Zuid-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-07-25

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen. Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het team Vergunningen, Archeologie en Monumentenzorg kent drie clusters, Wabo, APV/Bijzondere wetten en Archeologie en Monumentenzorg. De uitvraag ziet op het cluster Archeologie en Monumentenzorg. Het cluster bestaat uit 4 vaste medewerkers en een tijdelijke collega, waarbij de expertise vooral ligt op het vakgebied van Archeologie, inclusief beheren depot en fotografie. Voor dit cluster zoek en wij een stevige beleidsmedewerker Erfgoed.

De opdracht
Je bent vanuit de rol als beleidsmedewerker Erfgoed verantwoordelijk voor twee grote opgaven. Ten eerste ben je verantwoordelijk voor het actualiseren van de cultuurhistorische visie en beleid. Ten tweede zul je deelnemen aan de projectgroep die verantwoordelijke is voor het opstellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Rijswijk, waarbij je verantwoordelijk bent voor het opnemen van erfgoed in de visie. Naast deze twee hoofdopgaven zijn er nog een aantal taken zoals de advisering m.b.t. gemeentelijke monumenten en de afhandeling van incidentele subsidieaanvragen af.  Tot slot schakel je samen met een collega met de erfgoeddeskundigen van de gemeente Delft en zoek je de verbinding in de regio.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsmedewerker op het gebied van erfgoed.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsmedewerker op het gebied van erfgoed (40 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Architectuur of Erfgoed/Monumenten (30 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als adviseur erfgoed bij een gemeente (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 september 2023 voor minimaal 20 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
We verwachten dat je communicatief vaardig bent, een prettige, verbindende maar ook een gesprekspartner voor het erfgoedveld bent en een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen hebt. En natuurlijk enkele jaren ervaring met het werken binnen een gemeentelijke organisatie. Je werkt gestructureerd, planmatig en kunt zaken afronden. Je bent projectmatig ingesteld, waardoor je resultaten en planningen haalt. Je bent gewend om werkzaamheden zelfstandig op te pakken, maar je werkt ook graag samen in teamverband.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 31 juli 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 28 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 20 juli 2023 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 24 juli 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 26 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

20 tot 24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.