenafspraak te begeleiden op de werkplek;
 • Aantoonbare ervaring met het geven van werkinstructies;
 • Je bent in staat om werknemers te stimuleren en motiveren om (betaald) werk te aanvaarden
 • Je hebt goede kennis van de huidige (regionale) arbeidsmarkt;
 • Voor elke kandidaat beoordeel je de afstand tot de arbeidsmarkt en welke uitstroommogelijkheden er zijn. Je zet daarbij het best passende re-integratie instrument in;
 • Je stelt voortgangs- en verantwoordingsrapportages op en onderneemt acties voor het uitvoeren of handhaven van wet- en regelgeving;
 • Je informeert werkgevers en kandidaten over de Participatiewet, subsidie- regelingen en andere re-integratie instrumenten;
 • Je hebt een proactieve houding, die je zowel intern (gemeentebestuur en collega’s) als extern (re-integratiebureaus, werkgevers en kandidaten) worden ingezet;
 • Je bent in staat vacatures op maat bij werkgevers op te halen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een gevolgde opleiding op hbo niveau;
2. Een afgeronde opleiding/training op het gebied van jobcoaching.
3. Aantoonbare kennis van - en werkervaring met de Participatiewet

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met - en kennis van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van mensen met een doelgroep-banenafspraak (30 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleider van clienten naar werk (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coachen van een doelgroep die reeds actief is op de arbeidsmarkt (10 punten);
8. Het is wenselijk om binnen de regio woonachtig te zijn met een straal van 50 kilometer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Marktgerichtheid;
 • Zorgvuldige en nauwkeurige administratieve vaardigheden;
 • Sterke communicatieve vaardigheden;
 • Klantgerichtheid;
 • Professionaliteit;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie Edam-Volendam: een wereldmerkMet meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen trad...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Ruimtelijk domein werkt aan de ontwikkeling, realisatie en beheer en onderhoud van Purmerend en Beemster. Ook zorgen zij voor vergunningen, toezicht en handhaving. Binnen dat werkgebied is Team Vastgoed integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gronden van de gemeenten Purmerend en Beemster. De doelstelling daarbij is om het vastgoedbeheer kwalitatief te optimaliseren en te komen tot een goedlopend gemeentelijk vastgoedbedrijf. Het team beheert de bestaande portefeuille professioneel en verzorgt desgevraagd ook voor andere gemeenten dienstverlening. Ook levert het team een bijdrage aan de ontwikkelopgave voor de stad.  

Voor het Team Vastgoed zijn we op zoek naar een Bouwkundig projectleider.

Als Bouwkundig projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van uiteenlopende  projecten van team Vastgoed.  Jij hebt ervaring met modulaire woningbouw, je bent bekend met het werken voor een gemeentelijke organisatie en kent de Purmerendse bouwomgeving. Tevens heb je aantoonbare ervaring met het begeleiden van bouwprojecten in een maatschappelijk en bestuurlijk gevoelige context. Je houdt daarbij rekening met diverse belangen, maar voert regie op de benodigde ontwikkelingen. Je vertegenwoordigt het projectteam, je begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Wij zoeken een deskundig collega die beschikt over daadkracht en flexibiliteit. Iemand die begrijpt dat de functie van je vraagt dat je dagen in de 5de versnelling werkt en met passie naar het werk gaat. Iemand die in staat is om bruggen te bouwen met diverse stakeholders om de gestelde projectdoelen te realiseren. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde Bouwkunde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als bouwkundig projectleider op het gebied van Vastgoed;
3. Uiterlijk beschikbaar per 14 februari 2024 voor 18 uur per week;
4. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de begeleiding van bouwprojecten in een maatschappelijk en bestuurlijk gevoelige context (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de begeleiding van bouwprojecten in opdracht van een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als bouwkundig projectleider op het gebied van Vastgoed (25 punten);
9. Aantoonbaar bekend met bouwprojecten binnen de gemeente Purmerend (benoem duidelijk welke bouwprojecten binnen de gemeente Purmerend dit betreft) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent gedreven en resultaatgericht;
 • Je bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
 • Je bent flexibel en functioneert optimaal in een dynamische omgeving;
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en weet verschillende belangen samen te brengen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdagen of donderdagen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op woensdag 14 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieGemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”,...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van ruim 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire en inclusieve economie. Deze ambities maken we waar door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.

Opdracht
De gemeente De Ronde Venen is begonnen met het digitaliseren van alle personeelsdossiers. Naast het wegwerken van achterstanden wordt van de projectleider verwacht om het proces toekomstbestendig in te richten. Denk hierbij aan alles digitaal tenzij, en het verder automatiseren en slimme koppelingen realiseren met aanverwante processen en systemen.

Wij zoeken een projectleider voor 36 uur per week. Omdat het om gevoelige HR-informatie gaat zien we graag dat de projectleider ervaring heeft als P&O-adviseur. Dat helpt naar ons idee ook bij het snel begrijpen van de processen en systemen. We werken overigens met Youforce (Visma-Raet).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O-adviseur;
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het vakgebied HR (benoem duidelijk in het cv);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Youforce (Visma-Raet) (benoem duidelijk in het cv);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het IT-landschap bij gemeenten (benoem duidelijk in het cv);
6. Een maximum uurtarief van € 95,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk verkeer en Fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde, HRM of project- en programmamanagement (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als P&O-adviseur (benoem duidelijk in het cv) (30 punten);
9. Aantoonbare kennis van en werkervaring met aanverwante applicaties van het EHRM-systeem (benoem duidelijk in het cv) (20 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij de overheid (20 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen jaar 5 jaar met het aansturen van een projectteam binnen gemeenten en het geïnformeerd houden van de stakeholders (benoem duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende adviesvaardigheden;
 • Teamplayer;
 • Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Resultaatgericht;
 • In staat om verwachtingen, behoeften en wensen te vertalen naar de best passende oplossing;
 • In staat een team te vormen, te binden en aan te sturen;
 • In staat om een opdracht tijdig tot een goed einde te brengen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland (digitaal) op vrijdag 9 februari 2024 tussen 09.00 uur en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2024. Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieTussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.In Mijdre...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Opdracht
Het team bestuurs- en managementondersteuning (BMA)  is dienstverlenend naar de organisatie. Wij zorgen ervoor dat de burgemeester, gemeentesecretaris, de wethouders, de directie en de managers hun werk zo productief mogelijk kunnen uitvoeren.

Het BMA is onderdeel van de 1ste lijn waar zo veel mogelijk klantvragen direct worden afgehandeld. Deze collega’s zijn het visitekaartje van het cluster Bedrijfsvoering. Belangrijkste doelen voor het team zijn klantgerichtheid en kwaliteit. Door integraal te werken willen we dat onze klanten zich geholpen voelen: door een gevoel van vertrouwen te geven, oplossingsgericht mee te denken en proactief te handelen.

De belangrijkste taken zijn:
- Beheren van agenda’s en afspraken plannen;
- Organiseren, voorbereiden notuleren van vergaderingen en bewaken van de actiepunten;
- Verzorgen in- en uitgaande correspondentie;
- Organiseren van bijeenkomsten;
- Initiatief nemen als je kansen ziet om zaken slimmer en efficiënter te organiseren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 55,55 (schaal 7) inclusief Flextender fee, excl. btw.
2. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding directiesecretaresse of management ondersteuner;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van Managementassistent binnen een gemeentelijke instelling;
4. Beschikbaar per 12 februari 2024 voor tenminste 32 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als managementassistent binnen een gemeente (35 punten).
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met administratieve en secretariële werkzaamheden in IBABS en Youforce (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten waaronder het plannen, reserveren van accommodaties, verzorgen van de agendering, verzamelen en verspreiden stukken, benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
8. Minimaal 2 aanvullende opleidingen/ cursussen op het gebied van MS365 en/ of administratief ondersteunend (15 punten);
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Jouw mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.
 • De functie biedt een grote mate van zelfstandigheid. Dit vraagt een doortastende houding om de juiste prioriteiten te stellen en goed te plannen en organiseren.
 • Samenwerken zit in je bloed en je hebt een klant- en resultaatgerichte aanpak.
 • Je handelt proactief, werkt nauwgezet en je bewaakt het overzicht.
 • Je speelt goed in op niet geplande werkzaamheden.
 • Je hebt een frisse en analytische blik en gaat discreet met (management)informatie om.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieBouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluste...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar inwoners, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 800 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega's die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega's die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen - binnen en buiten de organisatie - stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega's die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Het Rijk is bezig met het voorbereiden van de wetgeving voor asielopvang. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijke spreiding komt over de 342 Nederlandse gemeenten. De verwachte opdracht voor Hilversum is 360 asielplekken. Hierover is de gemeente in 2023 in gesprek gegaan met de stad. Op basis van die input wordt de opvang verder vormgegeven. Dat vraagt ook om een betrokken communicatieadviseur.

Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 • Je adviseert het programmateam gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak.
 • Je schrijft plannen en vertaalt deze in concrete activiteiten.
 • Je realiseert zelf ook communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en berichten voor uiteenlopende gemeentelijke kanalen.
 • Je schrijft en redigeert teksten voor intern en extern gebruik;
 • Je hebt oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en adviseert daarover.

Daarbij werk je samen met de communicatieadviseur van de portefeuillehouder.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor-niveau in de richting van communicatie;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met communicatie- en of participatietrajecten (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur in het publieke domein.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het organiseren en begeleiden van communicatie- en participatietrajecten (voor inwoners of bijzondere doelgroepen) op het gebied van opvang asielzoekers en vluchtelingen (benoem minimaal 1 traject in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het adviseren op het gebied van campagnematig werken (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar met het schrijven van teksten voor diverse kanalen én middelen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als communicatieadviseur (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede adviesvaardigheden;
 • Goede communicatievaardigheden zowel schriftelijk als verbaal;
 • Goede maatschappelijke antenne;
 • Kennis van en ervaring met communicatie- en participatietrajecten;
 • Resultaatgerichte denker en doener;
 • Stressbestendig, flexibel en gedisciplineerd (strak plannen gaat je goed af).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 9 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 8 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen te allen tijde reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groenDe gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar inwoners, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. W...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Per 1 maart 2024 zijn wij op zoek naar een ervaren Organisatieadviseur. Als interim organisatieadviseur bij de gemeente Zeist ga je aan de slag met twee opdrachten:

 • Strategie en Bestuur, Juridische Zaken en Projectbureau

Deze opdracht is ontstaan doordat de huidige opdrachtnemer (externe) een nieuwe uitdaging buiten de gemeente Zeist heeft gevonden. Een echte buitenkans. Vandaar dat wij op korte termijn op zoek zijn naar nieuwe inspiratie, strategische denkkracht en daadkracht om dit verder te brengen. Je opdracht bestaat uit het verder onderzoeken én vormen van een visie over de toekomst van deze afdeling(en). Je dompelt jezelf onder in de organisatie om vervolgens vanuit jouw expertise en vanuit een helicopterview te adviseren aan het directieteam over wat er nodig is om deze afdelingen in hun kracht te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige/adaptieve organisatie? Binnen het onderzoek is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe benutten we de denkkracht, kennis en kunde van Strategie & Bestuur, Projectbureau en Juridische zaken optimaal, zodat het goede leven in Zeist nog beter wordt? Hierop volgend zijn een aantal deelvragen geformuleerd die de volgende thema’s omvatten: positionering en rol, positionering en inzet en aansturing.

In de afgelopen periode (4e kwartaal 2023) is dit onderzoek gestart voor enkele functiegroepen; eind februari 2024 zal hierover een concept rapport opgeleverd worden. De volgende functiegroepen: projectondersteuners,  juristen en inkoopadviseurs moeten nog worden onderzocht (onderdeel van de opdracht). Om vervolgens de uitkomsten samen te brengen en van hieruit met jou expertise en strategische blik dit samen te brengen tot een advies. Daarnaast hoort ook het begeleiden van de implementatie en toetsen van de nieuwe werkwijze (o.a. ontwikkelen en toetsen afwegingskader) behoort ook tot de opdracht. Ook kan het zijn dat het onderzoek nieuwe inzichten oplevert voor de rol van de toekomstig teammanager. Bij deze opdracht wordt door jou samengewerkt met een bedrijfskundig- en personeelsadviseur en de nieuwe interim teammanager.

 • Veilige en Vitale Wijken

Deze opdracht bestaat uit het inventariseren, onderzoeken én adviseren van de teammanager over de meest optimale invulling en inrichting van het team in het licht van de opgaven. Ook hier dompel je jezelf onder in de organisatie om vervolgens vanuit jouw expertise en vanuit een helicopterview een advies uit te brengen over de knelpunten en oplossingsmogelijkheden. In deze functie werk je naast de Teammanager voor het betreffende afdeling/team.

Context

Strategie & Bestuur, Juridische Zaken en Projectenbureau

In de gemeente Zeist zijn een aantal functies gecentraliseerd in één team. De strategen en bestuursadviseurs vormen het team Strategie en Bestuur. Ambtelijk opdrachtgevers, programmamanagers, projectleiders en projectondersteuners zijn onderdeel van het Projectbureau. Tot slot vormen de juristen en inkoopadviseurs het team Juridische Zaken. Deze drie teams worden door één teammanager aangestuurd.

Veilige en Vitale Wijken

Het team Vitale en Veilige Wijken (VVW) draagt bij aan creëren van vitale en leefbare wijken die een waarborg zijn voor het ‘goede leven in Zeist’. Het team kent een grote diversiteit aan onderwerpen en is ingedeeld in de onderstaande onderdelen: Vrijetijdseconomie, Ondernemersplein, Wijkmanagers, Veiligheid en Toezicht en Handhaving.

De medewerkers van het team zetten zich in voor het verbeteren van de sociale, fysieke en economische aspecten van de wijken. Ze streven naar een omgeving waarin bewoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen, waar voldoende voorzieningen zijn en waar sociaal contact wordt gestimuleerd.

Ze werken samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om knelpunten in de wijken te identificeren en oplossingen te vinden en ze stimuleren ook het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en projecten die de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van de wijken verbeteren.

Het team kent een tweetal centrale opgaven waaraan de komende twee jaar wordt gewerkt. Dit betreffen de opgaven: Samen wijkgericht werken en het verduidelijken van de eigen rollen en samenwerking. Dit maakt onderdeel uit van de, door de teammanager, ingezette koers om het team flexibel en veerkrachtig te houden zodat het optimaal kan blijven functioneren. Een onderdeel van deze koers is om een inventarisatie te maken van de huidige inzet en de ideale inzet van het team in beeld brengen. Dit doe je in samenwerking met de teammanager VVW met als doel om te komen tot een advies aan het directieteam.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met strategische vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en/of leiderschap binnen een gemeentelijke organisatie (ligt dit duidelijk toe aan de hand van minimaal 2 uitgeschreven voorbeelden);
3. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten); 
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met strategische vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling en/of leiderschap binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het op de diverse vakgebieden inhoudelijk coachen van medewerkers (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Kandidaat is beschikbaar per 19 februari 2024 voor 32 uur per week (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teammanager binnen een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
1. Verbinden; 
2. Besluitvaardigheid; 
3. Omgevingsbewustzijn; 
4. Ondernemen;
5. Initiatiefrijk;
6. Politieke sensitiviteit ;
7. Analytisch;
8. Overtuigingskracht;
9. Daadkracht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 tussen 09.00 uur en  12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Voeren van intake gesprekken voor diverse bijstandsregelingen.
Geven van voorlichting.
Handhaving uitkeringsverplichtingen.
Uitvoeren onderzoeken naar recht, hoogte en duur van bijstandsaanvragen.
Maken van rapporten en beschikkingen
Beheren caseload en monitoring voortgang
Signaleren mogelijke fraude
Uitvoeren van (periodieke) controles
Deelnemen aan multidisciplinaire casuïstiekoverleggen (sociaal domein)

Vereisten / knock-outcriteria
1 Aantoonbare werkervaring als intaker bijstand, poortmedewerker of inkomensconsulent inkomen;
2. Kandidaat is bereid 75% op kantoor te werken, en de werkzaamheden vinden plaats tijdens kantoor uren;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde relevante Mbo+ opleiding (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van uitvragen op het gebied van de rechtmatigheid van het bijstandsproces (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Intaker of inkomensconsulent binnen een gemeente of uitvoeringsorganisatie in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
7 Aantoonbare kennis Participatiewet en aanverwante regelgeving (15 punten);
8. Aantoonbare kennis Suite (15punten);
9 .Kennis van Voorliggende Voorzieningen (sociale zekerheid ) (15punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties
-
dienstverlenend,
- kwaliteitsbewust,
- nauwkeurig,
- fraude-alert,
- efficiënt rapporteren,
- samenwerken

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieVeenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gev...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Wij voeren diverse subsidieprogramma’s uit, faciliteren noordelijke samenwerking en behartigen de belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel.  Met ruim 170 collega’s zetten we ons dagelijks in om Noord-Nederland nóg mooier en sterker te maken. Als proactieve dienstverlener staan we dicht bij onze klanten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners.

Je maakt deel uit van team Mens & Organisatie (M&O) van het SNN. Binnen dit team zijn een teamleider/adviseur, een adviseur en drie medewerkers werkzaam onder leiding van de manager Bedrijfsvoering. De functie komt beschikbaar doordat 1 van de collega’s met zwangerschapsverlof gaat.

Opdracht
Als medewerker M&O sta jij midden in de organisatie en ben je het eerste aanspreekpunt van alle collega’s. Je bent makkelijk benaderbaar en oprecht geïnteresseerd in je collega’s en wil dat stapje extra zetten om hen op M&O-gebied te ontzorgen. Je bent proactief en je overziet het gehele M&O proces. Afwisselen en snel schakelen zit in je bloed. De verbinding met je collega’s en de organisatie weet je op te zoeken.

Collega’s komen met verschillende vragen bij jou over onder andere: minder werken, (zorg- en bijzonder) verlof en administratie rondom ziekte, werving & selectie en AFAS. Daarnaast geef jij uitleg aan nieuwe medewerkers over ons personeelssysteem AFAS, arbeidsvoorwaarden en het M&O-beleid.

