Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-22

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke projecten. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en stimuleren we sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving. Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Wat ga je doen?
Als adviseur water en klimaat werk je samen met gemeenten, het waterschap en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat Soest klaar is voor de toekomst. Je werkt samen met trekkers van verschillende omgevingsprogramma’s, zoals werken, wonen, mobiliteit, groen en energietransitie. Samen met deze programma’s bepaal je de koers voor een klimaatbestendig Soest.

Je bent niet alleen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het omgevingsprogramma. Je identificeert ook subsidiemogelijkheden en stimuleert de samenleving om actief maatregelen te nemen om water- en klimaatdoelen te halen.

Als adviseur water speel je ook een belangrijke rol bij ruimtelijke initiatieven. Je adviseert bijvoorbeeld aan de omgevingstafel en draagt bij aan weloverwogen beslissingen. Daarnaast werk je aan de uitvoering van beleid met het hemelwaterstructuurplan, afkoppelplannen, het aansturen van de afkoppelcoach, afstemmen met de rioolbeheerder en invulling van operatie Steenbreek. Je werkt samen met collega’s van realisatie, projectleiders, casemanagers en diverse beleidsadviseurs.

Deze functie biedt jou de mogelijkheid om je expertise op het gebied van water en klimaat in te zetten voor een duurzaam Soest. Jouw taakveld is maatschappelijk zeer relevant, denk aan het nationale uitgangspunt om water en bodem sturend te laten zijn bij de indeling van het land, klimaatproblematiek en aan Europese eisen aan de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) . Soest ligt in een uniek gebied met verschillende landschappen op de Utrechtse Heuvelrug en verschillende watersystemen binnen het stroomgebied van de Eem.

Dit is jouw team
Ons team bestaat uit adviseurs op het gebied van wonen, groen, landschap, erfgoed, stedenbouw en regionale ontwikkeling. Daarnaast hebben we toegewijde casemanagers en planjuristen die ruimtelijke initiatieven met zorg behandelen. Bij team Ruimtelijke Ontwikkeling heerst een hands-on mentaliteit en we zijn voortdurend in ontwikkeling. Ons team is divers van samenstelling en we bouwen samen verder met de verkregen formatie uitbreiding. We hebben kwartiermakers aangesteld die meedenken over de beste vormgeving van nieuwe functies in reactie op actuele uitdagingen.

Wat Soest zo interessant maakt, is de schaal van de gemeente. Je hebt tal van collega’s met wie je inhoudelijk kunt sparren en de communicatielijnen zijn kort, zelfs naar het bestuur. Dit biedt jou de mogelijkheid om een grote impact te hebben en echt het verschil te maken.

Vereisten / knock-outcriteria1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van bijvoorbeeld waterbeheer, klimaatwetenschappen, milieukunde of stedelijk watermanagement;
2. Aantoonbare kennis van- en werkervaring op het gebied van Water/riolering/klimaatadaptatie;
3. Beschikbaar voor minimaal 28 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema water/riolering/klimaatadaptatie (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van opdrachten in het werkveld water/riolering/klimaatadaptatie (20 punten);
6. Een door de kandidaat geschreven motivatie toegeschreven op de functie van Adviseur water en klimaat waarbij de affiniteit met ruimtelijke ordening naar voren komt (15 punten);
7. Minstens 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij of voor een overheidsinstelling (15 punten);
8. Beschikbaar op maandag en donderdag ivm porteuillehoudersoverleg en omgevingstafel (10 punten);
9. Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Regievoering
– Daadkrachtig
– Communicatief vaardig

– Strategie/visie
– Netwerken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 28 augustus tussen 15:30 uur en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 25 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 18 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 22 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 23 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 29 februari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.