Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-11-05

Organisatie
De gemeente Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag. Het is een uniek stukje Nederland, waar zo’n 26.000 mensen wonen. Om de ambitieuze doelen van onze eigentijdse gemeente waar te maken, zoeken wij enthousiast talent. Zoek jij een boeiende baan? Spreekt onze werkcultuur met de kernwoorden veelzijdig, open en uitdagend jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw sollicitatie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Samen met je collega’s zet je je in voor de economische ontwikkelingen in Wassenaar. Het team werkt nauw met elkaar samen en stemt goed met elkaar af. Als Adviseur Economische Zaken zorg je voor het verbeteren van de economische positie. Je bent de verbindende schakel tussen gemeente, ondernemers (organisaties) en inwoners en bekijkt hoe ontwikkelmogelijkheden voor de economie versterkt kunnen worden. Je vindt het een uitdaging om advies te geven over economische aangelegenheden op zowel lokaal, regionaal als provinciaal niveau. Als accounthouder Wassenaarse Slag ben je eerste aanspreekpunt voor alle strandexploitanten maar fungeer je ook als interne coördinator tussen de verschillende disciplines (beheer, handhaving etc.). Samen met de strandbeheerder zorg je jaarlijks voor een mooi en schoon familiestrand. In 2023 is het Wassenaarse strand verkozen tot het schoonste strand van Zuid Holland. Daar zijn we zeker trots op.

Hier sta je en ga je voor
Samenwerken is het sleutelwoord waarbij je rekening houdt met verschillende belangen. Je bekijkt waar en waardoor de ontwikkelmogelijkheden voor economie kunnen worden verstrekt en helpt (strand) ondernemers daarbij. Je houdt uiteraard ook rekening met de belangen van inwoners. Je bent een netwerker met goede sociale vaardigheden, uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid die commercieel denkend alle belangen afweegt en zorgt voor een interne afstemming.

Vanwege je commerciële inzicht begrijp je de belangen van ondernemers en ben je voor hun contactfunctionaris binnen de toeristische-en recreatieve branche, horeca en detailhandel. Daarbij verlies je de gemeentelijke verantwoordelijkheid en belangen niet uit het oog.

Je adviseert de bestuurders en vindt het leuk om in het politieke krachtenveld te opereren. Je bent creatief en ziet kansen om de economie en het vestigingsklimaat te versterken. Je doen en laten is altijd gericht op een hoger economisch rendement. Je bent daarnaast zuinig op het gebied, want dat zijn wij ook, en let dus heel goed op dat je voorstellen geen afbreuk doen aan de kwaliteiten van Wassenaar.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 20 november 2023 voor 36 uur per week;
2. Een maximaal uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief fee Flextender reiskosten- woon werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van Economische Zaken;
4. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering;
5. De kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na minimaal 1040 uur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van Economische Zaken en ruimtelijke ordening (30 punten);
    a. 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van Economische Zaken (10);
    b. 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van Ruimtelijke ordening (10);
    c. 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op beide gebieden (20);
    d. Geen aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van Economische Zaken of Ruimtelijke ordening (0).
8. Aantoonbare werkervaring met opdrachten waarbij je hebt geschakeld met de toeristische-en recreatieve branche, horeca én detailhandel (20 punten);
9. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van bestuurskunde of Economie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Creativiteit in oplossingen.
– Een luisterend oor voor de omgeving.
– Resultaatgericht en gericht zijn om iets van de grond te krijgen en op te lossen zonder andere belangen uit het oog te verliezen.
– Kennis van en ervaring met beleidsadvisering op gebied van economie is een must.
– Goede communicatieve vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.