Personeels- en salarisadministratie
Het overgrote deel van je werkzaamheden bestaat uit het beheer en uitvoeren van alle personeels- en salarisadministratie. Jij zorgt dat alles tot in de puntjes verwerkt wordt. Je belangrijkste taken zijn het faciliteren van in- en uitdiensttredingen, het verwerken van mutaties,  en het up-to-date houden van managementinformatie.

Qua salarisadministratie voeren wij alle loonmutaties uit, de daadwerkelijke salarisrun wordt met behulp van een externe salarisadministrateur uitgevoerd.

Arbeidsvoorwaarden
Je legt proactief contact met de provincie Groningen over (nieuwe) M&O-regelingen. Daarnaast ben je de contactpersoon van het interprovinciaal overleg. De relevante informatie uit deze overleggen vertaal je samen met de adviseurs M&O naar SNN.  

Werving en selectie
Je bent eerste aanspreekpunt voor werving en selectie trajecten; Daarbij stem je het proces af met de (interne) vacaturehouder. Zorg je voor het plannen, uitnodigen en afwijzen van sollicitanten en het voeren van sollicitatie en arbeidsvoorwaardengesprekken Ook ben je contactpersoon voor de partijen die de externe inleen verzorgen.

AFAS
Om AFAS te blijven verbeteren denk jij mee in het verder digitaliseren en optimaliseren van onze werkprocessen in AFAS. Ook heb je contact met AFAS over foutmeldingen en kleine verbeteringen in het systeem en zorg je dat je deze zelfstandig of met een consultant van AFAS oplost.

Projecten
Je werkt en denkt mee in grote HR-gerelateerde projecten zoals het uitwerken van een PMO, MTO, functiehuis of onboarding.

Wij hebben op dinsdag onze teamdag op kantoor. Het heeft onze voorkeur dat de kandidaat hierbij aanwezig kan zijn. De andere werkdag op locatie is flexibel.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als HR-medewerker;
3. Bereid om 50% van de werktijd op kantoor in Groningen te werken;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis van AFAS; (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met salarisverwerking; (20 punten)
6.  Minimaal 1 jaar Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Werving & selectie trajecten; (30 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het voeren van arbeidsvoorwaarde gesprekken (10 punten).

Competenties

 • Je bent een toegankelijke en sociale collega;
 • Je bent digitaal vaardig en weet je het personeelssysteem AFAS snel eigen te maken;
 • Je bent een ster in overzicht bewaren en prioriteren van werkzaamheden en houdt je hoofd daarbij koel;
 • Je bent erg zorgvuldig en hebt oog voor detail;
 • Je beheerst de Nederlandse taal en hebt gevoel voor cijfers;
 • Je neemt initiatief en wil graag beter worden in je vak.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr  Op dinsdag is onze teamdag dan is op locatie werken zeer gewenst.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent die de tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 12 februari 2024, 09;00 Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

40 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week

Organisatie SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies. Wij stimuleren, faciliteren en verbinden ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland. Wij voeren diverse sub...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
Het Maatschappelijk Domein staat naast, voor en achter de inwoners van Purmerend en houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk. Binnen de organisatie wordt continu gekeken of we op de juiste weg zitten.

Heb jij hart voor je medemens en zoek je een opdracht waarbij je echt het verschil kunt maken voor de inwoners van Purmerend? Ben je nieuwsgierig en betrokken en voelt het als een uitdaging om op zoek te gaan naar (financieel) perspectief in het leven van mensen?

Opdracht
Je ondersteunt inwoners bij al hun vragen op het gebied van financiën, werk, leren en zorg. Deze (inkomens) vraagstukken worden vanuit de context van de inwoner bekeken om zo tot brede oplossingen te komen. Het uitgangspunt is dat de inwoner op een juiste en tijdige wijze over de uitkering kan beschikken. En over de (financiële) voorzieningen die er nodig zijn in een specifieke situatie. Daarnaast geef je advies en ondersteuning voor op de lange termijn, zoals het bieden van perspectief op werk en inkomen en het zelf regie laten nemen over de persoonlijke situatie. Je werkt nauw samen met collega’s en partners binnen het maatschappelijke domein. De gesprekken met inwoners vinden plaats waar nodig, dat kan een huisbezoek, een afspraak op het stadhuis, bij onze partners in de stad of telefonisch zijn.

Wie ben jij?

 • Je hebt (levens-)ervaring om met mensen te werken vanuit verschillende achtergronden;
 • Je hebt affiniteit met financiën en administratie en kan complexe materie eenvoudig verwoorden; kennis van en ervaring met de Participatiewet is een pré. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van rechtmatigheid binnen de doelgroep van statushouders  (benoem dit duidelijk in het CV);
3. Aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)             
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als rechtmatigheidsconsulent (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het zelfstandig doen van intakes in de afgelopen 2 jaar (laat dit duidelijk terugkomen in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met applicaties Suite 4 Sociaal Domein (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Social Work, SJD of MWD (10 punten) 
9. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
 • Je bent positief, pragmatisch en toont daadkracht;
 • “hands-on” mentaliteit;
 • Je bent analytisch en communicatief sterk.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do - Vrij.

Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 8 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot  vrijdag 2 februari 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie Het Maatschappelijk Domein staat naast, voor en achter de inwoners van Purmerend en houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is zaken zo te organiseren dat inwon...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
-
Afhandelen invorderingsvraagtstukken zoals brieven van mensen;
- Dagelijks verwerken van binnengekomen betalingen;
- Het verwerken en aanbieden van het Bestand wat naar het Inlichtingenbureau gaat;
- Het afhandelen van ingediende kwijtscheldingsverzoeken;
- Het telefonisch te woord staan van belanghebbenden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker invordering bij een overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met Gouw IT.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het aanbieden en verwerken van het Bestand Inlichtingenbureau (20 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het afhandelen van kwijtscheldingsverzoeken (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker invordering bij een overheidsorganisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Samenwerken, klantgericht, omgevingsbewust, niet stressgevoelig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland  in de week van 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 3 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij z...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-11

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2023. De groei gaat na 2023 door. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Je maakt deel uit van het Team Energie & Klimaat. Het is een nieuw, hecht en enthousiast team (13 collega’s), met oog voor elkaar en de omgeving. Dit team richt zich op beleid, onderzoek, educatie & voorlichting en projecten voor de energietransitie en klimaatadaptatie. Dit doen we stap voor stap én samen met de inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers.

Opdracht
Heb jij de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan één van de grootste opgaven van deze tijd en wil jij meebouwen aan de ambitie van Rijswijk om in 2050 een klimaatneutrale en aardgasvrije stad te zijn? We zijn op zoek naar een stevige, enthousiaste en gedreven senior projectmanager Energietransitie, die leiding geeft aan de warmtetransitie in Rijswijk. Als projectmanager sta je voor een uitdagend en ambitieus project waarin het proces, inhoud en omgeving om je aandacht vragen. Je weet uit ervaring wat er komt kijken bij complexe processen, regionale samenwerking en teamontwikkeling om samen de klus te kunnen klaren. Je hebt ervaring in het leiden van projecten en processen op strategisch niveau. Mensen ervaren jou als een positieve en stevige persoonlijkheid. Je stapt gemakkelijk op nieuwe mensen en situaties af, je kunt opbouwende feedback geven en bent gewend om door te zetten en anderen enthousiast te maken. Je bent er goed in om je adviezen te ‘verkopen’ en resultaten te halen. Je bent aantoonbaar een goede onderhandelaar. Je brengt senioriteit en ervaring mee.

Na het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES), de Transitievisie Warmte en de Intentieovereenkomst met de woningcorporaties en HVC staat Rijswijk nu voor de volgende stap in de energietransitie en het warmtenet. Jij bent leidend in het neerzetten van de interne projectorganisatie op deze fase, het onderhouden van de externe samenwerkingsverbanden en vooral het samen neerzetten van de aanpak in de wijken om onder andere te komen tot afspraken over het ontwikkelingen van een warmtenet in Rijswijk.

Taken (niet limitatief)

 • Optreden als projectmanager voor de operationalisering van de Transitievisie Warmte Rijswijk en als opdrachtgever voor de actualisatie van deze visie;
 • Het leiding geven aan het uitwerken van de Transitievisie Warmte in wijkplannen;
 • Regie voeren op het communicatie- en participatieplan om de inwoners, organisaties en bedrijven van Rijswijk te horen en een stem te geven in de transitie;
 • Leiding geven aan de ontwikkeling van het warmtenet in Rijswijk waarbij samengewerkt wordt met corporaties, warmtebedrijf en tal van andere interne en externe stakeholders;  
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in diverse regionale overleggen over de energietransitie vanwege de actieve rol van de gemeente binnen de warmtetransitie;
 • Coördineren van de ruimtelijke inpassing en vertegenwoordigen van de belangen van de gemeente in het project WarmtelinQ+ tracédeel Rijswijk-Leiden;
 • Bestuurlijke advisering over de energietransitie;
 • Begeleiden proces en inhoudelijke vormgeven Warmteprogramma;
 • Verkenning en ontwikkeling lokaal warmteoverdrachtsstation;
 • Opdracht geven voor onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde WO opleiding;
2. Een maximaal uurtarief van € 125,- excl. Btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer;
3. Minimaal  3 jaar aantoonbare werkervaring project/ procesmanager binnen het werkgebied energietransitie bij een gemeentelijke instelling;
4. Uiterlijk per 1 maart 2024 beschikbaar voor 32 uren in de week;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een functie als project- /procesmanager binnen het werkgebied energietransitie bij een gemeentelijke instelling; (Duidelijk benoemd in het CV) (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met adviseren op/ vormgeven van warmtenetten in de energietransitie (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen de samenwerking rond de energietransitie in de RES Rotterdam-Den Haag (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Omgevingsbewustzijn en daarnaar handelen;
 • Oordeelsvorming en probleemanalyse;
 • Mondelinge en schriftelijke (een “vlotte pen”) communicatie;
 • Samenwerkingsgerichtheid, initiërend en zelfstandig; je toont eigenaarschap én je bent soepel in de omgang;
 • Vaardig in onderhandelen;
 • Politieke sensitiviteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieRijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49....

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kern-competenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners. We werken hybride, op kantoor en vanuit huis. Voor deze functie geldt dat we verwachten dat je dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen.

Opdracht
Voor het team Communicatie en Bestuursondersteuning zoeken we een interim teammanager die leiding gaat geven aan een team van ruim 30 professionals en een sterke spil is tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie.

Het team bestaat uit verschillende disciplines, namelijk bestuurssecretariaat, publiekscommunicatie, bestuursadvies en -communicatie, woordvoering, public affairs, participatie en concernadvisering. Via deze disciplines worden belangen en partijen bij elkaar gebracht én verbonden waardoor het duale stelsel geolied verloopt en onze collegeleden uitstekend worden geadviseerd. Het team zet expertise op het gebied van communicatie in om mee te bouwen aan een communicatieve organisatie en een mooie Alphense samenleving. Als teammanager geef je leiding aan deze mensen en bepaal je, rekening houdend met alle belangen, de koers om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de vraagstukken van vandaag en morgen.

Context
De gemeente Alphen aan den Rijn bestaat in 2024 precies 10 jaar. In die jaren is een schaalsprong gemaakt qua inwoneraantal én qua opgaves. Inwoners en verbanden, maatschappelijke organisaties en bedrijven vragen meer dan ooit van de gemeente transparant, navolgbaar en duidelijk te communiceren. Het huidige bestuur heeft de nadrukkelijke wens participatie en communicatie óók een schaalsprong te laten doormaken. Er is sprake van een ontwikkelopgave, waarbij de teammanager een initiërende en verbindende rol moet vervullen.

Jij bent als teammanager verantwoordelijk voor de sturing en ontwikkeling van dit team en hebt 2 specifieke ontwikkelopdrachten:

 • De positionering rondom het college en de ondersteuning van het college optimaliseren;
 • (a) De inrichting van en (b) de samenwerking binnen het huidige team verbeteren. Je bouwt hierbij met het team verder aan de plannen die hier al voor liggen en zorgt voor daadwerkelijke implementatie en daarmee ook voor de optimalisatie van de samenwerking met de andere teams binnen de ambtelijke organisatie.

Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en stimuleert persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van je medewerkers, je zet in op teamontwikkeling vanuit doortastendheid en durft ook mensen aan te spreken op resultaat, houding, gedrag en het moeten doorbreken van oude tradities.

Je pakt een proactieve rol en door je politiek sensitieve gevoel ben je in staat om richting te geven aan kwalitatieve en adequate advisering van het college en de directie. Hierdoor ben jij, evenals de teamleden, een volwaardig gesprekspartner voor collega’s en bestuurders. Jouw advisering is op uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen en dossiers, vaak strategisch van aard en domeinoverstijgend. Het gaat hierbij vaak om vraagstukken over besluitvormingsprocessen en communicatie, maar ook vraagstukken op bestuurlijk en organisatiebreed gebied zijn voor jou bekend terrein. Je bewaakt de integraliteit en eenheid in advisering aan het college.

Profiel
Je kent en overziet het werkveld van het team, hebt oog voor de mensen en teamdynamiek, bent analytisch sterk en je weet makkelijk te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Een initiërende rol past je goed. Je bent als geen ander  in staat om de toekomstvisie, de besturingsgedachte en het coalitieakkoord van de gemeente Alphen aan den Rijn daadwerkelijk in de praktijk inhoud te geven en/of te vertalen naar communicatievraagstukken. Je zorgt daarbij voor een goede samenwerking met de bestuurders en de directie. In de dynamiek van het politieke speelveld begrijp je wat de bestuurlijke ambitie is en weet je de expertise uit jouw team op onder meer communicatie hier goed tegenaan te zetten. Daar moeten we als gemeente nog in groeien en ligt voor jou een mooie opdracht als belangrijk adviseur en schakel tussen bestuur, directie en team bij de complexere vraagstukken.

En verder verwachten we van de teammanager:

 • Heeft een leiderschapsstijl die coachend, inspirerend en vernieuwend is;
 • Ruime ervaring in verandermanagement;
 • Ruime ervaring met de volle breedte van het werkveld van communicatie;
 • Stimuleert eigenaarschap maar behoudt oog voor teamdynamiek en mensen;
 • Verstaat de rollen van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en zet de juiste mensen op de juiste positie om het werk op te pakken;
 • Zorgt voor een fijne werkomgeving waarin mensen met plezier en vertrouwen hun werk doen en kwaliteit leveren;
 • Zorgt voor rust en voor een gezonde verhouding tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Is de ambassadeur van het team richting het college;
 • Begrijpt hoe de bestuurlijke wereld en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Heeft daar kennis van en ervaring in. Is daar verbindend in, maar fungeert ook als buffer waar nodig;
 • Inspirerende, strategische en besluitvaardige manager met ruime managementervaring om het team op integrale wijze aan te sturen en richting te geven aan veranderingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende bij een overheidsorganisatie;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 4 maart 2024 voor 36 uur per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met politiek-bestuurlijke context direct of indirect onder een directie/bestuursorgaan binnen een overheid (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (15 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende binnen het vakgebied communicatie (25 punten);
6. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het vakgebied communicatie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met verandermanagement (geef hiervan 2 voorbeelden in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met medewerker-, team- en organisatieontwikkeling (benoem dit duidelijk in het CV) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend en samenwerkingsgericht;
 • Daadkrachtig en resultaatgericht;
 • Met respect voor de persoon verandering kunnen doorbreken;
 • Open, duidelijke en toegankelijke communicatiestijl, bij voorkeur extravert;
 • Politiek sensitief en draagt politieke sensitiviteit uit naar het team;
 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie.
 • Proactief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk)

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 van 11.30 uur tot 13.00 uur en op donderdag 15 februari 2024 van 10.30 tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Organisatie Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, ...

Gelderland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Als Frontoffice Medewerker Wmo ben je verantwoordelijk voor het hartelijk ontvangen en begeleiden van onze cliënten met diverse zorgvragen en ondersteuningsbehoeften. Jij bent hun eerste aanspreekpunt en luistert actief naar hun behoeften, waarna je hen zorgvuldig doorverwijst naar de juiste afdelingen en instanties.

Als front-office medewerker kan je snel schakelen en goed aansluiten bij de mensen die je aan de telefoon hebt. Elke situatie is anders en vraagt iets anders van je. Je neemt een hulpvraag aan, vraagt waar nodig door en registreert de informatie die je hebt gekregen zorgvuldig zodat een casusregisseur er mee verder kan en mensen hun verhaal niet onnodig vaak hoeven te doen. Soms is een telefoongesprek met jou voldoende en kunnen mensen hier verder mee en hoeft hij niet te worden doorgezet naar een casusregisseur, maar over het algemeen inventariseer je de hulpvraag en zet deze vervolgens door naar de juiste plek. Overige taken:

 • Beheren mailbox
 • Advies en beschikkingen maken en doorzetten
 • Controleren van versterkte en geleverde voorzieningen
 • Enkelvoudige aanvragen beoordelen en eventueel verstrekken
 • Notuleren van werkoverleggen
 • Overige administratieve ondersteuning

Meer dan een frontoffice medewerker
Wat ons betreft is het logisch dat je over een uitmuntend empathisch vermogen beschikt. Goed kunnen luisteren naar en inleven in wat er nodig is, behoort immers tot de kern van je werkzaamheden. Elke nieuwe casus begint met een goed gesprek met de inwoner die een hulpvraag heeft. Je communiceert dan ook makkelijk met mensen van verschillende niveaus en met verschillende achtergronden. Daarnaast ben je in staat objectief te oordelen over situaties en waar nodig stap je over je eigen normen en waarden heen. En uiteraard beschik je over een flinke dosis stressbestendigheid, want soms vliegen de situaties je om de oren. Daarnaast heb je:

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker front office bij een overheidsinstelling;
3. Aantoonbare werkervaring met telefonisch en fysiek klanten contact.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein van een gemeente; (30 punten)
5. Aantoonbare kennis van het onderwerp WMO (ligt dit aan de hand van een motivatie toe in het cv); (30 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker front office bij een overheidsinstelling; (25 punten)
7. Een afgeronde opleiding mbo 4 in de richting van het sociaal domein. (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
Je neemt initiatief waar nodig, zowel binnen je eigen team als naar andere afdelingen en extern. Je bent stressbestendig, zelfstandig, schakelt gemakkelijk tussen taken en beschikt over voldoende zelfkennis. Daarnaast geef je feedback waar nodig, maar het ontvangen van feedback is voor jou ook geen enkel probleem, want jij bent leergierig en wilt je blijven ontwikkelen. Jouw communicatievaardigheden zijn vanzelfsprekend zeer goed. Je bent klantgericht en vriendelijk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, Gelderland, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieBeleef de Gemeente ZwartewaterlandDe gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team informatievoorziening

Opdracht
De gemeente Zeist is op zoek naar een ervaren Zaaksysteem beheerder. In 2022 hebben we zaaksysteem.nl geïmplementeerd ter vervanging van het voormalige Zaaksysteem. Omdat onze huidige functioneel beheerder de komende periode afwezigs is zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste allround functioneel beheerder met sterke communicatieve vaardigheden en een hands-on mentaliteit.

