Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-07-09

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgavengestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

In De Bilt werken we in zelforganiserende teams. Je gaat aan de slag in het team Projecten fysieke leefomgeving. Dit team bestaat uit 5 vaste projectleiders en 3 assistent projectleiders en kent een flexibele schil van projectleiders, afhankelijk van het aantal projecten. Het team geeft sturing aan grote en minder grote projecten, zoals de herontwikkeling van het Nobelkwartier waar circa 100 woningen worden ontwikkeld en een nieuwe sporthal verrijst, Leyensetuin met circa 68 woningen, diverse woningbouwprojecten in alle kernen, de herontwikkeling van het centrum van Bilthoven, en de integrale gebiedsontwikkeling Spoorzone waarin ca 500 tot 1000 woningen zijn gepland. Als assistent-projectleider werk je primair aan het project Spoorzone. Hierbij werk je direct samen met de projectmanager en allerlei andere disciplines in de organisatie zoals bijvoorbeeld verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, juristen en bestemmingsplanmakers. Ook heb je veel contact met externe adviseurs en natuurlijk de inwoners, bedrijven en instellingen van De Bilt.

Opdracht

 • Je ondersteunt de projectmanager bij de algehele voortgang en de beheersing van het project Spoorzon;
 • Je stelt planningen op, zorgt voor kostenbewaking, voorbereiding, organisatie en notulering van vergaderingen;
 • Je onderhoudt contact met interne projectmedewerkers en externe partijen;
 • Je signaleert belemmeringen en meldt deze bij de projectleider zodat projecten tijdig kunnen worden bijgestuurd;
 • Je bent verantwoordelijk voor het projectenarchief;
 • Je bent eerste achtervang bij afwezigheid van de projectmanager
 • je hebt een rol bij interne en externe communicatie over het project.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Kandidaat is beschikbaar per bent per maandag 17 juli 2023 beschikbaar voor 32 uur per week;
 2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met projectondersteuning bij of in opdracht van een gemeente.

Gunningscriteria (weging)

 1. Aantoonbare werkervaring met de inzet van social media, het schrijven van (digitale)nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslaglegging van bijeenkomsten (30 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring met MS Project, Prowerpoint en Excel (20 punten);
 3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau (10 punten);
 4. Een maximum uurtarief van € 90,- per uur (excl. BTW, incl. Fee Flextender en reiskosten woon-werkverkeer) (20 punten);
 5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectondersteuning bij of in opdracht van een gemeente (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent resultaatgericht;
 • Je denkt actief mee
 • Je werkt graag samen;
 • Je bent omgevingsbewust: goed op de hoogte van (in- en externe) ontwikkelingen en van wat er leeft bij alle belanghebbenden;
 • Werken onder tijdsdruk vind je geen probleem;
 • Je kunt uitstekend plannen en organiseren;
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.