Utrecht
Geplaatst 4 weken geleden
2023-09-05

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Als beleidsadviseur duurzame mobiliteit ga je aan de slag in het team Ruimte & Economie. Dit team heeft als opgave het ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Vanuit verschillende disciplines zoals verkeer, duurzaamheid, wonen en economie leveren we een bijdrage aan integrale planvorming. Binnen het cluster verkeer werk je samen met een senior beleidsadviseur verkeer, een beleidsadviseur verkeer en een medewerker verkeer.

Je komt te werken in een informele organisatie met korte lijnen en een goede werksfeer. We werken vanuit het motto ‘samen voor elkaar’. Dit betekent dat je vanuit een integrale blik inwonergericht aan de slag gaat.

Opdracht
Gemeente De Ronde Venen wil ook in 2040 een bereikbare, leefbare en verkeersveilige gemeente zijn. Daarnaast wil de gemeente in 2050 klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden in hoe we omgaan met mobiliteit. De ontwikkelingen van woningbouw en bedrijvigheid die gaan plaatsvinden in De Ronde Venen vragen om een verandering in het mobiliteitssysteem. De zogenoemde mobiliteitstransitie moet de komende jaren in De Ronde Venen vormkrijgen: actieve en duurzame mobiliteit moet een grotere plaats in het mobiliteitssysteem krijgen, naast de automobiliteit.

Als beleidsadviseur duurzame mobiliteit ga je actief met deze transitie aan de slag. Dit doe je op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Advisering over duurzame mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkeling;
 • Projecten op gebied van fietsbereikbaarheid;
 • Projecten/pilots op gebied van deelmobiliteit.
 • Vergroten van de laadinfrastructuur; verkeersbesluiten, afhandeling bezwaren, samenwerking met MRA-e voor de realisatie.

Het is belangrijk dat je creatief kan denken, goed op de hoogte bent van nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen, maar dit ook weet te verbinden met de lokale situatie. Dit betekent het kennen van de concrete locaties waar het over gaat, maar ook weten wat er politiek-bestuurlijk speelt. Dit stelt je in staat om inwoners en ondernemers goed te woord te staan en de wethouder passend te adviseren.

Je zorgt voor heldere communicatie richting collega’s, inwoners en bedrijven. Daarnaast ben je actiegericht en pak je zaken snel op. Hierbij zoek je de verbinding en samenwerking met je directe verkeerscollega’s, maar ook met andere collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van € 100,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als beleidsmedewerker/-adviseur verkeer binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met projecten/initiatieven op gebied van de duurzame mobiliteitstransitie. Bijvoorbeeld elektrische laadinfrastructuur, deelmobiliteit etc. (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over mobiliteitsoplossingen bij gebiedsontwikkelingen (benoem 2 voorbeelden in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het oplossen van verkeerskundige knelpunten (benoem 2 voorbeelden in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met inwonerparticipatie op gebied van mobiliteit (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Daadkrachtig;
 • Resultaatgericht;
 • Denken in mogelijkheden;
 • Verbindend;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Kan goed schakelen tussen tactisch en operationeel niveau.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
 1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 8 september 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 7 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 31 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 1 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 6 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 29 februari 2024, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.