Jouw taken zullen gericht zijn op:

- Opzetten van nieuwe zaaktypes;
- Verbeteren van bestaande zaaktypes;
- Optimaliseren van de processen in en rond het zaaksysteem;
- Inrichten en implementeren van Sjablonen;
- Herinrichten van de autorisatiematrix;
- Oplossen van meldingen;
- Begeleiden van acceptatietesten;
- En verder het uitvoeren van alle overige functioneel beheer werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder voor de applicatie Zaaksysteem.nl;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo 4 niveau;
3. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het implementeren van nieuwe zaaktypen in Zaaksysterem.nl (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024 voor 32 uur per week (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Functioneel beheerder bij een gemeente (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als functioneel beheerder van Zaaksysteem.nl (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van gebruikers binnen een digitale werkomgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van leveranciers binnen een digitale werkomgeving (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
11. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Initiatiefrijk;
- Verbinden;
- Communicatief sterk;
- Organisatie sensitiviteit;
- Analytisch;
- Oplossingsgericht;
- Flexibel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  Deels

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De HRM beleidsadviseur:

 • Is een zeer ervaren beleidsadviseur, kent alle ins en outs van het HRM vak en kan zo instappen in de organisatie van Wijdemeren;
 • Is in staat om zelfstandig een aantal HRM beleidsthema’s op te pakken en adviseert hierover aan management, directie en bestuur;
 • Heeft goede kennis van relevante wet- en regelgeving en kan die op pragmatische wijze vertalen naar de organisatie;
 • Heeft aantoonbare adviesvaardigheid op strategisch niveau en is hierdoor een stevige partner voor management, directie en bestuur;
 • Weet verbinding te leggen tussen relevante wet- en regelgeving en de organisatie van Wijdemeren en formuleert op deze manier beleid dat past in Wijdemeren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch HRM adviseur bij een gemeente;
3. Aantoonbaar beschikbaar voor 4-24 uur per week (ingroei qua uren mogelijk).
4. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;

Gunningscriteria (weging)
1. Een afgeronde opleiding op WO niveau op het gebied van HRM (30 punten);
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare allround ervaring in het HRM werkveld (20 punten);
3. Minimaal 5 jaar werkervaring in een veranderende organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als HRM adviseur binnen een gemeente (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke besluitvormingstrajecten inclusief medezeggenschap (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Adviseren;
 • Samenwerken;
 • Verbinding maken;
 • Mondeling en schriftelijk communiceren.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 - 24 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

OrganisatieWij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettig...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Jij hebt de dagelijkse leiding bij het tot stand komen van het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma 2025-2028, van de provincie Utrecht. Je werkt nauw samen met de interne projectleider om dit proces tot een goed einde te brengen. Je stuurt de projectgroep aan, coördineert de interne afstemming, het verwerken van de externe inbreng, de tekstredactie en de vormgeving. Je bereidt de stuurgroep voor alsmede het overleg met de opdrachtgever. De interne collega richt zich primair op het bestuurlijke traject en de daar te doorlopen processen en op de financiën, maar jullie vullen elkaar aan en komen samen tot het eindresultaat. Het proces loopt al en is vrij ver gevorderd, maar door diverse omstandigheden is er nu versterking nodig. Daar komt bij dat de interne projectleider vanaf half april tijdelijk afwezig is waardoor jij in deze periode ook deels taken van de projectleider op je neemt, in samenwerking met een nader te benoemen vervangende interne projectleider. Er liggen ruwe teksten, een belangrijk deel van de externe participatie is doorlopen maar nu moet het komen tot een coherent, leesbaar en gedragen geheel. Ook moet de formele zienswijze-procedure nog worden doorlopen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau op het gebied van cultuur en/of erfgoed
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van cultuur en erfgoed binnen de overheid;
3. Aantoonbare werkervaring met het verbinden van verschillende erfgoedinstellingen;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van cultuur en erfgoed binnen de overheid in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van beleidsplannen op het gebied van cultuur (kunsten, bibliotheken) én erfgoed (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van cultuur en erfgoed binnen een provinciale overheid (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van cultuur en erfgoed in de regio Utrecht (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-
Omgevingsbewust
- Daadkrachtig
- Stressbestendig
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Communicatief
- Goede schrijver

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 van 08.30 uur tot 11.00 uur en vrijdag 16 februari 2024 09.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 8 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een t...

Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 425 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Je maakt deel uit van het team Informatie & Automatisering binnen de afdeling Interne Dienstverlening. Het team Informatiemanagement & Automatisering (I&A) is onderdeel van de afdeling bedrijfsvoering. Het bestaat uit de werkgebieden automatisering, informatiemanagement en documentaire informatievoorziening (DIV). Binnen het werkgebied automatisering valt systeem/netwerkbeheer, technisch applicatiebeheer en de helpdesk.

Je komt te werken binnen een klein en hecht team dat de organisatie op IT-gebied draaiende houdt. Het IT-team bestaat uit een groepje van vijf enthousiaste en gezellige collega’s.

Opdracht
In deze functie ben jij het eerste aanspreekpunt voor jouw collega’s. Dat is veel meer dan telefoontjes aannemen. Je ondersteunt medewerkers op zowel technisch als functioneel gebied. Je krijgt dagelijks veel verschillende vragen en uitdagingen die ervoor zorgen dat je werk erg afwisselend is. Goed kunnen luisteren is één van de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben als Helpdeskmedewerker. Dankzij jouw klantvriendelijkheid en kennis van hard- en software worden klanten verder geholpen.

Je taken bestaan uit:

 • aanmaken, configureren en beheren van accounts voor users en applicaties;
 • folder- en filebeheer;
 • werkplekbeheer;
 • ondersteuning 1e en 2e lijns;
 • communicatie van ICT gerelateerde incidenten richting medewerkers;
 • beheer van apparatuur en telefonie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. Een afgeronde mbo 4 opleiding in de richting van IT/ ICT;
4. Aantoonbare werkervaring als servicedeskmedewerker op IT/ ICT gebied;

Gunningscriteria (weging; benoem de werkervaring duidelijk in het cv)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als servicedeskmedewerker bij een gemeentelijke organisatie (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Topdesk in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per eind februari 2024 (15 punten);
8. Een maximaal uurtarief van € 60,- excl. btw en inclusief Fee Flextender en Reiskosten woon-/ werkverkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig;
 • Je werkt nauwkeurig en accuraat;
 • Je schrijft foutloos Nederlands;
 • Je kunt mensen enthousiasmeren en weet de juridische werkelijkheid ook aan niet-juristen uit te leggen. Je kunt overtuigen in de juridische risico’s maar kijkt tegelijkertijd ook naar oplossingen die wel passen;
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Functieschaal:
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 van 13.00 tot 16.00 uur.  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op tot dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer  035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorz...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-31

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

De gehele afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer bevindt zich in een ontwikkeltraject dat aansluit op de organisatie brede ontwikkelkoers die is ingezet. Je leest hier meer over in de Bestuursagenda VRU 2024-2027.

Onze ontwikkelkoers geeft richting, maar nog niet alles ligt in beton gegoten. We hebben onze thema’s bepaald en de organisatie en onze afdeling zijn volop in ontwikkeling. Het realiseren van de ambitieuze ontwikkelagenda van de VRU vraagt veel betrokkenheid, initiatief en innovatie van het domein.

De afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer is verantwoordelijk voor het beheer op het huidige digitale domein van de VRU (software en hardware, steeds meer als SAAS dienst) en de ontwikkeling naar een steeds meer digitale wereld met accurate en veilige beschikbare informatie.

Samen met de teamleider Informatievoorziening val je onder het afdelingshoofd I&I. Gezamenlijk leveren jullie een actieve bijdrage aan de beleidsvorming en –ontwikkeling en de resultaten van de gehele afdeling I&I van ongeveer 40 professionals.

Opdracht
Je geeft als Afdelingshoofd coachend en motiverend sturing en leiding aan een divers team professionals, aangestuurd door twee teamleiders. Je gaat je in deze functie samen met het team richten op de doorontwikkeling naar een professionele en toekomstbestendige afdeling Informatiemanagement & ICT Beheer. Je creëert samen met je teamleiders een bijbehorende visie en strategie en je zorgt daarmee voor een transparante en constructieve werkomgeving die de voorziet in de behoefte van de organisatie ten aanzien van ICT, Data en Security.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een Veiligheidsregio.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende op het gebied van informatiemanagement én ict (30 punten);
5. Benoem tenminste 2 concrete voorbeelden in het cv waaruit blijkt dat de kandidaat ervaring heeft met het structureren én versterken van de samenwerking op een mensgerichte manier, met ruimte en vertrouwen (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een visie en een structuur effectiever, efficiënter en geborgd kunnen voldoen aan de wens van de klant. Het uiteindelijke doel is dat jouw team door een succesvolle toepassing van ISM betere diensten gaat leveren
 • Je bent een pragmatische, mensgerichte teamleider met inzicht en overzicht;
 • Je bent resultaatgericht; goed in pionieren en met elkaar doelmatig werken;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent accuraat, toegankelijk en hebt oog voor details;
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten, kunt goed prioriteiten stellen en hoofd- en bijzaken scheiden.
 • Je bent flexibel, ook in werktijden, analytisch en kunt snel schakelen;


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13/14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De digitale gesprekken bij de VRU zijn gepland op vrijdag 2 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 februari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieUw veiligheid, Ons werkVeiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio won...

Gelderland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie 
Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente met ruim 44.000 inwoners verdeeld over de kernen Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Samen met ongeveer 350 collega’s zetten we ons dagelijks in om ervoor te zorgen dat wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente prettig, sociaal, veilig en toekomstbestendig is.  

Je wordt regelmatig uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. De combinatie van betrokken collega’s, inhoudelijke vakkennis en ontwikkelmogelijkheden zorgen voor een fijne werkplek. Persoonlijke groei en teamontwikkeling is belangrijk. Dat betekent dat we ondernemen, kritische vragen stellen en onszelf willen verbeteren. Korte lijnen, prettige communicatie en veel vrijheid, dat typeert ons.  

Gemeente Nijkerk is een sociale werkgever die investeert in een goede balans tussen werk en privé en jouw ontwikkeling. Herken je je in de kernwaarden eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vertrouwen en eigen kracht, dan ben je van harte welkom om te solliciteren. Als gemeente faciliteren we initiatieven vanuit de samenleving en zoeken we de samenwerking zowel lokaal als regionaal. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. 

Opdracht 
Ben jij op zoek naar een veelzijdige en uitdagende rol als projectleider Ontwikkeling van een bedrijventerrein binnen een dynamische omgeving? Als Projectleider Ontwikkeling bij de gemeente Nijkerk zul je je bezighouden met de complexe gebiedsontwikkeling van een bedrijventerrein. Je werkt zelfstandig aan uitwerking van het bedrijventerrein in afstemming met in- en externe partijen in lokaal en regionaal verband. Het is jouw kans om de economisch strategische doelstelling van Nijkerk te vertalen naar een concrete gebiedsuitwerking welke voor kaderstelling in de gemeenteraad wordt voorgelegd. Je weet draagvlak te creëren bij de stakeholders en vervult een sleutelrol in de besluitvorming. Je komt te werken in een ambitieus team dat waarde hecht aan samenwerking en transparantie, met volop ruimte voor eigen inbreng. 

Wat ga je doen? 

 • Je leidt de gebiedsontwikkeling van een bedrijventerrein van een vlek op de kaart naar een gebiedsvisie; 
 • Je werkt zelfstandig aan de uitwerking van de gebiedsvisie met alle betrokken partijen wat leidt tot de kaderstelling in de gemeenteraad van Nijkerk; 
 • Je hebt ervaring in het uitwerken van gebiedsvisies en opstellen kadernotities in de gemeentelijke context; 
 • Je bent in staat de strategische doelstellingen van het project te vertalen in projectdoelstellingen;  
 • Je bent verantwoordelijk voor het politiek/bestuurlijk verankeren van het project binnen de gemeente; 
 • Je werkt integraal samen met betrokken partijen en creëert draagvlak voor het project bij alle interne en externe stakeholders; 
 • Je bent verantwoordelijk voor het participatietraject; 
 • Je houdt je bezig met het projectmanagement en de inhoudelijke aansturing van de betrokken projectleden binnen jouw projecten en het onderhouden van contacten met samenwerkende partijen; 

Vereisten / knock-outcriteria  
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht 
gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019); 
2. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW, inclusief fee Flextender en reiskosten woon- werkverkeer; 
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van techniek of projectmanagement; 
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectleiding/ gebiedsontwikkelingen in opdracht van een gemeentelijke organisatie;
 
Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
5. Beschikbaar per 1 maart 2024 voor minimaal 16 tot maximum 24 uur per week (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de ontwikkeling van bedrijventerreinen (lichtt dit toe aan de hand van minimaal 1 voorbeeld) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke processen binnen een gemeente (25 punten);
8. Een afgeronde WO bachelor opleiding op het gebied van techniek of projectmanagement (15 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van projectleiding/ gebiedsontwikkelingen in opdracht van een gemeentelijke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Competenties 

 • Teamplayer;
 • Overtuigend;
 • Zelfstandig;
 • Resultaatgericht; 
 • Onderhandelen;
 • Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
 1. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.   

Benodigd aantal professionals 
1.

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr  
Is hybride werken mogelijk:  ja 

Planning 
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 16 februari 2024 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M. 
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).  
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019). 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 24 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie Nijkerk is een mooie middelgrote gemeente, centraal in Nederland, met de mooie natuur van de Veluwe om de hoek en de levendigheid van de Randstad voor de deur. Een dynamische gemeente...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

Wij zijn het team VTH wat staat voor Vergunning, Toezicht en Handhaving. Samen met het Klant Contact Centrum vormen wij het domein Dienstverlening. Wat deze twee teams primair verbindt, is de nauwe relatie met de inwoners van Oudewater en Woerden, via concrete producten als paspoorten, identiteitsbewijzen, vergunningen en handhavingszaken. Klantcontact is het dagelijks werk van VTH en KCC. Ons continue doel is het verbeteren van de relatie met onze klanten. Wat wij ook met elkaar delen, is een gezonde dosis humor en veel enthousiasme!

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Jij maakt impact in de gebouwde omgeving! Als Wabo-vergunningverlener ben jij namelijk dé specialist op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Jij bent de coördinator en casemanager van alle aanvragen die in jouw portefeuille zitten. Je bent de contactpersoon voor de aanvrager en je zorgt ervoor dat de aanvrager goed door begeleid wordt tijdens de behandeling van de omgevingsaanvraag. In jouw portefeuille zitten kleine, maar ook complexe projecten. En die diversiteit, dát maakt jouw werk zo leuk!

Je toetst, verzamelt, overlegt en kijkt wat er mogelijk is. Kan de vergunning verleend worden of moet er nog het een en ander gebeuren? Naast de wet en regelgeving houd je als casemanager rekening met zaken als brandveiligheid, politieke consequenties en ondergrondse infrastructuur. Wanneer een bouwplan niet voldoet aan de eisen, stel jij een advies op. Hierin geef je aan hoe het plan aangepast kan worden. Hierbij houd jij rekening met onder andere haalbaarheid en veiligheid.

Als casemanager heb je dus te maken met veel verschillende belanghebbenden. Deze belangen op elkaar afstemmen binnen complexe vraagstukken, daar krijg jij energie van. Een belangrijke opgave met een grote verantwoordelijkheid.

Dit doe jij door:
- Het integraal beoordelen en toetsen van binnengekomen vergunningaanvragen, integraal aan de hand van beleid, wet- en regelgeving, indien nodig door het betrekken van collega’s of bestuur.
- Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseren over (beleids)aspecten op het gebied van vergunningverlening Wabo.
- Het vertalen van ontwikkelingen binnen je vakgebied en zorgen voor optimalisatie van het vergunningsproces.
- Het vertalen van ontwikkelingen en meewerken aan de proces- en cultuurverandering in het kader van de Omgevingswet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordening, bouwkunde of juridisch/recht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Casemanager Omgevingswet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3.  Aantoonbare kennis van wetgeving, zoals de WRO, WABO en de Omgevingswet (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van aanvragen en verbeteren van bijbehorende processen (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van bestuursrecht en Wabo (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding ABW 1 of 2 (15 punten);
7. Bij de notities is aangegeven voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Enthousiast
- Dienstverlenend
- Oplossingsgericht
- Teamplayer
- Communicatief sterk
- Resultaatgericht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024, tussen 13:00 en 15:00 en maandag 12 februari 2024 tussen 13:00 en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals...

Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen die de gemeente in het Groene Hart rijk is. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Onder deze noemers vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein, met oog voor de transformatie in de jeugdhulp en ondersteuning, en de belangrijke rol die preventie en basisvoorzieningen hierin hebben. De Wmo vormt hierbinnen een van de beleidsvelden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke dynamiek. In verband met het vertrek van een collega zoeken we versterking met een senior beleidsadviseur.

Je werkt als beleidsadviseur samen met je collega’s aan de ambities van Alphen aan den Rijn en van de Rijnstreekgemeenten op dit terrein. Je takenpakket ziet er als volgt uit (afhankelijk van collegiale afspraken over taakverdeling):

 • De maatschappelijke zorg is in Alphen aan den Rijn als eerste in Nederland per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten. Je draagt zorg voor de lokale implementatie van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn en de Rijnstreekgemeenten:
 • het contractmanagement en subsidierelaties op de verschillende onderdelen;
 • budget maatschappelijke zorg, begrotingswijzigingen en bekostigingssystematiek;
 • inkoop verslavingszorg Rijnstreek 2024;
 • de op- en afbouwopgave voor het voorzieningenniveau;
 • het implementeren van de lokale toegangsfunctie.
 • Je pakt een actieve rol in het contractmanagement en de beleidsontwikkeling op het gebied van Ondersteuning.
 • Je hebt een bemiddelende rol in vastgelopen casuïstiek.
 • Je bent actief betrokken in een visietraject dat erop gericht is om tot een verdere integratie te komen van Jeugdhulp, Wmo en preventie.

