Utrecht
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-06-15

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht

 • Je geeft invulling aan een nieuwe functie die we samen met jou ontwikkelen als voorbereiding op de Omgevingswet: Participatieadviseur Omgevingsinitiatieven. Daarbij beoordeel je met behulp van onze snelscan of en wat voor participatie nodig is bij plannen van initiatiefnemers.
 • Je brengt jouw heldere adviezen over participatie in bij de casemanager of tijdens de behandeling met alle betrokken collega’s aan de Omgevingstafel.
 • Je helpt met jouw expertise initiatiefnemers op weg om participatie op een goede manier handen en voeten te geven.
 • En als een initiatiefnemer echt te weinig aan participatie heeft gedaan om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over een vergunningaanvraag, dan ben je in staat om in samenspraak met de casemanager alsnog aan te sturen op een effectief participatietraject.
 • Op basis van je ervaring in deze werkzaamheden, adviseer je over de definitieve invulling van deze functie vanaf de ingang van de Omgevingswet op 1-1-2024.
 • Daarnaast help je de collega’s van met name het aandachtsgebied Fysieke Leefomgeving in de voorbereiding van de communicatiemiddelen die afgestemd moeten worden op de Omgevingswet. Bijvoorbeeld brieven en de website.
 • Je traint medewerkers ‘on the job’ in heldere communicatie (mondeling en schriftelijk) oa rond de omgevingstafel, de behandeling van zienswijzen etc
 • Je organiseert informatiebijeenkomsten voor oa organisatie en college
 • Je ontwikkelt de snelscan en bijbehorende toolkit voor participatie bij Omgevingsinitiatieven door om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Dit doe je in afstemming met de collega’s binnen de Fysieke Leefomgeving én met de collega’s van het cluster Communicatie om te zorgen voor een goede verbinding met het gemeentebrede participatiebeleid.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van communicatie;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met burgerparticipatie, participatieprocessen en/of verandertrajecten binnen het ruimtelijk domein;
3. Aantoonbare werkervaring met communicatie op het vlak van burgerparticipatie;
4. Beschikbaar voor tenminste 28 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren en begeleiden van participatietrajecten in de fysieke leefomgeving bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met samenwerkingsprocessen waarbij de belangen van diverse stakeholders in acht worden genomen, benoem hiervan een voorbeeld in het cv (20 punten);
7. Kennis van en/of werkervaring met de Omgevingswet, licht dit duidelijk toe in het cv (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen gericht op participatie en omgevingswet (20 punten);
9. Uiterlijk beschikbaar voor tenminste 32 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Flexibel / Doortastend / Verbinder / Sensitief / Stressbestendig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 21 juni 2023 tussen 9.00 en 11.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 15 juni 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 16 juni 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.