Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-07

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Binnen de vakgroep Wonen is extra ondersteuning nodig voor het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van Wonen. Denk daarbij aan zaken als:

 • deelname aan intern en extern overleg;
 • afronden programma wonen en zorg en uitvoering van het programma borgen;
 • toetsing van initiatieven aan woonbeleid;
 • communicatie over woonbeleid;
 • opstellen/aanpassen verordeningen en beleidsregels.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als adviseur wonen bij een gemeente of woningcorporatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het thema Wonen;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van Planologie of (sociale) Geografie;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met prestatieafspraken, advisering omtrent woningbouwinitiatievenén de ontwikkeling van een woon(zorg)visie bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met advisering aan inwoners, collega’s, MT, bestuur en raadsleden op het gebied van woonbeleid en -regelgeving (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van de samenwerking met bewonersorganisaties en andere stakeholders met de gemeente (20 punten);
7. Een maximum uurtarief van € 105,- excl. BTW, incl. Fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent politiek en bestuurlijk sensitief;
 • Kandidaat moet zelfstartend zijn. Dus zelf klussen oppakken en daarover met belangrijke actoren schakelen. Daarbij wel afstemmen binnen de vakgroep Wonen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Ervaring met participatieve beleidsvorming is een pré;
 • Je neemt initiatief, handelt toekomstgericht en kunt goed samenwerken;
 • Moet tegen een stootje kunnen, zowel voor wat betreft werkdruk als omgangsvormen (raad en inwoners).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 maanden, 24 tot 28 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.