Profiel
Je bent een aanpakker, je houdt van afwisseling en tegelijkertijd ben je zowel een teamspeler als een netwerker. Je hebt ervaring op het brede terrein van de Wmo, zowel beleidsmatig als in het aansturen van grote opdrachten/contracten, als in financiering en bekostiging. De dynamiek op dit terrein spreekt je aan, waarbij jij de kunst verstaat om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke belangen die spelen. Maatschappelijke betrokkenheid weet je daarbij te verbinden aan een zakelijke inslag.

Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal terrein, specifiek op de drie prioritaire maatschappelijke opgaven. Je weet wat binnen deze terreinen speelt en hoe je daarop inspeelt.

Je bent in staat om op het snijvlak van beleid en uitvoering te werken. Je kunt zowel met gemeentelijke collega’s in de uitvoering als in beleid samenwerken. Je communiceert makkelijk met aanbieders van zorg en ondersteuning. Je kunt conclusies trekken uit ervaringen met individuele situaties en deze vertalen naar beleidsaanbevelingen.

Omvang van de taak
De omvang van de taak bedraagt ca. 4 dagen per week voor een duur van 6 maanden. In die periode is onze inzet om vaste opvolgers aan te trekken. Afhankelijk daarvan bestaat de mogelijkheid tot een verlenging met nog eens 6 maanden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per maandag 4 maart 2024 voor 32 uur per week;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een gemeente;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en fee Flextender (20 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een 75.000+ gemeente (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Maatschappelijke Zorg (beschermd wonen, maatschappelijke opvang) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • mondelinge communicatie
 • schriftelijke communicatie
 • politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • kunnen positioneren in het politiek bestuurlijke krachtenveld
 • procesmatige vaardigheden
 • verbinden
 • draagvlak creëren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in Medewerker ontwikkeling II, schaal 11 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 en/of vrijdag 9 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen die de gemeente in het Groene Hart rijk is. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt m...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.’’

De afdeling bestaat uit twee teams:
- Openbare Orde en Veiligheid (OOV)  en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH).
- Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Juristen en Beleid.

De onderhavige functie valt onder het cluster Vergunningen.

Opdracht
Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:
a. Bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
b. Tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het omgevingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
c. Overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het gebruik van openbaar terrein, sloop- en asbestmeldingen (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bbl.

Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:
a. Regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening;
b. Controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
c. Toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals het omgevingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, besluit bouwwerken leefomgeving, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
d. Het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
e. Het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
f. Opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het omgevingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
g. Het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
h. Organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
i.  Waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:
a. Verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden;
b. Beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);
2. Minimaal een afgeronde opleiding Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 1;
3.  Uurtarief gemaximeerd op € 100,- exclusief BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk verkeer; 
4.  Beschikbaar per 1 maart 2024 voor 32 - 36 uur per week;  
5.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener omgevingsrecht;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde HBO opleiding op het gebied van bouwkunde (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als senior vergunningverlener (omgevingsrecht) (40 punten);
8. Aantoonbare kennis met het behandelen van aanvragen om omgevingsvergunning volgens de uitgebreide procedure op grond van planologische aspecten (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem PowerBrowser, benoem waar opgedaan (10 punten);
10. Een afgeronde aanvullende cursus Besluit bouwwerken leefomgeving of Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 2 (10 punten).

Competenties
- Oplossingsgericht;
- Zelfstandig;
- Organiserend vermogen;
- Bewust risico gestuurd werken;
- Omgevingsbewust;
- Politiek sensitief;
- Daadkrachtig;
- Flexibel;
- Onder druk kunnen presteren; 
-Teamplayer.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht. In deze complete stad ligt voor de Gemeente Nieuwegein ook een taak in het verduurzamen van de stad.

Opdracht
Grijp je kans om recruitment binnen onze gemeente verder op te tuigen. Heb jij de expertise in huis om een stevig recruitmentbeleid te ontwikkelen? En ben je daarnaast ook goed in het bedenken van wervingscampagnes waarmee we (schaarse) vacatures succesvol invullen? Dan is dit een interessante opdracht voor je. Help ons een mooie stap vooruit. Jouw kennis en creativiteit is van harte welkom! 

Met jouw specialisme draag je bij aan een professionaliseringsslag in recruitment (werving & selectie). Je gaat bouwen aan een stevig fundament: een recruitment/arbeidsmarktbeleid/ strategie waarmee we onszelf strategisch positioneren en onderscheiden t.o.v. de concurrentie. Je geeft richting, advies, stelt heldere (meetbare) doelstellingen op en maakt een overzichtelijk (jaar)plan. Verder kun je aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • Het beschrijven van een effectief intern werving & selectieproces voor het management en medewerkers (wie doet wat, regels (bijv. Sollicitatiecode en Wet gelijke kansen), gemeenschappelijke uitgangspunten/ waarden/ afspraken);
 • Toolkit werving & selectie (hulpmiddelen waarmee management en medewerkers worden gefaciliteerd, bijv. in gespreksvoering en het contact met kandidaten;
 • Budgetoptimalisatie: effectief benutten van het W&S budget;
 • Werkgeversimago: online zichtbaarheid, foto/ video, LinkedIn-pagina, verbeteren werken-bij-pagina;
 • Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling op bovenstaande onderwerpen.

Een dagelijks, belangrijk onderdeel van je opdracht is het succesvol invullen van (schaarse) vacatures. Jij bedenkt wervingscampagnes, schrijft (samen met de afdeling) doelgroepgerichte vacatureteksten en zet de juiste wervingskanalen in om de doelgroep te bereiken.

Wanneer vacatures via de eigen werving niet worden ingevuld, zetten we een werving & selectiebureau in. Het coördineren van- en adviseren over- de inzet van werving & selectiebureaus pak jij ook op (benaderen bureaus, opvragen en beoordelen offerte, begeleiden proces met de afdeling, intake- en voortgangsgesprekken).  

Wij werken met het ATS systeem van Visma Raet, EasyCruit. Dit is recent geoptimaliseerd waardoor afdelingen zelf kandidaten kunnen bekijken, beoordelen, uitnodigen en afwijzen wanneer het hen uitkomt. Hier heb jij dan ook geen omkijken naar. 

Team P&O
Het team P&O (16 FTE) is onderdeel van de afdeling Organisatie, Personeel en Financiën (OPF). P&O kent verschillende rollen en specialismen om de organisatie goed van dienst te kunnen zijn. Wij dragen bij aan het worden en blijven van een goede werkgever. Dit ligt in het verlengde van de Nieuwegeinse organisatiefilosofie ''Wij dragen bij aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving door ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen.''

Vier P&O-adviseurs adviseren de afdelingen bij uiteenlopende vraagstukken op tactisch- en strategisch niveau. Daarnaast zijn er adviseurs met een specifiek aandachtsgebied, zoals: verzuim, ARBO, organisatieontwikkeling, recruitment, rechtspositie en loopbaanontwikkeling. Twee P&O medewerkers ondersteunen de organisatie (lijn en medewerkers) en dragen bij aan procesverbetering. De personeels- en salarisadministratie maakt ook onderdeel uit van het team P&O.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau in de richting van HRM, Recruitment of Communicatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Recruiter of Arbeidsmarktspecialist(benoem dit duidelijk in het cv);
3. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten en Fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4.  Aantoonbare werkervaring met het schrijven van doelgroepgerichte, eigentijdse vacatureteksten (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met relevante sociale media en effectieve wervingskanalen om de doelgroep te bereiken (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met procesoptimalisatie (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met ATS systeem (benoem duidelijk in het cv) (30 punten) .

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
We zoeken een energieke, creatieve Arbeidsmarktspecialist. Iemand die écht verder kan bouwen aan recruitment binnen Nieuwegein. Je staat stevig in je schoenen als het over de ontwikkeling van beleid gaat. Jij weet van aanpakken en adviseren. Je toont initiatief, creativiteit en neemt je verantwoordelijkheid. In je advisering richting afdelingen ben je professioneel en deskundig. Je werkt accuraat, kunt goed plannen & organiseren en bent, naast dat je beleidsmatig sterk bent, ook graag praktisch aan het werk. Zo werk je ook met plezier aan het (laten) omzetten van tekst naar mooi beeld (foto’s/ video’s). Als je van een afwisselende rol houdt waarin jij je expertise kwijt kunt, dan is deze opdracht écht iets voor jou. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28-32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieNieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Nieuwegein ligt centraal gelegen...

Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
In de rol als adviseur K&L sta je voor een tijdige, gedragen, hoogwaardige kwalitatieve invulling van verleggingsvraagstukken. Deze rol wordt met name ingevuld binnen de opdrachtgeversrol van de afdeling Beheer Openbare Ruimte bij onderhouds- en reconstructieprojecten, en als aanspreekpunt voor de externe nuts- en telecombedrijven. Hierbij ligt ook een belangrijke focus op de juridische grondslag van verleggingen zowel publiek- en privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk. Je werkt daarbij integraal samen met de beheerder K&L en de andere beheerders van de openbare ruimte en projectleiders van reconstructiewerken.

Het team Beheer is verantwoordelijk voor een integrale invulling van de eigenaarsrol van arealen in de openbare ruimte. Wij streven naar een optimale samenwerking met de andere afdelingen in de keten. Onze belangrijkste partners daarbij zijn het interne Ingenieursbureau en de uitvoerende dienst (afdeling Langeroode).

We zijn op zoek naar een ondernemende, enthousiaste en vaardige K&L adviseur. Het werkveld van K&L is breed, waarbij wij graag meerdere van onderstaande ervaringen en kennisgebieden in jouw C.V. zien terugkomen:

Jouw taken zijn:

 • Het regelen van bijeenkomsten, het maken van verslagen, de interne communicatie over werkzaamheden en afstemming van de verschillende K+L werkzaamheden in relatie tot de openbare ruimte.
 • In behandeling nemen van vergunningsaanvragen van nuts- en telecombedrijven.
 • Adviseren op het gebied van kabels- en leidingencoördinatie vanuit juridisch perspectief
 • Adviseren op het gebied van integrale civieltechnische Projecten
 • Financiële afwikkeling in het kader van leges en degeneratievergoeding.
 • Adviseren bij tracéstudies en (technische) haalbaarheidsstudies.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau in de richting van civiele techniek;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beheerder/adviseur kabels en leidingen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als beheerder/adviseur kabels en leidingen (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeentelijke organisatie (25 punten);
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van civiele techniek (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met vergunningsaanvragen van nuts- en telecombedrijven (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

     -      Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;

        -      Omgevingsbewust;

        -      Communicatief vaardig;

        -      Analytisch en resultaatsgericht;

        -      Verbindingen kunnen leggen;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 en woensdag 14 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari, 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 9:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare or...

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) maakt het regelen van jeugdhulp mogelijk voor aangesloten gemeenten. Inkoop van jeugdhulp, contractmanagement en het afhandelen van declaraties van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Ook werken we samen met partners aan het verbeteren van jeugdhulp en maken we prognoses over het gebruik van jeugdhulp op basis van data. Het Servicebureau heeft een platte organisatie en heeft 4 teams: control, I&A, declaraties en contractmanagement/inkoop.  
Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar onze website: www.SbJH.nl

Opdracht
Binnen de afdeling control worden werkzaamheden verricht gericht op interne en externe control, advisering en beleidsontwikkeling. De komende maanden ligt de focus op de jaarrekening 2023, de meerjarenbegroting 2025-2028 en de verantwoording van de kosten van jeugdhulp 2023. Tegelijkertijd moet er een inhaalslag gemaakt worden in het beschrijven van de administratieve processen en de processen t.b.v. de verbijzonderde interne controles.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financieel-economische / accountancy;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met BBV en AO/IC;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller, financieel adviseur auditor bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Uurtarief van € 100,- excl. BTW en incl. reiskosten en Fee Flextender (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar als controller bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met opstellen gemeentelijke jaarrekeningen en begrotingen (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met opstellen procesbeschrijvingen t.b.v. van de verbijzonderde interne controles (10 punten);
8. Aantoonbare werk ervaring met opstellen en begeleiden/uitvoeren Verbijzonderde Interne Controles (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring kosten verantwoording rondom jeugdhulp (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief sterk;
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Cijfermatig en analytisch sterk;
 • Creatief;
 • Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De maximaal tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties (mag ook binnen het SbJH zijn).

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: hybride, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024 in de middag en vrijdag 9 februari 2024 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 7 febaruari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieServicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) maakt het regelen van jeugdhulp mogelijk voor aangesloten gemeenten. Inkoop van jeugdhulp, contractmanagement en het afhandelen van declaraties van...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen. Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
In de gemeente Hilversum worden momenteel verschillende projecten opgestart en daarvoor zijn we op zoek naar 2 technisch projectleiders. Naar gelang kennis, ervaring en beschikbaarheid wordt gekeken op welke projecten je wordt ingezet.

Civiele projecten
In het kader van de integrale vervanging van riolering, wegen en groen zijn er een aantal projecten die opgepakt en doorgepakt moeten worden. Ook moet op meerdere plaatsen de oeverbeschoeiing vervangen worden. Voor deze projecten ben je als projectleider Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de hele scope van het project:

 • Zorg je voor het projectplan;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Draag je zorg voor participatie met de buurt;
 • Zie je toe op de voortgang op het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp;
 • Controleer je het bestek;
 • Zorg je voor de aanbesteding;
 • Draag je het bestek over aan de directievoering.

De ontwerpers, werkvoorbereiders en directievoerders zitten ook in het team Voorbereiding & Uitvoering, naast verschillende adviseurs op het gebied van bereikbaarheid, water, riool, duurzaamheid en bodem.

Gebiedsontwikkeling
Het stedenbouwkundigplan voor Hilversum Sportpark is vastgesteld en van daaruit worden nu een aantal projecten opgestart zoals het realiseren van de Last Mile (de route van het station Sportpark naar het hart van het gebied) en het in gang zetten van een aantal voorbereidende onderzoeken t.b.v. kabels en leidingen.

Als technisch projectleider bij het Team Voorbereiding & Uitvoering werk je nauw samen met de projectmanager van het team projecten die, in de fase tot het komen van het vastgestelde definitief ontwerp, de lead heeft. In de projectgroep zitten onder andere de projectmanager, een landschap ontwerper, een verkeerskundig ontwerper en een werkvoorbereider. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud.

Als technisch projectleider organiseer je in deze projecten onder meer de volgende onderdelen:

 • Ondersteunende onderzoeken;
 • Vaststellen aanbestedingsvorm samen met inkoop;
 • Uitvoeringsfasering;
 • Kabels & Leidingen;
 • Ondersteuning projectmanager bij het omgevingsmanagement.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek en/of vergelijkbaar;
2. Maximaal uurtarief van € 95,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
3. Kandidaat gaat akkoord met minimaal 50% van de werkuren fysiek in Hilversum aanwezig te zijn.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als technisch Projectleider openbare ruimte (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van complexe binnenstedelijke projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van integrale openbare ruimte projecten (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten); 
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV - GC én EMVI (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten); 
9. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij/de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Overtuigingskracht;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig (weet complexe materie eenvoudig en transparant uit te leggen in woord en beeld, mondeling en schriftelijk);
 • Overzicht kunnen bewaren;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Met tegengestelde belangen kunnen omgaan;
 • Een grote mate van zelfstandigheid zonder voorbij te gaan aan het team en gemeentelijke organisatie, en een resultaatgerichte instelling; 
 • Praktisch/pragmatisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 12 februari 2024 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen. Zorgen voor nu en werken aan morgen Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeft...

Alphen aan den Rijn
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gemakkelijk te bereiken is. Onze kracht is het begeleiden naar werk door werk. Omdat we erin geloven dat je kennis en ervaring het beste leert, door het te doen.

Binnen het leerwerkbedrijf zijn ruim 500 medewerkers aan de slag in een aangepaste werkomgeving. Daarnaast begeleiden we ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan o.a. in onze mooie leerwerkomgeving waar we mensen opleiden naar betaalde banen in bijvoorbeeld horeca, groen, logistiek, metatechniek en schoonmaak. We werken hiervoor nauw samen met werkgevers, onderwijs en zusterbedrijven in de regio. Het ontwikkelen van de mensen doen we door middel van leerwerklijnen binnen en buiten de organisatie.

De komende jaren gaan we de leerwerklijnen verder uitbreiden, want we willen doorlopend blijven inspelen op vraag vanuit de arbeidsmarkt. Op die manier kunnen we onze mensen de beste baankansen blijven bieden.  Ontwikkelen is onze core-business. Het ontwikkelen van mensen, het ontwikkelen van (nieuwe) werksoorten en het ontwikkelen van ons aanbod in productie en dienstverlening. Als je bij ons wilt werken, moet ontwikkelen je belangrijkste drijfveer zijn. Nieuwsgierig geworden?

Werken bij Rijnvicus - YouTube

Opdracht
Voor het team Statushouders zijn we op zoek naar ondersteuning ter vervanging van ziekte. We zoeken ondersteuning voor het begeleiden van de doelgroep gezinsmigranten. Jouw voornaamste taak is om tussentijds de ontwikkelingen en vorderingen van de uitvoering van het PIP te monitoren. Waar nodig kan het traject zo worden bijgestuurd. In periodiek contact komt aan de orde of de vastgestelde leerroute voldoende aansluit bij de capaciteiten en de persoonlijke situatie van de gezinsmigrant. In periodiek contact komt aan de orde of de vastgestelde leerroute voldoende aansluit bij de capaciteiten en de persoonlijke situatie van de gezinsmigrant. Het is van waarde om niet alleen van de gezinsmigrant zelf te horen hoe het inburgeringstraject verloopt en vordert, maar om bij het contact ook relevante informatie vanuit bijvoorbeeld de taalschool te gebruiken. Daar waar nodig doe jij dit in nauwe samenwerking met de ketenpartners. Je monitort en zorgt voor de juiste administratieve afwikkeling.

