Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-04-03

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000 inwoners en bestaat uit 8 dorpen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc.

Als beleidsadviseur economische zaken & toerisme ga je aan de slag in het team Ruimte & Economie. Dit team heeft als opgave het ontwikkelen van ruimtelijk beleid. Vanuit verschillende disciplines zoals verkeer, duurzaamheid, wonen en economie leveren we een bijdrage aan integrale planvorming.

Je komt te werken in een informele organisatie met korte lijnen en een goede werksfeer. We werken vanuit het motto ‘samen voor elkaar’. Dit betekent dat je vanuit een integrale blik inwonergericht aan de slag gaat. Jij zal vooral veel samenwerken met de accountmanager bedrijven, een strategisch adviseur ruimte en de beleidsadviseur cultuurhistorie & recreatie.

Opdracht
Gemeente De Ronde Venen is rijk aan ondernemers, heeft 1 van de grootste bedrijventerreinen van de provincie Utrecht, mooie levendige winkelgebieden, aantrekkelijke toerisme- en recreatiegebieden en een bovengemiddeld aantal ZZP-ers. De Ronde Venen wil ondernemers de ruimte bieden om succesvol te kunnen zijn. Op die manier dragen ze bij aan een gemeente die aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren. Jij speelt daar als beleidsadviseur EZ & Toerisme een belangrijke rol in.

Als beleidsadviseur economie & toerisme denk je mee over het (integrale) ruimtelijke toekomstperspectief van De Ronde Venen. In brede zin zorg jij voor het behoud van het ondernemersklimaat en adviseer je over passende mogelijkheden voor de toeristisch-recreatieve behoefte in De Ronde Venen en de rol van gebiedsmarketing daarin.

Specifieke onderwerpen waar je de komende tijd mee aan de slag gaat zijn:

 • De afronding van de nota detailhandel; laatste participatieronde met ondernemers en daarna college- en raadsbehandeling;
 • Advisering in lokale supermarktontwikkeling;
 • Voortzetting van project toekomstbestendige dorpskernen; samen met ondernemers en vastgoedeigenaren bepalen wat er nodig is in de betreffende dorpskern;
 • Meedenken over de realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein Mijdrecht en de herstructurering/intensivering van het bestaande terrein;
 • Uitwerking van de MKB-toets als participatie-instrument;
 • Gebiedsmarketing; in samenwerking met ondernemersverenigingen en regionale partners bepalen wat mogelijk en wenselijk is;
 • Opstellen plan van aanpak voor nieuwe visie toerisme & recreatie

Verder ben je het aanspreekpunt voor de wethouder economie  en de wethouder toerisme & recreatie. Je hebt regelmatig contact met ondernemers(verenigingen) en je adviseert vanuit je economische en toeristische expertise in concrete casussen, bijvoorbeeld bij ruimtelijke initiatieven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur economische zaken binnen een gemeentelijke organisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare kennis van en werkervaring als Beleidsadviseur met economisch beleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring als Beleidsadviseur met toeristisch beleid (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met samenwerking met lokale ondernemers(verenigingen) vanuit een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het schrijven van college- en raadsvoorstellen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Resultaatgericht;
 • Initiatiefrijk;
 • Zelfstandig;
 • Legt makkelijk contact;
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 6 april 2023 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 5 april 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 30 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 31 maart gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 4 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.