Zuid-Holland
Geplaatst 2 weken geleden
2023-09-20

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Opdracht
Het team vakspecialisten adviseert op een groot aantal specialistische vakgebieden. Een van die vakgebieden is het vakgebied geluid. Binnen het vakgebied geluid zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur die flexibel inzetbaar is om incidenteel bij te springen.

Binnen het team vakspecialisten ben je als adviseur milieukwaliteit (specialisatie geluid) belast met de advisering en ondersteuning bij geluidzaken. Je voert daartoe incidenteel geluidmetingen uit en stel je adviezen en geluidsrapportages op

Je werkt zaakgericht in het systeem van de ODWH, zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de geluidszaken die je behandelt en houdt de termijnen en statussen goed en adequaat bij.

Jij bent degene die de medewerkers vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke advisering adviseert en ondersteunt op het vakgebied geluid. Daarbij gaat het om het beoordelen of, voor een ruimtelijke plan en/of een omgevingsvergunning, een geluid onderzoek moet worden uitgevoerd en het beoordelen van door derden uitgevoerde geluid onderzoeken. Incidenteel worden ook zelf onderzoeken uitgevoerd. Ook het beoordelen van een geluidparagraaf in een ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting van een bestemmingsplan, maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. Je adviseert gemeentes op het gebied van geluidnormen voor evenementen en op andere geluidvraagstukken.

Ontwikkelingen op het vakgebied geluid hou je goed in de gaten en je staat open voor veranderingen waar je binnen je vakgebied mee geconfronteerd wordt. Je bent met name goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet.

Problemen waar je tegenaan loopt en knelpunten die je constateert geef je tijdig aan richting je leidinggevende.

Je neemt deel aan in- en externe overlegsituaties en weet daarbij standpunten, uitgangspunten en adviezen van de dienst goed uit te dragen en te verdedigen.

Je werkt zaakgericht in het systeem van de ODWH, zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de geluidszaken die je behandelt en houdt de termijnen en statussen goed en adequaat bij.

Je hebt een flexibele werkhouding en bereid om incidenteel ook op feestdagen in de weekenden en avonduren metingen te verrichten.

De werkdruk binnen het team wisselt maar is de laatste periode te hoog waardoor adviestermijn dreigen te worden overschreden. Wij zijn daarom op zoek maar een ervaren adviseur die flexibel beschikbaar is en in onderling overleg binnen het cluster kan inspringen.

De opdracht bestaat uit het binnen het cluster oppakken van achterstallige (of dreigende achterstallige) werkzaamheden. 

 

Vereisten/ knock-outcriteria
1.  Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten; Ditzelfde geldt voor een laptop (deze mag niet ouder zijn dan 2019)
2. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van geluid;

Gunningscriteria
3. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van geluid (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het verrichten van geluidmetingen (20 punten);
5. Aantoonbare kennis van de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet en geluid, licht dit toe in het cv (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met zaakgericht werken en powerbrowser (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (15 punten);
8. De kandidaat is op afroep beschikbaar (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 

Competenties

– De kandidaat die we zoeken heeft met technische kennis op het vakgebied geluid.
– Kan zich mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
– Heeft overtuigingskracht, is omgevingsbewust en kan zich snel en goed over verschillende taakgebieden een oordeel vormen.
– Heeft een flexibele werkmentaliteit en is samenwerkingsgericht.
Ervaring met zaakgericht werken alsmede het bewaken van de adviestermijnen is een vereiste.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:
– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Als er geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 27 september 2023, tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 25 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 18 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 19 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 21 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.