Wie ben je?
Je hebt hbo werk- en denkniveau en je bent inhoudelijk deskundig op het gebied van de Participatiewet en de Wet inburgering. Je bent initiatiefrijk, scherp op het resultaat en scherp op de relatie. Je bent klantgericht en denkt vanuit mogelijkheden. Door middel van jouw uitstekende communicatieve vaardigheden en verschillende gesprekstechnieken, weet jij kandidaten te motiveren en in beweging te krijgen.  Sensitiviteit, nieuwsgierigheid en zelfreflectie zijn voor ons belangrijke eigenschappen. Je bent gericht op samenwerking en voelt je thuis in een veranderende omgeving.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Aantoonbare werkervaring met arbeidsparticipatie/re-integratie van Statushouders;
 2. Aantoonbare kennis (opgedaan door werkervaring of gevolgde cursus/opleiding) van de Nieuwe wet Inburgering;
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als consulent werk/doelmatigheid of consulent inburgering bij een gemeentelijke instelling;
 4. Kandidaat is minimaal 3 dagen beschikbaar op kantoor.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als consulent werk/doelmatigheid consulent inburgering voor de doelgroep Participatiewet bij een gemeentelijke instelling/WSW-bedrijf (40 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met Suite (40 punten);
 3. Aantoonbare werkervaring met Werkstap (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Scherp op de relatie (verdiepen in wat een ander beweegt, nodig heeft);
 • Scherp op resultaat;
 • Scherp op de zaak (waar gaat het over, wat zijn relevante partijen, processen en systemen);
 • Communicatief (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Eigenaarschap.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9 en betreft de HR21-functie medewerker beleidsuitvoering II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024 van 13.00-17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Rijnvicus is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Wij bieden wegen naar werk voor mensen voor wie de arbeidsmarkt (nog) niet gem...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht

In december 2023 is één van onze ervaren vergunningverleners langdurig uitgevallen. We zoeken daarom tijdelijk vervanging voor de komende periode. Binnen het team reguleren milieu ben jij de ervaren collega die zelfstandig aan de slag gaat met vergunningaanvragen en de behandeling van complexe meldingen. Ook geef je op verzoek advies over bedrijvigheid aan onze collega’s van RO. Na een korte inwerkperiode voer jij ook collegiale checks uit van vergunningen van andere collega’s. Je bent al goed op de hoogte van de hoofdlijnen van de Omgevingswet die per 1 januari in werking is getreden.

 • Je voert overleg met adviseurs en aanvragers van een omgevingsvergunning en voert regie over de vergunningaanvragen.
 • Je beoordeelt aanvragen voor vergunningen, je stelt (ontwerp)vergunningen op, bewaakt de kwaliteit en motiveert het voorgestelde besluit.
 • Je beoordeelt Rie/IPPC installaties bij bedrijven.
 • Je stelt in het kader van ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke ordening adviezen op voor collega’s.
 • Je volgt de (beleids-)ontwikkelingen op het vakgebied en deelt je kennis met collega’s.
 • Je adviseert over het invoeren van regels en wetten en de uitvoering van beleid.
 • Je vertegenwoordigt de opdrachtgevers als inhoudelijk deskundige bij bezwaar- en beroepszaken.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop;
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van milieu, sociale Geografie, juridisch of bouwkundig;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als WABO-vergunningverlener milieu, waarbij je meldingen Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen hebt afgehandeld;

Gunningscriteria, te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als vergunningverlener met omgevingsvergunningen Milieu (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met juridisch advies en procesbegeleiding (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het beoordelen van Rie/IPPC installaties (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het beoordelen van aanvragen, het opstellen van ontwerp vergunningen en het motiveren van het voorgestelde besluit (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties
- Je kunt goed zelfstandig werken, maar je werkt ook goed samen met de collega’s binnen en buiten het team.
- Overtuigingskracht;
- Nauwkeurigheid;
- Samenwerkingsgericht;
- Weerstandsvermogen/Stressbestendig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk? Ja. We verwachten wel dat je ook je steentje bijdraagt als vraagbaak voor minder ervaren collega’s. Onze voorkeur gaat er daarom naar uit dat je ook regelmatig op kantoor werkt.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 7 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Waar werken we aan in Soest?
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Een groot deel van de opgave wordt gevormd door de ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit betreft de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. Binnen de gemeente Soest ga je aan de slag als Adviseur Subsidiemethodiek.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Opdracht
Als projectleider herijking subsidiemethodiek breng je eenduidigheid, efficiëntie en rust aan bij de subsidies in het sociaal domein voor zowel maatschappelijke partners als de beleidsadviseurs. Met zo min mogelijk administratieve lasten voor onze partners. De vernieuwde subsidiemethodiek sluit aan op onze nieuwe Integrale Visie Sociaal Domein. Je inventariseert aandachts- en verbeterpunten in onze huidige Beleidsgecontracteerde Financiering (BCF). Je levert concrete producten op, zoals:

 • Een nieuwe concrete subsidiemethodiek voor het sociaal domein aansluitend op de nieuwe Integrale Visie Sociaal Domein.
 • Een handboek voor het behandelen van subsidies in het sociaal domein.
 • Instructies in het eenduidig omgaan met indexeringen en tijdelijke subsidies.

Voor een volledige omschrijving van de opdracht verwijzen we je naar de bijlage.

Je begint als projectleider met het maken van een concreet plan van aanpak. Je inventariseert bij onze maatschappelijke partners en onze accounthouders waar verbeterpunten zitten. Daarnaast instrueer je de beleidsadviseurs in het omgaan met subsidies in het sociaal domein wanneer de nieuwe methodiek is vastgesteld.

Vereisten/knock-outcriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
1. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 maart 2024 voor minimaal 24 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief verlengingen;
2. Een maximum uurtarief van € 100,00 exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;
3. Minimaal 2 dagen fysiek aanwezig op de locatie van de gemeente Soest;
4. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider subsidies binnen minimaal 2 verschillende gemeentelijke instellingen (licht dit duidelijk toe in het cv) (45 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het efficiënt verbeteren van processen en werkinstructies binnen complexe organisaties. (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting, de diverse partners dienen in het cv benoemd te worden) (35 punten);
7. Aantoonbare juridische werkervaring binnen een gemeente bij voorkeur binnen het sociaal domein (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Leidinggeven;
 • Planmatig werken;
 • Plannen en organiseren;
 • Adviseren;
 • Netwerken/relatiemanagement;
 • Resultaatgericht;
 • Juridische kennis;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Daadkracht;
 • Aantrekkelijk presenteren stukken.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 15 februari 2024 tussen 15.00-17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 9 februari 2025, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Waar werken we aan in Soest?Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Een groot deel van de opgave wordt gevo...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
- Het uitwerken van de Nota VTH Omgevingswet (gemeenten) 2025-2028 onder leiding van de teamleider.
- Behandelen van alle juridische aangelegenheden die volgen uit vergunningverlening, toezicht en handhaving Milieu. Handhavingsdossiers zijn een belangrijk onderdeel van het werkpakket. Je behandelt handhavingsverzoeken, lasten onder dwangsom, bezwaar- en beroepschriften, klachten en andere voorkomende werkzaamheden en verstrekt informatie hierover. Daarnaast adviseer en ondersteun je collega’s bij juridische trajecten.

Vereisten/knock-out criteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
2. Een afgeronde opleiding rechten op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als jurist op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving milieu;
4. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving en milieu binnen de overheid (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het behandelen van handhavingsverzoeken, lasten onder dwangsom, bezwaar- en beroepschriften (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als jurist VTH bij een gemeentelijke instelling (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het werken in een Zaaksysteem, benoem waar dit is opgedaan (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je denkt mee en draagt oplossingen aan, waarbij je je analytische en creatieve talenten inzet. Je weet op inspirerende wijze omgevingsbewust om te gaan met de complexe regelgeving, de soms stevige tegenstellingen tussen belangen van de partijen en de bestuurlijke context. Je bent een enthousiaste en deskundige collega, die een scherp oog heeft voor de juridische valkuilen. Je weet prima in te schatten wat risicovol en wat houdbaar is en binnen de juridische kaders weet je te handelen tussen wat wel en niet mag en kan.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 12 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • 'Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 7 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Gemeente Zeist zoekt een projectmedewerker die zich specifiek richt op de gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire voor 32 uur per week.  Je biedt brede ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren die geraakt zijn door de kinderopvangtoeslagenaffaire. Je bent voor deze inwoners een vast aanspreekpunt en spin in het web. In de ondersteuning aan deze doelgroep kom je veel verschillende complexe situaties tegen. Je bent een generalist pur sang met een maatwerkgedachte. Je hebt ruime expertise in het voeren van motiverende gesprekstechnieken om de betrokken inwoners uit Zeist zo goed mogelijk te ondersteunen én verder op weg te helpen. Een hulpmiddel in de materiele hulpverlening zijn de SPUK-gelden die onder voorwaarden ingezet kunnen worden. Samen met de beleidsadviseur van de gemeente Zeist (afdeling Samen leven) stel je de voorwaarden op en zorg je ervoor dat het wordt geborgd binnen de sociale teams. Daarnaast stel je een plan op om de website van de Gemeente Zeist m.b.t. tot de kinderopvangtoeslagaffaire vorm te geven en te actualiseren.

Doel:

 • Het bieden van brede ondersteuning aan de gedupeerde ouders, kinderen en jongeren zodat ze een nieuwe start kunnen maken.

 Wat ga je doen:

 • Je spreekt de ouders, kinderen en/of jongeren en biedt een luisterend oor. Vertrouwen creëren is cruciaal voor het bieden van de brede ondersteuning;
 • Je stelt (indien nodig) een plan van aanpak op schakelt met andere disciplines binnen en/of buiten het sociaal team;
 • Je verzamelt en deelt kennis inzake de kinderopvangtoeslagaffaire;
 • Je zorgt samen met de beleidsadviseur voor borging van de voorwaarden op uitvoerend niveau en managementniveau;.
 • Contactpersoon van de netwerkpartners en de ‘spin in het web’;
 • Faciliteren van duidelijk overzicht van het aanbod;


Vereisten / knock-outcriteria

1. Afgeronde opleiding minimaal op hbo bachelor niveau;
2. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2024, voor 32 uur per week;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker bij een gemeentelijke of welzijnsorganisatie binnen een sociaal (wijk)team.
Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein op het gebied van armoede, schuldhulpverlening én motiverende gesprekstechnieken; (30 punten)
5. Aantoonbare kennis van andere leefgebieden in het sociaal domein , waaronder o.a. WMO, beschermd wonen, participatie etc; (30 punten)
6. Maximaal uurtarief van €80,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer; (20 punten)
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker bij een gemeentelijke of welzijnsorganisatie binnen een sociaal (wijk)team. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Empathisch;
 • Communicatief sterk;
 • Oplossingsgericht;
 • georganiseerd;
 • Verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 19 februari 2024, 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 6 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Opdracht
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een tijdelijke inhuurkracht voor de rol van onderzoeksadviseur. Je werkt binnen een hecht team van in totaal drie onderzoekers en een projectleider Business Intelligence.  

Werkzaamheden bestaan uit: 

 • beleidsmedewerkers begeleiden in het concretiseren van hun informatiebehoeften;
 • begeleiden bij het opzetten van beleidsmonitoring;
 • de monitoringstool in SWING bouwen én bewerkingen in SPSS uitvoeren;
 • enquêtes ontwerpen en programmeren, en resultaten analyseren en hierover rapporteren;
 • duiden van cijfers/resultaten uit monitoring en ander onderzoek;

Je adviseert – in overleg met je team - de organisatie en beleidsmedewerkers op allerlei binnenkomende vragen op het gebied van beleidsonderzoek en springt mogelijk bij op enkele al lopende grote projecten, zoals op het gebied van de Omgevingsvisie, duurzaamheid of veiligheid.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.
2. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-/ werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring met vormen van (beleids)onderzoek in elk geval monitoring, benoem dit in het cv;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van beleidsmedewerkers in het gehele monitoringsproces (van het operationaliseren van doelstellingen tot het duiden van resultaten), benoem waar dit is gedaan (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met diverse onderzoeksmethodes op zowel kwantitatief als kwalitatief vlak, benoem dit doormiddel van een voorbeeld in het cv (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als onderzoeksadviseur binnen een overheidsinstelling (25 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SWING (20 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SPSS (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt ter zake doende gegevens.

Visie
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.

Inlevingsvermogen
Je onderkent en verplaatst je in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.

Overtuigingskracht
Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Initiatief
Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-VoorburgLeidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkele...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
Onze maatschappelijke opgaven worden steeds uitdagender en de organisatie is sterk in beweging. We zoeken een projectleider ruimtelijke ordening met goede communicatieve vaardigheden, kennis van juridische processen die een rol kan spelen bij het beslechten van geschillen. De projectleider moet in staat zijn partijen met elkaar te verbinden om zo gezamenlijke ambities waar te maken. Hierbij kan het gaan om verschillende projecten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook advisering van het college van burgemeester en wethouders behoort tot de taken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op WO niveau;
2. Aantoonbare kennis van de Omgevingswet verkregen middels opleiding en/of cursus (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met beleid op het gebied van Ruimtelijke ordening bij een gemeente;
4. Aantoonbare werkervaring met het coachen van medewerkers én het aansturen van projectgroepen;
5. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari 2024 voor 12 tot 16 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
6. Een afgeronde opleiding Nederlands Recht op WO niveau (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het beslechten van geschillen tussen partijen én het oplossen van langlopende dossiers (benoem dit duidelijk in het cv met een voorbeeld) (30 punten);
8. Aantoonbaar netwerk in de regio Gooi en Vechtstreek (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
9. Een maximum uurtarief van €130,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Plannen en organiseren;
 • Flexibiliteit;
 • Communicatief vaardig;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Omgevingsbewustzijn. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 12 tot 16 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieWij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettig...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
In een dienstverlenende organisatie zijn mensen de belangrijkste bepalende factor voor het leveren van kwaliteit. Team Organisatieadvies werkt met zo’n 15 collega’s aan de optimale inzet van die factor. We verzorgen de personeels- en salarisadministratie, recruitment en geven bedrijfskundig en HR-advies. Met als doel bekwame, bevlogen en buitengewone medewerkers, die elke dag weer willen doen wat nodig is voor een goed leven in Zeist voor onze inwoners.      

Opdracht
Door uitval van onze projectleider hebben wij een projectleider nodig voor een bedrijfsvoering project: Grip op Personeelskosten. Projectgroep Grip op Personeelskosten heeft als doel sturing op de personeelskosten te verbeteren. Dit willen we passend bij de ambitie van de gemeente en ontwikkeling van de organisatie - waarbij het mogelijk is om zowel centraal als decentraal verantwoordelijkheid te nemen, zowel op het geheel als op de delen te sturen, en dat alles op basis van betrouwbare, schaalbare en tijdige informatievoorziening. De focus van deze fase van het project ligt grotendeels bij het maken en vullen van dashboards in onze Power BI, met de data van AFAS en Financials als basis. Dit is een belangrijk onderdeel van de sturingsinformatie.  Daarnaast staan van aan de vooravond van een nieuw proces voor personeelsmutaties, een nieuwe doorbelastingmethodiek. We verwachten een afronding van dit proces in Q2 2024.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider personeelszaken;
3. Aantoonbare werkervaring met key2Finance;
4. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als financieel BI specialist binnen een gemeente; (30 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau; (15 punten)
5. Een afgeronde cursus Power BI; (10 punten)
6. Aantoonbare werkervaring in de directe omgeving van de gemeente Zeist; (25 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider personeelszaken. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 1 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 januari 2024, 12.00 uur . De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team informatievoorziening

Opdracht
Als IV projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van diverse IV Projecten. Het gaat om met name om projecten die zich richten op het gebied van informatiebeheer. Concrete projecten die nu projectleiding vragen zijn o.a. de doorontwikkeling van ms team, het zorgen dat documenten daar ondergebracht worden conform I visie en waarmee we de netwerkschrijven grotendeels uit kunnen faseren, het realiseren van een e-depot voorziening en de realisatie van een website voor het gemeentelijke archief Zeist. Gedurende de periode kunnen daar projecten bij komen, maar ook af gaan.

We zoeken daarin een projectleider met ervaring met soortgelijke projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van informatievoorziening;
3. Een afgeronde opleiding/cursus op gebied van projectmanagement;
4. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2024 voor 36 uur per week;
5. Aantoonbare werkervaring met informatiebeheer (benoem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv)

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het beheer van MS teams (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met e-depot voorzieningen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-     Pro-actief
-     Communicatief sterk
-     Verbindend
-     Planmatig
-     Energievol en enthousiast
-     Denken in mogelijkheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 14 februari 2024 tussen 13:00 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 9 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer...

Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-08

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
Het Klant Contact Centrum (KCC) vormt voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Leidschendam-Voorburg de toegang tot de producten van de overheid. De afdeling is regisseur van de vraag en beheert de basisregistraties. De kernwoorden voor KCC zijn klantgericht, betrouwbaar en transparant. Binnen het KCC werken wij volgens het principe van hostmanship: wij behandelen de klant zoals de klant graag behandeld wil worden en wij werken aan een mensgerichte dienstverlening. De afdeling KCC bestaat uit 4 teams namelijk, Eerstelijns, Vergunningen, Basisregistraties en Kwaliteit en Organisatie.

Opdracht
Als specialist Burgerzaken en Basisregistratie Personen (BRP) ben je inzetbaar binnen de vakgroep Burgerzaken. Je bent op de hoogte van de actuele BRP wet- en regelgeving. Je beschikt over actuele ervaring bij het invoeren van (complexe) mutaties, correcties en aanvullingen in de BRP aan de hand van brondocumenten. Als specialist draag je bij aan het optimaliseren van de BRP. Daartoe voer je ook controles uit in de BRP.

