Utrecht
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-10

Organisatie
Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding.

Het cluster P&O heeft daarin een belangrijke rol. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor: beleid en uitvoering van Verzuimbeheer & Vitaliteitsbevordering, werving & selectie, P&O-administratie, intern P&O-advies en opleidingen.

Opdracht
Als gevolg van ziekteverzuim van onze collega zijn we op zoek naar een P&O-adviseur met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Verzuim & Vitaliteit. De functienaam voor deze opdracht had ook kunnen zijn: ‘Adviseur gezondheidsbevordering’ of ‘Verzuimcoördinator’.

Gedurende het waarnemen richt je je met name op het bijstaan van de casemanagers (teammanagers) in hun verantwoordelijkheden bij (langdurig) verzuim. Je bewaakt de voortgang van verzuimdossiers en ziet toe op een goede uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter, coördineert correspondentie en voorziet bij complexe dossiers in (juridisch) advies.

Daarnaast kom je ons helpen bij het stroomlijnen van de processen rondom het verzuim. Ook updaten we onze RI&E, schrijven we aan nieuw Vitaliteitsbeleid, onderzoeken we nieuwe manieren van vitaliteitsbevordering en er volgt een onderhandse aanbesteding voor de Arbodienst. Kortom genoeg ingrediënten om het vitaliteitsbeleid handen en voeten te geven binnen De Ronde Venen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Verzuim & Vitaliteit en/of Verzuimcoördinator.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding Personeel en Organisatie en/of HRM op minimaal hbo bachelor niveau (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als Adviseur Verzuim & Vitaliteit en/of Verzuimcoördinator bij een publieke organisatie in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van de Wet verbetering Poortwachter én juridische kennis bij (meervoudige complexiteit vanuit Poortwachter (casus 2de en 3de ziekte jaar) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met (onderhandse) aanbestedingen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief;
  • Dienstverlenend;
  • Teamplayer;
  • Zelfstandig;
  • Flexibel.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken worden gepland op donderdag 13 juli 2023 tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 12 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 7 juli 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 10 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 11 juli 2023 , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.