Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Iemand die met betrokken collega’s van het KCC (Klantcontactcentrum), vergunningverlening en de adviseurs Ruimtelijke Ordening in een werkgroep tot een plan van aanpak voor toepasbare regels kan komen. Er zal ook afstemming plaatsvinden met de projectgroep Omgevingswet.

We hebben al de nodige kennis opgedaan voor wat betreft de Toepasbare Regels en hebben een idee van wat de minimum vereisten zijn bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. We zijn op zoek naar een toepassing van de Toepasbare Regels die onze manier van werken onderschrijft. We zijn een kleine gemeente en willen graag (telefonisch) benaderbaar zijn. Persoonlijk contact is in veel gevallen belangrijk. We verwachten om die reden dat niet alles ‘afgevangen’ kan worden door middel van Toepasbare Regels.

Het gaat dus in de eerste plaats om het vaststellen van ons ambitieniveau. Dit kan voor 2023 anders zijn dan voor 2025. Daarnaast moet er een inschatting gemaakt worden op welke manier er Toepasbare Regels opgesteld gaan worden: intern of extern of een variant daarop.

Op dit moment wordt er in samenwerking met een adviesbureau gewerkt aan een omgevingsplan voor het buitengebied. Het is handig als de collega die met de toepasbare regels aan de slag gaat, begrijpt welke invloed een juridische regel in het omgevingsplan heeft op de toepasbare regel in het omgevingsloket. Enige mate van kennis over annoteren is dus wel van belang. Ervaring met de plansoftware Tercera Go! en Berkeley Modeler is een pré.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Omgevingsrecht;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Kandidaat is beschikbaar per 9 januari 2023 voor 8 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de proces- en/of projectmanagement op het gebied van de Omgevingswet (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Omgevingsrecht (30 punten); 
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van Beleid binnen het fysieke domein (30 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Integrale blik en in scenario’s denken;

– Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;

– Daadkrachtig en besluitvaardig;

– Proactief en resultaatgericht;

– Een verbinder.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, uur, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.