Werkzaamheden zullen o.a. op de bekende taakvelden liggen van eerste inschrijvingen, naturalisaties, burgerlijke stand, persoonslijsten, enz.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (geen iPad); de werkplekken van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn voorzien van USB-C (Thunderbolt) docking beeldschermen;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als specialist BRP/Burgerzaken;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding BRP specialist (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als specialist BRP/Burgerzaken (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Key2Burgerzaken, in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met LO3.9, LO3.10, GBA-V, personeelslijsten, inhoudelijke zelfevaluatie BRP (duidelijk weergeven waar dit is opgedaan) (25 punten)
a. Aantoonbare werkervaring met alle 5 punten (25 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 4 punten (20 punten);
c. Aantoonbare werkervaring met 3 punten (15 punten);
d. Aantoonbare werkervaring met 1 of 2 punten (10 punten);
e. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde punten (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
-Klantgericht;
-Verantwoordelijkheidsgevoel;
-Analytisch vermogen;
-Kwaliteitsgericht.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Werken bij Leidschendam-VoorburgLeidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkele...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-06

Opdracht
Voorschoten is een kleine gemeente van ongeveer 25.000 inwoners. Binnen het team Ruimtelijke Advisering werkt een klein team aan de energietransitie van de gemeente. Het doel is een CO2-neutraal Voorschoten in 2050 te realiseren en daar gaan we stapsgewijs naartoe. Het onderwerp leeft onder de inwoners en daarnaast is ons bestuur zeer betrokken. De opgave is breed, wat zorgt voor een flinke hoeveelheid werk. Daarnaast komen er ook steeds meer taken bij, zoals energiearmoede en het Nationaal Isolatieprogramma. Daarom zijn wij op zoek naar versterking.

Een breed en afwisselend takenpakket op het gebied van de energietransitie, in overleg met het team. Daar zijn communicatie en participatie ook onderdelen van. Concreet ga jij aan de slag met:

 • Opwek van duurzame elektriciteit in Voorschoten. Zoeken naar mogelijkheden voor opwek in onze gemeente, zoals in het buitengebied, op parkeerplaatsen en op grote daken. Je bent hiervoor de projectleider, voert de benodigde gesprekken, zorgt voor draagvlak en maakt de uiteindelijk raads- en collegevoorstellen.
 • Doorontwikkelen van een aanpak ‘zon op dak’ voor verschillende doelgroepen in de gemeente, op basis van de lokale energiestrategie.
 • Namens onze gemeente aan diverse regionale overleggen deelnemen, zoals voor de Regionale Energie Strategie Holland Rijnland. Ook ben je de contactpersoon voor Liander en vertegenwoordig je Voorschoten binnen het programma VAWOZ van het ministerie van EZK.
 • Overleg met en hulp aan initiatieven in Voorschoten, bijvoorbeeld VvE's.
 • Het onderzoeken en ontwikkelen van een Smart Grid op een bedrijventerrein.
 • Divers werk op energiegebied.

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. Verder heeft de gemeente Voorschoten een informele cultuur en zijn de lijnen met bestuurders kort.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur energietransitie;
3. Beschikbaar per februari 2024 voor minimaal 24 uur per week, en bij voorkeur 32-36 uur voor de duur van de opdracht;
4. Uurtarief maximaal € 87,50 excl. BTW en incl. reiskosten en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur energietransitie (35 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur energietransitie bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Participatie trajecten (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van energietransitie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je houdt goed overzicht op wat je moet doen en je bewaakt het proces terwijl je de deadlines van het college en de raad haalt.
 • Je bent communicatief sterk en werkt integraal.
 • Je kunt problemen tot de kern terugbrengen en je kunt jouw informatie kort en duidelijk aan anderen overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Op basis van genomen besluiten kun jij concrete acties uitzetten richting intern en extern betrokken partijen.
 • Je beschikt over een goede dosis bestuurlijke sensitiviteit en kunt schakelen tussen diverse niveaus en disciplines (afdelingen, teams) binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Je bent praktisch ingesteld.
 • Je kunt goed samenwerken, neemt initiatief en hebt overtuigingskracht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OpdrachtVoorschoten is een kleine gemeente van ongeveer 25.000 inwoners. Binnen het team Ruimtelijke Advisering werkt een klein team aan de energietransitie van de gemeente. Het doel is een CO2-neutra...

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Drenthe
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-31

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Wij zoeken voor het team HRM een ervaren en enthousiaste allround HR-adviseur. HRM is momenteel onderbezet door de inzet van een van onze HR collega’s op interne projecten. De taken worden daarom opnieuw verdeeld waardoor ruimte ontstaat voor een tijdelijke HR-adviseur.

Je zult een breed scala aan taken uitvoeren in de ondersteuning van de leidinggevenden en medewerkers van een eenheid, variërend van teamontwikkeling met leidinggevenden tot het afhandelen van rechtspositionele vragen en arbeidsvoorwaardengesprekken. Daarnaast ben je betrokken bij de strategische personeelsplanning van jouw eenheid en draag je actief bij aan de groei van ons HRM-team. Deze diversiteit vereist flexibiliteit in jouw rol, waarbij je zowel adviserend, begeleidend als leidend optreedt.

Het team HRM bestaat uit 20 collega’s en valt onder de eenheid Advies & Services. Naast HR-adviseurs bestaat het team uit HR-ondersteuners, HR Business partners, Strategisch HR adviseurs, de personeels- en salarisadministratie en enkele specialisten zoals een arbeidsjurist, Arbo coördinator, een bedrijfsmaatschappelijk werker en recruiters. Je gaat tijdelijk deel uitmaken van een team betrokken HR- collega’s.

Wat vragen wij?
Van jou als ervaren HR-adviseur vragen wij:
- Je bent communicatief sterk en kunt goed schakelen tussen verschillende mensen, wensen en verwachtingen. Je bent zelfstandig, oplossingsgericht en gedreven;
- Proactief handelen en flexibiliteit kenmerkt jou. Je hebt geduld en doorzettingsvermogen;
- Je begrijpt hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan.

Enthousiasme en positiviteit maakt deel uit van je basishouding. Niet alleen heb je een creatieve geest, je bent ook in staat om jouw enthousiasme om te zetten naar een praktische aanpak. Hierin toon je daadkracht, zonder voorbij te gaan aan de belangen van anderen. Als team hechten we veel waarde aan ontspannen en respectvol (samen)werken binnen de uitdagende en dynamische ontwikkelingen waar onze organisatie voor staat. Jij weet hier samen met je directe collega’s je bijdrage aan te leveren.

Als interim HR-adviseur is je opdrachtgever de interim teamleider HRM.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid voor minimaal 32 uur per week;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als allround HR-adviseur binnen een overheidsorganisatie;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo in de richting van HRM, Personeel en arbeid of Bedrijfskunde met HRM-specialisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als allround HR-adviseur binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van Afas (15 punten);
6. Beschikbaar per februari 2024 (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als HR-adviseur bij een gemeente (25 punten);
8. Beschikbaar voor 36 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Communicatievaardigheden;
 • Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, beperkt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 februari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. D...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Als Toezichthouder Civiele Techniek ga je specifiek aan de slag voor het project revitalisatie Centrum Wassenaar. Dit betreft het uitvoeren van verhardingswerk, inrichting groen, openbare verlichting en bijkomende werken. Dit project is aanbesteed middels een RAW bestek, gegund en start 3e kwartaal 2024 en loopt door tot 3e kwartaal 2025. Je bent voornamelijk fysiek aanwezig op het project of in de bouwkeet. Je werkt voor de ambtelijk opdrachtgever, de manager van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Wassenaar.

Je bent namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het toezicht houden op het werk waarbij de UAV 2012 van toepassing is. Daarbij lever je vakinhoudelijke expertise, zorg je voor het bewaken van de stop en bijwoonpunten en zorgt ervoor dat de aannemer het afgesproken werk en de kwaliteit uit het RAW bestek levert. Je werkt in het uitvoeringsteam samen met de toezichthouder en de projectleider en behartigd met elkaar de belangen van de gemeente. Je bent een pro-actieve Toezichthouder met MBO werk- en denkniveau en praktijk ervaring. Daarnaast ben je omgevingsbewust en heb je overtuigingskracht. Indien nodig stem je bij in het werk geconstateerde afwijkingen af met de directievoerder.

Je bent als toezichthouder samen met de directievoerder en projectleider 1 keer per 4 weken een bouwvergadering. Verder zorg je samen met de aannemer voor de wekelijkse controle van de weekstaten. Je controleert als toezichthouder de termijnstaat van de aannemer inhoudelijke en rapporteert aan de directievoerder. De interne afstemming met de opdrachtgever, bestuurlijke afstemming en het facturatie proces wordt verzorgd door de projectleider. Je bewaakt het de kwaliteit in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk en woont bouwvergaderingen bij. Je bedenkt met elkaar technische oplossingen in het werk. En stemt de technische en financiële afwijkingen af met de directievoerder en  projectleider.

Verder is de aannemer verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de communicatie met de omgeving (inwoners en bedrijven).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde mbo 4 opleiding in de richting van civiele techniek;
2. Uiterlijk per 1 mei 2024 beschikbaar voor maximaal 16 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Ook dient u uw eigen Persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Een eigen auto is voor de uitvoering van de functie noodzakelijk;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Toezichthouder Civiel bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van civieltechnische advieswerk of toezichthouder in de openbare ruimte (35 punten);
6. Een geldig VCA VOL certificaat en een aanvullende opleiding op het gebied van leidinggeven (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Civieltechnisch Toezichthouder binnen een gemeentelijke organisatie bij reconstructie werken (duidelijk weergegeven in het cv middels een referentieproject) (30 punten);
8. Maximum uurtarief € 90,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW (15 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
 • Sterke communicatievaardigheden;
 • Proactief in samenwerken en organiseren;
 • Organisatievermogen;
 • Teamspeler;
 • Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Planmatig sterk;
 • Stressbestendig. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (max. 42 weken), 16 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wone...

Provincie Utrecht
Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De GS-leden zijn ieder verantwoordelijk voor een eigen portefeuille. Elke gedeputeerde heeft zijn/haar eigen secretaresse. Samen vormen zij GS-secretariaat, een collegiaal team waarin collega’s voor elkaar klaar staan en indien nodig voor elkaar kunnen waarnemen. Ter ondersteuning van het GS secretariaat zoeken wij een ervaren secretaresse die flexibel ingezet wordt ter ondersteuning van een gedeputeerden

Het GS-secretariaat is onderdeel van het Team Office Support binnen Bedrijfsvoering.

Wat ga je doen
Jij bent er verantwoordelijk voor om de gedeputeerde uitstekend te ondersteunen op secretarieel gebied. Je werkt nauw samen met de bestuursadviseur en de woordvoerder van de gedeputeerde. Samen met hen én jouw overige collega’s binnen het GS-secretariaat geef jij op een soepele manier vorm aan de ondersteuning die de gedeputeerden nodig hebben.

Als er iets onverwachts gebeurt is dat voor jou geen probleem, want snel schakelen en zelfstandig beslissingen nemen ben je wel gewend.

Het complexe agendabeheer vereist een nauw en zorgvuldig contact met zowel externe relaties als interne collega’s. Je draagt zorg voor een adequate agendaplanning en kunt hierover indien nodig adviseren. Jij weet mensen te vinden, en zij jou als het gaat om contact met de gedeputeerde. Je bent het visitekaartje van de gedeputeerde, wat zich uit in een zorgvuldige manier van communiceren (telefonisch, per mail en overige correspondentie). Daarnaast houd je je bezig met het voorbereiden en samenstellen van dossiers voor vergaderingen.

Je bent flexibel en kunt je nieuwe situaties snel eigen maken. Je bent initiatiefrijk, behulpzaam in de omgang en je staat stevig in je schoenen. Je durft beslissingen te nemen en haalt plezier uit uitdagingen maar kan ook goed omgaan met stressvolle situaties.

Je haalt voldoening uit de ondersteuning van de gedeputeerde en zorgt dat alles op rolletjes loopt. Je kunt snel schakelen en hebt een flexibele instelling. Je beschikt over de benodigde sensitiviteit om de juiste afweging te maken als het gaat om het delen van informatie en stellen van prioriteiten. Samenwerking, betrouwbaarheid en integriteit zijn voor jou vanzelfsprekend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als bestuurssecretaresse binnen een gemeente of provincie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met MS Office (Word, Excel, Teams & SharePoint).

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als bestuurssecretaresse binnen een gemeente of provincie (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met iBabs (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen een (semi-)overheidsorganisatie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 • Dienstverlenend
 • Resultaatgericht
 • Flexibiliteit
 • Teamspeler
 • Proactief

Vaardigheden

 • Mondelingen en schriftelijke communicatie
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Snel kunnen schakelen
 • Omgaan met hectische situaties
 • Bestuurlijk sensitief

Kennis

 • Kennis van MS office applicaties

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 -2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 32-40 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een t...

Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
Drenthe
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen zijn wij binnen de eenheid Dienstverlening team APV Vergunningen op zoek naar extra ondersteuning voor het behandelen van diverse APV vergunningen en bijzondere wetten.

Als vergunningverlener APV en bijzondere wetten zorg jij ervoor dat het gehele proces van vergunningverlening optimaal en snel verloopt voor onze twee gemeenten. Samen met de andere collega’s behandel jij aanvragen vanuit de APV en Bijzondere Wetten zoals bijvoorbeeld:

 • vergunningen en meldingen evenementen;
 • Standplaatsvergunningen;
 • vergunningen driehoeksborden;
 • Uitstalvergunningen;
 • Marktvergunningen;
 • Alcoholwetontheffingen/vergunningen.

Jij bent het aanspreekpunt en het is belangrijk is dat je goed contact onderhoudt met de klant. Je toetst aanvragen, ontheffingen en meldingen aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens draag je zorg voor de (gestandaardiseerde) beschikkingen en de afhandeling in onze systemen. Waar nodig vraag je benodigde adviezen op. Je plant jouw eigen taken en werkzaamheden, maar jij realiseert je ook dat door invloeden van buitenaf jouw planning nog weleens overhoop wordt gehaald. Verder pak je de voortkomende ondersteunende werkzaamheden op en stel je verkeersregelaars aan voor grote evenementen.

We vinden het fijn als je beschikbaar bent op de dinsdagen zodat je altijd aanwezig bent bij het tweewekelijks evenementen overleg. Andere dagen zijn in overleg.

Gewenst type persoon
Je hebt kennis van wet- en regelgeving. Je bent stressbestendig, want er zijn regelmatig periodes waarin het druk is en veel tegelijk op je af komt. Gelukkig kan jij goed prioriteren en ook in deze periodes kwalitatief goed werk leveren. 
Je denkt in mogelijkheden en bent oplossingsgericht. Je zoekt de samenwerking op met zowel externe als ook interne klanten. Je kunt met diverse belangen om en wettelijke regels interpreteren en komt met passende oplossingen binnen de gestelde kaders. Daarnaast beschik je over goede communicatieve vaardigheden (mondeling én schriftelijk).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde mbo+ opleiding niveau 4;
2. Minimaal 2 jaar ervaring als APV vergunningverlener;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)3. Minimaal een afgeronde mbo+ opleiding niveau 4 op juridisch gebied; (40 punten)
4. Minimaal 3 jaar werkervaring als APV vergunningverlener in de afgelopen 7 jaar; (40 punten)
5. Uiterlijk per 19 februari 2024 voor 24 uur per week beschikbaar. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Zelfstandig
 • Omgevingsbewust
 • Doortastend

 Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma – di – wo – do – vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja in overleg

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Drenthe, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 mei 2024, Uren per week

Organisatie Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. D...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Je valt onder de afdeling Communicatie maar wordt geplaatst bij de afdeling Vrije Tijd. De afdeling Communicatie  ondersteunt de organisatie waarbij de focus ligt op (complexe) communicatievraagstukken en bij vraagstukken die op de politiek bestuurlijke agenda staan. Ze adviseert over de profilering van het bestuur en haar beleid. Heeft een actief mediabeleid en doet aan onderzoek en monitoring van issues. Communicatie stelt de organisatie in staat om zelfstandig te communiceren binnen de afgesproken uitgangspunten en kaders. Naast advisering blijft hoogwaardige uitvoering bij complexe vraagstukken ook een taak van Communicatie.

Opdracht
We zoeken een medior communicatieadviseur voor de afdeling Vrije Tijd. Op deze afdeling werken de teams Sport, Kunst en Cultuur, Groen Spelen Leren en Evenementen nauw samen. De medewerkers ontwikkelen beleid en voeren dit uit. Zo beheert de afdeling de stads- en speelboerderijen en wijk- en schooltuinen en organiseert ze vele sport en spelactiviteiten. Ze ontwikkelt beleid en uitvoeringsagenda’s voor cultuur, kunst, evenementen en sport en denkt strategisch mee bij de grote opgaven van onze stad. Daarnaast adviseert en ondersteunt ze het bestuur maar ook de vele organisaties en verenigingen.

De afdeling Vrije Tijd heeft dringend behoefte aan een communicatieadviseur om de ambitieuze plannen, ontwikkelingen en activiteiten beter met elkaar te verbinden en beter zichtbaar en vindbaar te maken voor iedereen die hier gebruik van wil maken. Een van de opdrachten is dan ook om de plannen voor een digitaal platform verder op te pakken en uit te werken.  

De communicatieadviseur heeft ervaring in het verbinden van de diverse projecten, het ontwikkelen van  communicatieplannen, het maken van goede haalbare planningen en het uitvoeren van de ingezette plannen.  We zoeken iemand die informatie strategisch kan verwerken, een doener die dankzij een proactieve houding en positieve energie een groep mee kan nemen. Je bent in staat om voor de juiste doelgroep de juiste communicatievorm en -boodschap te bedenken. De communicatie richt zich op bewoners, maar ook op partners in de stad (verenigingen, organisaties en bewoners).

Je adviseert over externe en interne communicatietrajecten van de (deel)projecten, coördineert ze en voert ze (grotendeels) uit. Je hebt een uitgebreide sociale media - en online kennis en je bent een uitstekend tekstschrijver.

Om te zorgen dat de communicatie uitingen van de afdeling Vrije Tijd blijven aansluiten bij de communicatiestrategie van de gemeente werk je samen met de projectleider en senior communicatieadviseur van de afdeling Communicatie en neem je onder andere zitting in de communicatiewerkgroep.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.)
2.  Aantoonbare werkervaring met het maken van strategische communicatieplannen en het uitvoeren hiervan;
3.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur;
4.  Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding Communicatie;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met bewonersparticipatie (15 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van projectcommunicatie (25 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met redactiewerkzaamheden en met het bedenken en publiceren van content op Social Media, laat hiervan een voorbeeld zien in het cv (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring  in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur binnen een politiek bestuurlijke omgeving  (10 punten);
10. Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon/werk verkeer (10 punten).

