Drenthe
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-10

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Voor beide gemeenten moeten er interne controles worden verricht om de rechtmatigheid vast te stellen en zodoende de besturen in staat te stellen uiterlijk 1 maart 2024 over 2023 de rechtmatigheidsverantwoording af te geven. In het interne controlejaarplan staan alle interne controles die we in 2023 en moeten verrichten. Deze werkzaamheden zullen door een drietal  adviseurs worden uitgevoerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in een financieel-economische richting;
2. Je hebt aantoonbare ervaring binnen het vakgebied van Interne Audit (incl SiSa-verantwoording) bij een gemeente met meer dan 50.000 inwoners;
3. Je hebt aantoonbare ervaring binnen het vakgebied van Interne Audit (incl SiSa-verantwoording) bij een gemeenschappelijke regeling waarin de bedrijfsvoeringsprocessen van de deelnemers zijn ondergebracht;
4. Je hebt aantoonbare ervaring met de coördinatie van de interne audit;
5. Je hebt aantoonbare ervaring met de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording inclusief de totstandkoming van deelverantwoordingen (interne rechtmatigheidsverantwoordingen) bij een gemeente;
6. Uiterlijk beschikbaar per 21 augustus.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7.  De gezochte 3 kandidaten komen van hetzelfde bureau en hebben aantoonbare ervaring in het samenwerken als team (maak dit aantoonbaar in het cv) (30 punten);
8. Bij uitval van een van de kandidaten vanuit de organisatie is de organisatie in staat om een vervanger aan te bieden die minimaal registeraccountant is (beargumenteer dit in het cv) (35 punten);
9. Je hebt ervaring als aanspreekpunt voor de accountant (bij de jaarrekening of in het bijzonder voor de VIC) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Analytisch vermogen;
– Communicatief vaardig;
– Plannen en organiseren;
– Nauwkeurigheid;
– Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaat/ kandidaten wordt/ worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 14 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 9 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 10 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 11 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.