Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-08-09

Waar werken we aan in Soest
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
In de gemeente Soest vangen wij 147 Oekraïense vluchtelingen op, die vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wij zijn op zoek naar twee medewerkers Oekraïne Team. Je bent, samen met je collega(‘s), het gezicht van het Oekraïne team van de gemeente Soest. Je taken zijn onder andere:

 • Opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen;
 • Gebruiksklaar maken van woningen en toezien op een goed gebruik van de opvangplekken (woningen);
 • Organiseren van onderwijs (PO en VO) en kinderopvang, voorschoolse educatie en leerlingenvervoer, Nederlandse taallessen, sport en gezondheidszorg;
 • Koppeling maken tussen de begeleiding en zorg aan Oekraïners in relatie tot de reguliere wet en regelgeving o.a. Wmo, Jeugdwet, Wet landurige zorg (Wlz), etc.;
 • Praktische ondersteuning;
 • Onderhouden van contacten met relevante contractpartners in het netwerk;
 • Onderhouden van contacten met de Oekraïense vluchtelingen;
 • Bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief voor Oekraïense vluchtelingen;
 • Indiceren van voorzieningen en begeleiding voor Oekraïense vluchtelingen;
 • Inbedden van de ingezette hulp en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen in de reguliere uitvoering binnen de gemeente;
 • Deelname aan teamoverleggen.

Vereisten / knock-outcriteria1. Aantoonbare werkervaring met vluchtelingen, Wmo, Jeugdwet en WLZ;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van begeleiding en ondersteuning van inwoners, specifiek vluchtelingen;
3. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken, benoem waar dit is opgedaan;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender 
4. Minimaal 2 jaar werkervaring in het begeleiden en ondersteunen van inwoners, specifiek vluchtelingen (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring waarbij contact met ketenpartners en vluchtelingen een rol speelde, licht dit toe in het cv (20 punten);
7. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (10 punten);
8. Beschikbaar per 21 augustus 2023 voor tenminste 24 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Goede contactuele vaardigheden
– Kennis van relevante wet en regelgeving
– Flexibel inzetbaar, geen 9 tot 5 mentaliteit
– Goede communicatieve vaardigheden, vooral in persoonlijk contact.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 14 en 15 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 11 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 8 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 9 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 10 augustus 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.