Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-06

Organisatie
Werken bij de lokale overheid is leuk; zeker bij de gemeente Baarn. Hier kun je je hart ophalen. Wij hebben ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging; loopbaan, mobiliteit, ontwikkeling en opleidingen zijn bij ons net zo belangrijk als de koffie, een goed gesprek met je leidinggevende en een goede werkomgeving. Wie bij ons werkt kan rekenen op steun van collega’s, een leidinggevende die faciliteert, korte lijnen met het bestuur en management en een uitdagende werkomgeving. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Je gaat aan de slag binnen het veranderteam van de gemeente Baarn als adviseur intern controle.
Het veranderteam begeleidt en adviseert de organisatie en het MT op het gebied het doorlopen van de PDCA cyclus: strategievorming (plan), uitvoering (do), checks / interne controles (check) en daarop handelen (act). Jouw rol is met name op de ‘check’ en stelt de organisatie in staat steeds verder te verbeteren én dit voor het College van B&W aantoonbaar te maken naar de Gemeenteraad en samenleving.

1.Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de interne controle

 • Ontwikkelen van het interne controle plan met concerncontroller en accountant
 • Signaleren van ontwikkelingen op het gebied van interne controle en relevante wet- en regelgeving en vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie.

 2.Je coördineert en voert de verbijzonderde interne controle uit

 • Identificeren mogelijke risico’s, kwaliteitsverbeteringen en kwetsbaarheden binnen bedrijfsprocessen en procedures samen met collega’s uit het veranderteam
 • Coördineren van de aanpak en uitvoering van interne controlewerkzaamheden op basis van het interne controleplan (gegevensgericht, procesgericht en systeem gericht).
 • Controleren en beoordelen van de rechtmatigheid en doelmatigheid van financiële transacties en administratieve processen.

 3.Je adviseert over administratieve organisatie en beheersing

 • Adviseren van de concerncontroller, proceseigenaren, management en bestuur over verbeteringen van processen en implementeren nieuwe wetgeving
 • Adviseren en in gang zetten van begeleiding door het veranderteam bij het realiseren van verbeteringen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van interne controle en beheersing;
2. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019);
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een interne controle plan;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het gebied van interne controle en beheersing / rechtmatigheidsverantwoording (20 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het afgelopen 8 jaar als interne/externe financial auditor binnen een gemeente (30 punten);
6. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van accountancy of financieel/economisch (15 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met adviseren en implementeren van proces verbeteringen en het begeleiden hiervan (15 punten);
8. Beschikbaar per uiterlijk 4 september 2023 voor 24 uur per week (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch, werkt gestructureerd en weet ‘taaie kost’ te vertalen naar sprekende en concrete voorbeelden
 • Je bent nieuwsgierig, stelt je oordeel zolang mogelijk uit en toont initiatief
 • Je kunt goed samenwerken, bent verbindend en duidelijk.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 [Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht]

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do
Is hybride werken mogelijk:  ja, minimaal 1 dag per week op kantoor

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 9 augustus 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 8 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 3 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 4 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 7 augustus 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.