Competenties
-Je bent enthousiast en proactief;
- Je bent communicatief sterk met een goede omgevingssensitiviteit;
- Je hebt affiniteit en ervaring met het betrekken van inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad;
- Je dringt snel tot de kern door en onderscheidt hoofd- en bijzaken;
- Je hebt een uitstekende schrijfstijl en creativiteit om moeilijke boodschappen helder over te brengen naar (interne en externe) klanten en gebruikers;
- Je schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en acties in qua acceptatie en toepasbaarheid;
- Je houdt goed overzicht op je eigen werkzaamheden, werkt snel en zorgvuldig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 10 (nieuwe structuur).

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieIedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eige...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
De gemeente Baarn zoekt tijdelijk een Financieel Adviseur. Bij de gemeente Baarn richten wij ons op drie kernwaarden, namelijk: samenwerken, duidelijk en verbindend. Als adviseur geef je jouw adviezen aan organisatie, management en bestuur op het gebied van bedrijfsvoering en financiën. Specifiek doe je dit voor de afdelingen Ontwikkeling Ruimte en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast draagt je bij aan de uitvoering van de P&C-cyclus. De gemeente Baarn is een mensgerichte organisatie, kleinschalig, met korte lijnen en met mooie complexe financiële dossiers in de volle breedte.

Opdracht
Je versterkt het team Financieel Beleid als financieel adviseur. Daarnaast ben je sparringpartner van de coördinerend strategisch adviseur van het team voor continue verbetering van het P&C proces en de vak ontwikkeling. Je vervult een belangrijke rol in het opleiden van collega financieel adviseurs, met name op politiek-bestuurlijk adviseren. Participeert en adviseert bij de actualisatie van het IBOR, GRP en plan maatschappelijk vastgoed.

Concreet:

 • Je draagt bij aan financieel advies op College- en Raadsvoorstellen;
 • Je draagt bij aan de totstandkoming van de planning & control producten zoals de jaarrekening en perspectiefnota;
 • Je maakt prognoses en stelt (financiële) scenario’s op;
 • Je adviseert over de financiële impact van beleidskeuzes;
 • Je draagt zorg voor een adequate informatievoorziening naar bestuur, management en organisatie;
 • Financiële- en bedrijfsprocessen verbeteren en inrichten.
 • Je begeleid collega financieel adviseurs in advisering op politiek-bestuurlijk vlak

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als financieel adviseur binnen het fysiek domein van een gemeente;
2. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk maandag 12 februari 2024.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van financiën of bedrijfseconomie (10 punten);
4. Aantoonbare kennis (d.m.v. een gevolgde cursus of werkervaring) van het BBV en financiële vraagstukken bij de overheid (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning & control cyclus (20 punten);
6. Aantoonbare bestuurlijke werkervaring binnen een gemeente (leidinggevende / wethouder) (25 punten);
7. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht: je verdiept je in de behoeften en uitdagingen van de afdelingen die je adviseert en sluit daar bij aan in je advisering, dit doe je proactief;
 • Betrouwbaar: je komt afspraken na, werkt nauwkeurig en kwaliteitsgericht;
 • Analytisch: je ziet mogelijkheden tot verbetering van prestaties en doet actief feitelijk onderbouwde verbetervoorstellen;
 • Communiceren: je bent duidelijk in je communicatie - in gesprekken, analyses en adviezen;
 • Verbinden: je bent in staat om in verbinding te komen met mensen en deze in beweging te krijgen, je legt verbindingen over dossiers, teams en afdelingen heen;
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: in staat om verschillende belangen en risico’s goed in te schatten en af te wegen;
 • Eigenaarschap: je neemt verantwoordelijkheid voor resultaat en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Een maximum uuratief tussen de €90,- en €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 5 februari 2024 tussen 15:00 en 17:00 uur of op donderdag 8 februari 2024 tussen 09:00 en 10:00 uur en tussen 15:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieDe gemeente Baarn zoekt tijdelijk een Financieel Adviseur. Bij de gemeente Baarn richten wij ons op drie kernwaarden, namelijk: samenwerken, duidelijk en verbindend. Als adviseur geef je jo...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Als Directievoerder Civiele Techniek ga je specifiek aan de slag voor het project revitalisatie Centrum Wassenaar. Dit betreft het uitvoeren van verhardingswerk, inrichting groen, openbare verlichting en bijkomende werken. Dit project is aanbesteed middels een RAW bestek, gegund en start 3e kwartaal 2024 en loopt door tot 3e kwartaal 2025. Je bent ook fysiek aanwezig op het project, de bouwkeet of op het Gemeentekantoor. Je werkt voor de projectleider van de gemeente Wassenaar.

Je bent namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de directievoering op het werk waarbij de UAV 2012 van toepassing is. Daarbij lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de projectleider samen met de projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Je werkt in het uitvoeringsteam samen met de toezichthouder en de projectleider en behartigd met elkaar de belangen van de gemeente. Je bent een pro-actieve Directievoerder met minimaal MBO werk- en denkniveau en praktijk ervaring. Daarnaast ben je omgevingsbewust en heb je overtuigingskracht. Indien nodig stem je bij in het werk geconstateerde afwijkingen af met de betreffende vakspecialist en zoekt snel een gelijkwaardige oplossing.

Je organiseert samen met de projectleider en toezichthouder 1 keer per 4 weken een bouwvergadering.  Verder zorg je samen met de toezichthouder dat per 4 weken de termijnstaat van de aannemer inhoudelijke gecontroleerd wordt, waarna facturatie plaats kan vinden. De interne afstemming met de opdrachtgever, bestuurlijke afstemming en het facturatie proces wordt verzorgd door de projectleider. Je bewaakt het contract in de uitvoeringsfase, beoordeelt meer- en minderwerk, zit bouwvergaderingen voor en stelt samen met de toezichthouder en projectleider de bouwverslagen op. Je voert de onderhandelingen met opdrachtnemer over verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je bedenkt met elkaar technische oplossing in het werk. Je ziet de belangen van andere vakdisciplines binnen de werken en de gehele openbare ruimte.

Ten slotte ben je degene die samen met de projectleider zorgt voor oplevering van het werk, en sluit je het project af door het middels de juiste revisie gegevens over te dragen aan de beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente. Verder is de aannemer is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en de communicatie met de omgeving (inwoners en bedrijven).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van civiele techniek;
2. Uiterlijk per 1 mei 2024 beschikbaar voor maximaal 12 uur per week voor de gehele duur van de opdracht;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Ook dient u uw eigen Persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad. Een eigen auto is voor de uitvoering van de functie noodzakelijk;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als Toezichthouder Civiel bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar op het gebied van civieltechnische advieswerk of directievoering in de openbare ruimte (35 punten);
6. Een geldig VCA VOL, RAW en CROW certificaat (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Civieltechnisch Directievoerder binnen een gemeentelijke organisatie bij reconstructie werken (duidelijk weergegeven in het cv middels 3 referentieprojecten) (25 punten);
8. Maximum uurtarief € 100,- incl. reiskosten en fee Flextender, excl. BTW (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Vakinhoudelijk deskundig en accuraat;
 • Sterke communicatievaardigheden;
 • Proactief in samenwerken en organiseren;
 • Organisatievermogen;
 • Teamspeler;
 • Oplossingsgericht;
 • Flexibel;
 • Omgevingsbewust;
 • Planmatig sterk;
 • Stressbestendig. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximaal uurtarief van €100,- incl. reiskosten / fee Flextender, excl. BTW

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden (max. 42 weken), 12 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieDe gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wone...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Organisatieonderdeel: Serviceburo/telefonie en balie/receptie

Het Serviceburo van de ODWH faciliteert het management en de medewerkers van de ODWH met een breed aanbod aan ondersteunende en administratieve diensten en producten. Het cluster telefonie en balie/receptie is onder meer verantwoordelijk voor receptie- en baliediensten, de uitgifte van allerhande producten en de centrale telefonie van de ODWH.  Momenteel loopt een project dat als doel heeft om het Serviceburo meer in control te brengen, zowel (beleids-) inhoudelijk, kwalitatief als organisatorisch. Eén van de meer concrete plannen is het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Opdracht
Jij bent als telefonist/receptionist het gezicht van de organisatie en het eerste aanspreekpunt voor onze interne en externe klanten. Met jouw kennis en expertise van de moderne ontwikkelingen op dit terrein, waaronder klantcontactfunctionaliteit, lever je een actieve bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden en het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met klantcontact en administratieve ondersteuning;
2. Een maximum uurtarief van € 55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo 4 niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als receptionist/telefonist/administratief ondersteuner binnen een gemeentelijke instelling (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker klantcontactcentrum (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het adviseren en optimaliseren van processen binnen een klantcontactcentrum (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
We zoeken een kandidaat met goede communicatieve vaardigheden, die klantvriendelijk is, makkelijk kan schakelen en prioriteiten weet te stellen. Je voelt je prettig als spin in het web en houdt ervan om van een probleem een uitdaging te maken. Daarbij ga je oplossingsgericht te werk, zelfstandig waar mogelijk en in samenwerking waar nodig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma– Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 5 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-07

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond wonen, werken én meedoen. Onze missie is: ‘De verantwoordelijkheid om het fantastisch te doen voor Rijswijk’.

Wij werken met ongeveer 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen voor Rijswijk. Jij komt te werken bij het team Juridische Zaken. We zijn een relatief kleine organisatie, daardoor zijn de lijnen kort. Ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord. We geven je daarbij al ons vertrouwen. In combinatie met veelzijdige complexe juridische vraagstukken en een persoonlijke en prettige sfeer in het team, levert dat jou een interessante en uitdagende functie op.

Jouw team
Het team JZ bestaat uit 25 personen en behandelt gemeente brede onderwerpen op het gebied van recht (advisering en bezwaar- & beroepschriften), inkoop en klachtencoördinatie. Binnen JZ werken juridisch specialisten en adviseurs in diverse clusters, betreffende het fysiek en het sociaal domein,  inkoop & aanbesteding, overeenkomstenrecht, gemeentelijke belastingen, klachtenrecht en privacy. In je werk word je administratief bijgestaan door juridisch ondersteuners. Jouw cluster fysieke leefomgeving bestaat uit 4 juristen, waaronder 2 senior.

JZ heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor het maatschappelijk belang, het bestuur en de organisatie. Het team kenmerkt zich door een open en professionele cultuur. Er is veel ruimte om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Er zijn verschillende soorten werkoverleggen (teambreed, juridisch overleg en cluster overleggen).

Opdracht
Binnen het team bestaat behoefte aan een Senior Jurist Fysieke leefomgeving. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het ambtelijk afhandelen van bezwaarschriften, met name op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten;
 • Het zelfstandig behandelen van (hoger) beroepszaken en verzoeken om een voorlopige voorziening;
 • Je organiseert het horen, zorgt voor verslaglegging en stelt de beslissing op bezwaar op;
 • Behandeling van & advisering aan bestuur en organisatie inzake complexe en bestuurlijk gevoelige juridische vraagstukken, met name op bovengenoemde rechtsgebieden;
 • Vanuit je senioriteit begeleid en ondersteun je collega juristen van jouw cluster, in voorkomende gevallen op casus niveau én in hun ontwikkeling;
 • Het signaleren van juridische risico’s en ontwikkelingen;
 • Actief bijdragen aan de juridische kwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024 voor de gehele duur van de opdracht incl. verlengingsopties;
2. Uurtarief van maximaal € 110,- per uur incl. reiskosten, fee Flextender en excl BTW;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en handhavingsrecht (duidelijk weergegeven in het cv);
4. Minimaal een afgeronde opleiding Rechten op hbo bachelor niveau;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als jurist bij een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het behandelen van bezwaar –  en beroepschriften op het gebied van omgevingsrecht, openbare orde en veiligheid en bijzondere wetten (40 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen collega (junior) juristen (20 punten);
9. Minimaal een afgeronde Wo bachelor opleiding Nederlands Recht (10 punten).

Competenties
- Je bezit goede, overtuigende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
- Je bent politiek en bestuurlijk sensitief en oplossingsgericht;
- Pré: bekendheid met systemen als Corsa en Octopus.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 13 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieWerken voor Rijswijk betekent werken voor een gemeente met een dorps karakter en grootstedelijke uitdagingen in een regio die altijd in beweging is. Hier kunnen bijna 60.000 inwoners, onder...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Als beleidsregisseur ben je breed inzetbaar binnen het sociaal domein, met de sociale basis als specifiek aandachtsgebied. Je werkt nauw samen met andere beleidsregisseurs. Jij houdt ervan om in samenwerking met collega’s, bewoners en stakeholders de beste resultaten te boeken. Hierdoor maak je onze ambities in het sociaal domein waar.  

Zo richt je je op het implementeren, monitoren en door ontwikkelen van beleid eenzaamheid en vrijwillige inzet. Jij zorgt voor een vliegende start van de implementatie van door het college vastgestelde Uitvoeringsagenda’s. Je bent coördinator, maakt afspraken met aanbieders, begeleidt netwerken van maatschappelijke partners, bent verantwoordelijk voor de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en bent aanspreekpunt voor collega’s op de thema eenzaamheid en vrijwillige inzet. 

Je bent sparringpartner en adviseur voor de gemeentelijke accounthouder. Samen maken jullie heldere prestatieafspraken met de subsidierelaties en adviseren hoe zij uitvoering kunnen geven aan de beleidsdoelstellingen van het college en management.  

Je formuleert adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W op jouw dossiers. Je bent sparringpartner van de wethouder. Ook zorg je voor tussentijds evaluatie van beleid en analyseert je de uitkomsten. Je vertaalt landelijke ontwikkelingen naar de lokale situatie en neemt deel aan landelijke kennisbijeenkomsten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met implementatie van beleid (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring met de Wmo, meer specifiek de sociale basis, denk daarbij aan eenzaamheid, vrijwilligersbeleid en mantelzorg (benoem dit duidelijk in het cv).
4. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met implementatie aanpak eenzaamheid en vrijwilligersbeleid (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het vergaderen met stakeholders (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Wmo Beleidsregisseur (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief;
 • Zelfstandig;
 • Aanpakker;
 • Hands-on;
 • Snel kunnen schakelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: hybride werken is mogelijk, maximaal 2 dagen per week mits het werk het toe laat. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden in overleg gepland in de week van 5 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Gemeente Hilversum, mediastad in het groenZorgen voor nu en werken aan morgenMet bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes ...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je gaat je bezighouden met het contractmanagement van drie lopende raamovereenkomsten binnen het domein Mobiliteit. Het gaat om de raamovereenkomst ingenieursdiensten, de raamovereenkomst adviesdiensten kabels en leidingen en de raamovereenkomst onderzoek en kwaliteitszorg verhardingen. Deze raamovereenkomsten worden ingezet in allerlei mobiliteitsprojecten zoals snelfietsroutes, wegen, kunstwerken en parkeervoorzieningen.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de raamovereenkomstpartners en werkt nauw samen met team Inkoop omtrent inkoopvraagstukken en met de projectleiders over de op te stellen uitvragen. Je bent de spil op het gebied van deze raamovereenkomsten en acteert tussen de diverse teams. Daarnaast ben je gesprekspartner met de gecontracteerde ingenieursbureaus en bespreek je met hen regelmatig de verwachtingen, hun prestaties en komende uitvragen.

De aanbesteding van de nieuwe raamovereenkomst ingenieursdiensten is bijna afgerond en gaat per april 2024 in. De afronding van deze aanbesteding doe je samen met de inkoopadviseur; de implementatie is de taak van de contractmanager raamovereenkomsten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Uitvoeren van contractmanagement op de raamovereenkomsten
 • Aansturing van het contractbeheer
 • Communicatie/periodiek overleg met de gebruikers/projectleiders, team Inkoop en de raamcontractpartners
 • Adviseren van projectleiders op het gebied van het uitvraagproces
 • Toetsen van uitvragen op contractuele aspecten
 • Uitzetten van uitvragen onder de raamcontractpartners
 • Controleren van de nota’s van inlichtingen op contractuele aspecten
 • Controleren op volledigheid van de ontvangen plannen van aanpak en aanbiedingen
 • Controleren van de beoordelingen op volledigheid en consistentie
 • Toezien op naleving van afspraken en werkwijzen
 • Uitzetten van evaluaties
 • Actueel houden en verbeteren van formats
 • Organiseren voorlichting en presentatie van ingenieursbureaus aan de projectleiders (wie zijn ze, wat kunnen ze)
 • Opstarten van de nieuwe Raamovereenkomst ingenieursdiensten (vanaf 2024) en afronden van de huidige raamovereenkomst (looptijd 2021-2024).

Wij  zoeken een stevige contractmanager die samen met onze collega’s en externe partners zorgdraagt voor een voortvarende voorbereiding en realisatie van onze projecten.

Vereisten/knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als contractmanager-, adviseur-, of beheerder;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in civiel en/of verkeerskundige projecten in de voorbereidings- en realisatiefase.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 300 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in civiel en/of verkeerskundige projecten in de voorbereidings- en realisatiefase (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een overheidsinstelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en beheersen van raamovereenkomsten (20 punten);
7. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen

 1. sociaal
 2. proactief
 3. communicatief
 4. stressbestendig

Vaardigheden                 

 1. planmatig werken, gericht op het tijdig behalen van het beoogde resultaat
 2. prioriteren
 3. kwaliteitsbewaking
 4. zowel samenwerken als zelfstandig
 5. overtuigingskracht

Kennis

 1. principes van projectmatig werken
 2. aanbestedingswetgeving, inkoop en emvi-criteria
 3. contractmanagement
 4. contract- en relatiebeheer

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid. Hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen, worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen, worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria:

 • relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria, gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten moeten op elke competentie minimaal een voldoende scoren. Als geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort, zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Tarief bandbreedte maximaal €95,- tot €105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1 (geen duo).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Is hybride werken mogelijk:  Hybride werken is een mogelijkheid, weliswaar in overleg en wel met 1 tot 2 dagen op kantoor. Dus niet alleen vanuit huis.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 7 februari, tussen 09:00 en 12:00 uur en donderdag 8 februari tussen 14:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 6 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Als u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Als opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (volgens Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 3 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een t...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Voor het centraal verzamelen, ontsluiten en delen van data gaat provincie Utrecht werken met een generiek dataplatform. Met dit platform zijn makkelijker dwarsverbanden tussen verschillende datasets te leggen en analyses te maken.

Als projectleider Dataplatform zorg je ervoor dat de Azure-omgeving (in de cloud) voor data-engineering, BI en data-analyse wordt ingericht en geïmplementeerd. De provincie heeft gekozen voor de volgende strategie voor invoering van het dataplatform: “klein beginnen op basis van use cases en vervolgens doorgroeien”. Concreet betekent dit dat er een business case moet worden geformuleerd, een aanbestedingstraject doorlopen voor een externe leverancier en de datagovernance voor het gebruik van het dataplatform wordt ingericht. Daarnaast moeten interne medewerkers worden opgeleid en processen worden ontworpen.

Je bent bekend met Azure resource management en zorgt voor beheersing van de kosten die met het gebruik van het platform samenhangen. Uiteraard zorg je ervoor dat de Azure-omgeving goed aansluit op de andere IT-omgevingen van de provincie (m.n. vooral Active Directory) en voor mogelijkheden voor doorontwikkeling op (inter)provinciaal vlak.

Je opereert als projectleider en zorgt met het projectteam voor gebruik en adoptie van het dataplatform in de organisatie. Je werkt samen met collega’s vanuit de technische kant (architectuur, informatieveiligheid, privacy, beheer) én de gebruikerskant (beleidsdomeinen en BI-afdeling). Dit betekent dat je goed kunt communiceren met beide werelden en je je goed kunt redden met technisch jargon, maar dit ook begrijpelijk kunt maken voor (minder technische) beleidscollega’s.

Je rapporteert aan de interne opdrachtgever; in je rol als projectleider stuur je de collega’s in je projectteam aan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op hbo-bachelor niveau;
2. Gecertificeerd en aantoonbare werkervaring met projectmanagement technieken Prince-2;
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het aanbesteden en implementeren van complexe ICT-projecten;
4. Minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager binnen een overheidsorganisatie;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare kennis van dataplatforms in het algemeen en MS Azure (60 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider van complexe projecten (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen       

 1. Je hebt een proactieve werkhouding
 2. Je bent kwaliteits- en resultaatgericht
 3. Je bent flexibel
 4. Je zoekt de verbinding met de gebruikers, de leveranciers en je collega’s
 5. Je neemt verantwoordelijkheid en bent eerlijk en integer.

Kenmerkende Vaardigheden                                   

 1. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 2. Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden en bent gewend om doelgericht te blijven tijdens (politiek) beladen situaties
 3. Je hebt overtuigingskracht
 4. Je bent analytisch sterk
 5. Je kunt goed en begrijpelijk communiceren met zowel technische collega’s als (minder technische) beleidscollega’s

Kennis                                              

 1. Kennis van het formuleren van PvE, dienstenbeschrijvingen, Service Levels, implementatieaspecten en gewenste regievoering ten behoeve van aanbestedingen
 2. Bekend met relevante wet- en regelgeving inclusief de Aanbestedingswet en de toepassingen daarvan in het kader van Leveringen en DienstenKennis van Managed services op het gebied van netwerken, monitoring en beheerprocessen
 3. Kennis en ervaring met het snijvlak financiën, contractbeheersing, risicomanagement, procesbeheersing en kwaliteitsmanagement
 4. Je hebt brede theoretische kennis van de IT- en Cloud architectuur
 5. Je hebt gespecialiseerde kennis van integratie-, data-architectuur en informatieveiligheid en technische infrastructuur;
 6. Kennis en ervaring op het gebied van implementatie van complexe ICT voorzieningen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

- Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
- Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 15 februari 2024 tussen 12:30 en 15:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 12 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 1 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 5 februari 20224, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Organisatie Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een t...

Gelderland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-29

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht

 • Opstellen van bestuursvoorstellen voor de diverse beheerdiscplines van beheer openbare ruimte (water, wegen, bruggen, riolering, groen, verlichting enz);
 • Begeleiden van implementatie van wetgeving op het gebied van de openbare ruimte in onze organisatie (oa Natuurberschermingwet, gedragscode);
 • Begeleiden van projecten en processen van het team Beheer openbare ruimte (naast vakinhoudelijke trajecten ook juridische trajecten zoals de Wegenlegger).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen het RO domein van een gemeente;
3. Een maximum uurtarief van €120,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender;
4. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestuursvoorstellen op het gebied van beheer openbare ruimte en/of klimaatadaptatie (ligt dit duidelijk toe in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Leefomgeving; (20 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van beheer openbare ruimte en / of klimaatadaptie binnen een gemeente; (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van wetgevingen op het gebied van beheer openbare ruimte; (25 punten).
7. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van projecten en processen gericht op het beheer openbare ruimte. (25)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
- Resultaatgericht;
- Betrokken;
- Sterke schriftelijke en mondeling vaardigheden;
- Proactief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

14 tot 18 uur, Gelderland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2024, Uren per week

OrganisatieBeleef de Gemeente ZwartewaterlandDe gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale...

Groningen
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-31

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Waarom hebben we jou nodig?
Een belangrijke taak van de provincie is de kwaliteit van de natuur en het landschap in Groningen in stand te houden.  Onderdeel van ons beleid is het programma Bos en Hout:

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/natuur/uitvoeringsprogramma-bos-en-hout/

Het Uitvoeringsprogramma Bos en Hout van de provincie Groningen heeft als doel Groningen in 2030 mooier, groener, biodiverser en klimaatbestendiger te maken. Deze doelen wil de provincie bereiken door een groei van bos en houtige opstanden (o.a. bossen, lanen en erfbeplantingen) tussen 2020-2030 met gemiddeld 1 procent per jaar te stimuleren. Dit doen we onder andere door bosaanleg op eigen provinciale gronden en het verlenen van subsidies via de subsidieregeling Bos en Hout:

 https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/natuur-en-landschap/bos-en-hout/

De doelen en ambities voor Bos en Hout zoals vastgelegd in het Programma Bos en Hout (2020) en ook onze provinciale Klimaatagenda (2020), zijn ontwikkeld vanuit de landelijke Bossenstrategie en het Aanvalsplan Landschapselementen van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De realisatie omvat aanplant langs wegen, houtsingels, vergroening van erven, industrieterreinen, schoolpleinen en binnen en buiten het natuurnetwerk verspreid over de hele provincie. Voor het programma Bos en Hout zijn we voor ons team Natuur op zoek naar een medewerker, die samen met externe partijen projecten en andere initiatieven begeleid die een bijdrage kunnen leveren aan het programma Bos en Hout. Daarnaast lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling en evaluatie van het betreffende programma in samenwerking met ons team ruimtelijke kwaliteit en landschap.

Wat ga je dan precies doen?
Je belangrijkste taak is het begeleiden en beoordelen van projectinitiatieven en de subsidieaanvragen Voor de realisatie van bos op eigen gronden ben je opdrachtgever en werk je nauw samen met onze uitvoeringsorganisatie Prolander.  Verder ben je aanspreekpunt van partijen tijdens de uitvoeringsfase en de doelrealisatie en zorg je voor de bestuurlijke terugkoppeling en verantwoording van het programma.
In je rol organiseer je het proces vanuit een nauwe betrokkenheid met de stakeholders op provinciaal niveau in diverse gebieden. Dit zijn medeoverheden zoals waterschappen en gemeenten, terrein beherende organisaties.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in het landelijk gebied;
3. Aantoonbare werkervaring binnen de (semi)overheid;
4. Aantoonbare kennis van Landschapsontwikkeling;
5. Aantoonbare werkervaring met subsidieregelingen;
6. Aantoonbare werkervaring als projectleider;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van landschapsontwikkeling en subsidieverlening(40 punten);
8. affiniteit met bosbouw en landschapsontwikkeling (30 punten)
9. Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie of relevante semi-overheidsorganisatie (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Connectie maken
- samenwerken
- innovatief
- verbinden
- Initatief

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 10-11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden op een later moment bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen hierover zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Organisatie Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet al...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Organisatieonderdeel: Serviceburo/telefonie en balie/receptie

Het Serviceburo van de ODWH faciliteert het management en de medewerkers van de ODWH met een breed aanbod aan ondersteunende en administratieve diensten en producten. Het cluster telefonie en balie/receptie is onder meer verantwoordelijk voor receptie- en baliediensten, de uitgifte van allerhande producten en de centrale telefonie van de ODWH.  Momenteel loopt een project dat als doel heeft om het Serviceburo meer in control te brengen, zowel (beleids-) inhoudelijk, kwalitatief als organisatorisch. Eén van de meer concrete plannen is het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Opdracht
Jij bent als telefonist/receptionist het gezicht van de organisatie en het eerste aanspreekpunt voor onze interne en externe klanten. Met jouw kennis en expertise van de moderne ontwikkelingen op dit terrein, waaronder klantcontactfunctionaliteit, lever je een actieve bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden en het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met klantcontact en administratieve ondersteuning;
2. Een maximum uurtarief van € 55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo 4 niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als receptionist/telefonist/administratief ondersteuner binnen een gemeentelijke instelling (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker klantcontactcentrum (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het adviseren en optimaliseren van processen binnen een klantcontactcentrum (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
We zoeken een kandidaat met goede communicatieve vaardigheden, die klantvriendelijk is, makkelijk kan schakelen en prioriteiten weet te stellen. Je voelt je prettig als spin in het web en houdt ervan om van een probleem een uitdaging te maken. Daarbij ga je oplossingsgericht te werk, zelfstandig waar mogelijk en in samenwerking waar nodig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma– Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 5 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Organisatie Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en...

Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Als planeconoom heb je een centrale rol in het helpen ontwikkelen van de stad. De ambitie is hoog en daardoor zijn wij op zoek naar een gedreven strategisch planeconoom. Van start tot en met de eindfase van een ruimtelijk plan treed je op als het financieel geweten van complexe projecten. Ook treed je op als sparringpartner en coach voor van de planeconomen in het team.

Bij de gemeente Purmerend en Beemster werken we aan diverse gebieds- en locatie ontwikkelingen in het kader van programma 2040 waarin 10.000 woningen worden gerealiseerd. Je bent de strategische sparringpartner voor de Projectmanagers gebiedsontwikkeling en de projectleiders locatieontwikkeling als het gaat om de businesscase. Ook werk je nauw samen met de grondzakenjuristen in het team. Je adviseert, stimuleert, onderhandelt en kijkt naar slimme financieringsstromen om de businesscase rond te krijgen. Je ontwikkelt inzicht in en visie op het ontwikkelen van vooral binnenstedelijke projecten, particuliere initiatieven en de verkenning van nieuwe gebiedsontwikkelingen en kunt dit op een laagdrempelige manier koppelen aan een advies over de financiële haalbaarheid.

Jouw bijdrage aan onze ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingen:

 • Beoordelen van en adviseren over financieel-economische en markttechnische haalbaarheid van plannen;
 • Gesprekken voeren met ontwikkelende partijen over de inhoud van een project;
 • Opstellen van risicoanalyses en adviseren over beheersmaatregelen om deze risico’s te managen;
 • Coachen van het team planeconomie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Planeconoom binnen een gemeentelijke instelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als planeconoom;
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met onderhandelen op het gebied van grondverwerving, grondverkoop en of grondexploitaties.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Senior planeconoom (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van haalbaarheidsmodellen én grondexploitatieplannen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met onderhandelen op het gebied van grondverwerving, grondverkoop en of grondexploitaties (20 punten);
8. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar bij een 80.000 + gemeente en of een overheidsinstantie (20 punten);
9. Afgeronde Hbo bachelor opleiding in de richting van SPD en of Bedrijfseconomie (10 punten);
10. Een maximum uurtarief van €125,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Doortastend;
 • Verbindend;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Stevige Onderhandelingsvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Er wordt verwacht dat de kandidaat minimaal 2 dagen in de week beschikbaar is in Purmerend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 12 februari 2024 tussen 12.30 uur en 15.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 9 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 - 32 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

OrganisatieGemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat beteken...

Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
De beleidsmedewerker ruimtelijke ordening komt te werken binnen het team Ruimtelijke Ordening en Bouwen van gemeente Veenendaal.

Tijdelijke invulling voor een circa 1 jaar.  Tot de taak van deze functie behoort:

 • strategisch adviseren rondom actualisatie omgevingsvisie;
 • Voorstellen maken voor integraal ruimtelijke keuzes t.b.v. omgevingsvisie;
 • Opstellen kaartmateriaal voor de omgevingsvisie;
 • Inhoudelijke ondersteuning participatieavonden omgevingsvisie;
 • Ruimtelijke en beleidsmatige analyses t.b.v. actualisatie omgevingsvisie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Planologie, (sociale) Geografie, MCD, MRE, bestuurs- of RO-recht;
2. Beschikbaarheid in de periode februari t/m september: circa 30 uur per week. In de periode oktober – januari 2025 ongeveer 10 uur per week;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis over Veenendaal en haar opgaven, beleid en lopende ruimtelijke trajecten (mede vanwege de korte doorlooptijd en het feit dat het een actualisatie betreft) (30 punten);
5. Aantoonbare Werkervaring met opstellen, begeleiden en adviseren Ruimtelijke visietrajecten en bovengenoemde werkzaamheden (30 punten);
6. Maximaal uurtarief €120,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk (25 punten) ;
7. Aantoonbare duurzame / CO2-prestatiescore conform de CO2-prestatieladder of vergelijkbaar instrument (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Competenties
Resultaatgericht, servicegericht, omgevingsbewust

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10-30 uur, 12, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

OrganisatieVeenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gev...

Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-01

Organisatie
Bij de gemeente Leidschendam-Voorburg werken ruim 650 medewerkers verdeeld over negen afdelingen. De gemeente telt 77.000 inwoners en ligt op de overgang van de Haagse agglomeratie en het Groene Hart. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Onder het motto: vertrouwen geven, verbinding maken, verantwoordelijkheid nemen en verbeteren. Dat doen we als waren we een heus familiebedrijf.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent 100 enthousiaste medewerkers verdeeld over drie teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling MRO maakt het beleid en beleidsinstrumentarium voor het ruimtelijk en sociaal domein en voert het beleid uit. Medewerkers maken het beleid met elkaar en met collega’s binnen de organisatie en partners erbuiten. Daarnaast adviseert de afdeling MRO het bestuur over lokale en regionale onderwerpen.

Opdracht
Ben jij een inspirerende, resultaatgerichte en verbindende programmaleider die zónder macht maar mét persoonlijk gezag een groep deskundige en toegewijde collega’s laat werken aan een intern versterkingsprogramma voor het beleid in het sociaal domein? Weet jij sterke verbindingen te leggen tussen verschillende opdrachten binnen een programma, zodat deze elkaar versterken? Zet jij werkvormen en -methoden in waardoor energie ontstaat en resultaat wordt geboekt? Dan zijn we op zoek naar jou! Je komt te werken in een dynamische omgeving met een grote ontwikkelopgave voor zowel nieuw beleid als voor vaardigheden om beleid te maken nu en in de nabije toekomst.

Het versterkingsprogramma beleid sociaal domein is een tijdelijk intern programma voor de duur van 1 jaar. De opbrengsten van het programma krijgen een vervolg in de lijnorganisatie. Het programma heeft drie onderdelen. Twee daarvan hebben een eigen projectleider. Voor één onderdeel is de programmaleider tevens projectleider maar is wel uitvoerende capaciteit beschikbaar in de vorm van een detachering vanuit een andere afdeling.

 1. Uitwerking van een concrete visie van de maatschappelijke basisinfrastructuur in de gemeente (aan de hand van het concept ‘sociale basis’ uit onder meer de landelijke bestuursakkoorden IZA en GALA) en vertaling van die visie naar een vernieuwd bestel van maatschappelijke subsidies. Projectleidersrol ingevuld.
 2. Aansturing van het maken van vijf nieuwe beleidsplannen/-uitwerkingen voor het sociaal domein in 2024 (Wmo, jeugdhulp, minimaregelingen, schuldhulpverlening, lokale vertaling van Participatiewet in Balans). Projectleidersrol binnenkort ingevuld (interne werving).
 3. Organisatie van training in beleidsvaardigheden (projectmatig werken aan beleid, kennis- en datagedreven beleid maken). Projectleidersrol bij programmaleider, uitvoering van dit onderdeel samen met intern gedetacheerde adviseur.

De programmaleider zet een programmastructuur op. Het hart daarvan is een programmagroep én een stuurgroep. Voor 2 dagen per week komt een programmasecretaris beschikbaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van project- of programmamanager sociaal domein;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in de rol van project- of programmamanager sociaal domein bij een (semi) overheidsorganisatie (35 punten);
5. Benoem minstens 3 referentie opdrachten met een looptijd van minstens een half jaar waarin je binnen de opdrachttermijn tot concreet resultaat moest komen, lever deze aan op een aparte pagina in het cv (30 punten);
6. Beschikbaar per uiterlijk 19 februari 2024 voor 20 tot 24 uur per week (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo master opleiding (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Verantwoordelijkheid: Je neemt verantwoordelijkheid, kunt delegeren en spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid;
- Visie: Je plaatst jezelf boven de problematiek van vandaag en herkent patronen in gebeurtenissen en vertaalt deze in duidelijke ideeën over de te varen koers;
- Planning en organisatie: je bent in staat te sturen op tijd en tijdigheid, kwaliteit van input en resultaat, inzet van mensen en middelen, onderlinge afhankelijkheden tussen activiteiten, randvoorwaarden zoals juridische en communicatieve aspecten, bespreking van (tussen)resultaten op de juiste momenten en op de juiste tafels;
- Sociale vaardigheden: je bent in staat om te verbinden, te overtuigen en te sturen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 (NB: uurtarief van ten hoogste € 130,-)

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31 december 2024, Uren per week, Zuid-Holland

OrganisatieBij de gemeente Leidschendam-Voorburg werken ruim 650 medewerkers verdeeld over negen afdelingen. De gemeente telt 77.000 inwoners en ligt op de overgang van de Haagse agglomeratie en het G...

Provincie Utrecht
Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2024-01-30

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 
Het is onze opga